Vas megye jól gazdálkodik az értékeivel

VM

Hazánk egyik legkisebb megyéje jellemzően aprófalvas szerkezetű, településeinek közel hatvan százalékában a lakosok száma nem haladja meg az ötszázat. Mindez nem könnyíti meg a megyei önkormányzat munkáját, ám Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke jelentős eredményekről is beszámolt beszélgetésünk során.

– Együtt fejlesztjük Vas megyét! – tűzte zászlajára elnökké választásakor. Elégedett-e az eddigi eredményekkel?

– Azt gondolom, jelentős előrelépést tudtunk elérni a települések felzárkóztatásában, hiszen a megyei önkormányzat „gondjaira bízott” TOP-program eredményeként számtalan helyen újultak meg a közintézmények, és vált jobb minőségűvé az infrastruktúra. Hátradőlni azonban korai lenne, hiszen vannak olyan területek, például a mellékúthálózatok állapota vagy a kistelepülések szennyvízkezelése, ahol még rengeteg lemaradást kell pótolnunk.

– Melyek a legjelentősebb beruházási projektek?

– Kiemelném a bölcsődeépítési programot, amelyet a kormány családpolitikai törekvéseinek részeként komoly keretösszeggel tudtunk megindítani 2019-ben. Ennek eredményeként közel 250 új bölcsődei férőhellyel bővültek a megye települései. Komoly forrásokat tudtunk fordítani a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá váló csapadékvíz-gazdálkodási infrastruktúra fejlesztésére is, 53 ilyen projekt részesült összesen 7,2 milliárd forint támogatásban.

– Célul tűzték ki a hazai és az uniós források minél magasabb szintű és arányú kiaknázását is. E téren mennyire voltak hatékonyak?

– A települések és a megyei önkormányzat közös eredménye, hogy a 2014–2020-as támogatási periódusban a Vas megye számára rendelkezésre álló 21,1 milliárd Ft keretösszegből – amely a megyék között az alacsony lakosságszám és a viszonylagos fejlettség kettősségéből fakadóan az egyik legalacsonyabb volt – a ciklus végére sikerült 36,5 milliárd Ft forrást „elhozni”, azaz a nekünk szánt pénzösszeg 1,7-szeresét kötöttük le.

– Most milyen fejlesztések vannak előkészítés alatt?

– Ezekben a hónapokban kettős feladattal kellett és kell megküzdeniük a fejlesztéseken dolgozó önkormányzatoknak és szakembereknek. Egyrészt a 2014–2020 közötti, kifutó program keretében még folyamatban vannak a legutóbbi támogató döntések révén finanszírozást nyert beruházások, és azok pénzügyi elszámolása. Ezek mellett elindult az új program TOP Plusz néven, amelynek keretében év elején már meg is nyíltak az első pályázati ablakok, ahol a települések közterületeinek komplex megújítására, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, valamint óvodai és bölcsődei beruházásokra és foglalkoztatási együttműködésekre lehetett támogatást igényelni. Az első támogatási szerződéseket már megkötötték. A következő hónapokban pedig egészségügyi, turisztikai, gazdaság- és közútfejlesztési témakörökben nyílnak meg a lehetőségek, illetve a helyi közösségek megerősítésére, programok szervezésére lesz forrás. 

– A megyei önkormányzatnak milyen programja van a közösségi kohézió, a vasi identitás erősítésére?

– Úgy gondolom, hogy a megyei értéktár létrehozásával a megyei önkormányzat hozzájárult a vasi identitás erősítéséhez. A valódi jelentőségük ezeknek az értékeknek az, hogy rajtuk keresztül kötődünk a szülőföldünkhöz. Vasban szinte a megye minden területéről, minden kategóriában jelentős számú megyei érték van.  Egyre inkább teret nyer benne a gasztronómiai terület, amely szerintem turisztikai szempontból is fontos. Úgy látom, kezdjük felfedezni a gasztronómia közösségépítő szerepét. Ilyen közösségteremtő ereje lehet például a hagyományos kemencéknek, amelyekben a sütés-főzés csoportos élményt tud nyújtani a családoknak, barátoknak, vagy egy település lakóinak. Nagyon szeretnénk, ha a településeinken épülnének ilyen kemencék, gazdagítva a gasztronómiai hagyományok megőrzését és a közösségi tevékenységeket.  

– Vas megye kedvelt célpontja az utazóknak, kirándulóknak. Ön mit tart a legjelentősebb vonzerejének?

– Sárvár és Bük a gyógyfürdőjével és turisztikai kínálatával meghatározó szerepet tölt be a Nyugat-Dunántúl gazdasági életében. Az Őrség szelíd lankái, a Ság-hegy és a Kis-Somlyó szunnyadó vulkánja, az Írottkő rejtélyes völgyei, a Rába folyó vadregényes szakaszai, sejtelmes erdeink tiszta levegője mind-mind kirándulásra csábítanak. A turisztikai vonzerő részét képezik a történelmi eseményekre, a néphagyományokra és helyi termékekre alapozó programjaink. Ezek közé tartozik a szombathelyi Savaria Történelmi Karnevál, a Kőszegi Ostromnapok, a sárvári Nádasdy Történelmi Fesztivál, a celldömölki búcsújárás, a velemi gesztenye- és a büki aratóünnep, a vasvári rétes-, az őrségi tök- és a sitkei rockfesztivál. Megyeszerte rendeznek böllér-, pálinka- és szüreti fesztiválokat és számos borünnepet.