Veszprém vármegye sikeresen gazdálkodik

A most zárult uniós fejlesztési ciklusban összesen 65 milliárd forint támogatásra pályázhattak Veszprém vármegye települései. A 2021–2027-es időszakban ez a keret 80 milliárd forintra emelkedik. Ezekről is beszélgettünk Polgárdy Imrével, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével. 

– Melyek voltak a most záruló önkormányzati ciklus legfőbb eredményei?

– Ezt a ciklust teljes egészében lefedte a 2014–2020 közötti programozási időszak, amelyben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Veszprém vármegye számára 45 milliárd 17 millió forintos keretösszeget jelölt meg. Ez időközben tovább bővült, így a TOP zárásakor a felhasználható forrás mintegy 65 milliárd forint volt Veszprém vármegyében.  Ezekből összesen 315 projekt valósult meg. Az önkormányzati ciklus fókuszában a fejlesztések előkészítése, és azok sikeres megvalósítása állt. A rendelkezésre álló keretet a vármegyei önkormányzat és a vármegye települési önkormányzatai közös munkájának eredményeként hatékonyan használtuk fel, és lekötöttünk többletforrásokat is. Ami a számokat illeti: 52 óvoda- és bölcsődefejlesztés, 42 turisztikai projekt valósult meg. 48 önkormányzati épületben történt energetikai korszerűsítés. Sokan pályáztak települési környezetvédelmi infrastruktúra, valamint az egészségügyi alapellátás fejlesztésére is. Részt vettünk foglalkoztatási programokban, és vármegyeszerte újultak meg településközpontok. Sok-sok régi álmot sikerült valóra váltanunk az elmúlt öt esztendőben.

   Különösen büszke vagyok arra, hogy ezeket az eredményeket és sikereket a településekkel szoros együttműködésben értük el. Ám nemcsak vármegyei falvainkkal és városainkkal, valamint a Balaton régióban található vármegyékkel ápolunk jó kapcsolatot, hanem tavaly ünnepeltük 30. évfordulóját annak, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk az erdélyi Kovászna megyével. Az idén tovább bővültek nemzetközi kapcsolataink: testvérmegyei szerződést kötöttünk a mongol Bayankhongor tartománnyal. 

– Mekkora  forrás áll rendelkezésükre a 2021–2027-es időszakra szóló TOP Plusz fejlesztési programban? 

– Az új uniós tervezési ciklus területi alapú fejlesztéseinek keretrendszerét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz határozza meg. Veszprém vármegye TOP Plusz indikatív forráskerete 80 milliárd 250 millió forint lesz ebben az időszakban. A továbbiakban is tudnak pályázni a településeink kerékpárutak építésére, csapadékvíz-elvezetésre, bölcsődei, óvodai férőhelybővítésre, önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére, helyi, térségi, valamint aktív turizmusfejlesztésre. Továbbá helyi gazdaságfejlesztésre, belterületi utak felújítására, a kormányzati elképzelésekkel összhangban klímatudatos, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó projektek megvalósítására, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére.

– A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programból hogyan profitáltak a vármegye települései?

– A programhoz Veszprém vármegyéből 92 település csatlakozott, s ennek köszönhetően összesen 273, a régiót érintő kulturális és infrastrukturális projektelem valósulhatott meg több mint 8,5 milliárd forint összegű támogatással. Településeink sikerét az is mutatja, hogy a programévben 3500-nál is több kulturális esemény realizálódott 24 különböző műfajban, amelyek 80 százaléka ingyenesen volt látogatható. Ezeknek is köszönhető, hogy a főszezonon kívüli időszakban jelentősen nőtt a látogatók és a szállóvendégek száma – s ezzel sikeresen teljesült a VEB2023 EKF kiemelt célja, a szezonhosszabbítás. Veszprémbe 17 százalékkal több külföldi szállóvendég érkezett, mint az előző évben. Csak a belvárost több mint 1 millió 660 ezer látogató kereste fel. Ez a látványos növekedés az egész Veszprém–Balaton régióban tetten érhető volt az elmúlt év folyamán.

   Az EKF program sikere érdekében szorosan együttműködtünk a Somogy és Zala Vármegyei Önkormányzatok, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűléseivel. Régiónkat értékes, erős közösségek alkotják. A táj, az épített környezet, a kultúra, a hagyományok és az a gazdag örökség, ami itt fellelhető, nemcsak saját, helyi identitásunkat erősíti, hanem az alkotó közösségeken keresztül, a művészet és a kultúra közvetítésével szélesebb körben is meg tudja mutatni az értékeinket.