Ünnep a magyar sajtónak, ünnep a megyének!

Jókai Anna

Szeretettel köszöntöm a Pest Megye Lapja olvasóit!

Örömmel értesültem arról a kezdeményezésről, hogy Pest megye új havilapot indított a közössége számára. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a sokféle sajtótermék között olyan újsággal is találkozzanak az olvasók, amely az ő életükkel s közvetlen környezetükkel foglalkozik.

Mi, emberek, bár érdeklődünk a nagyvilág és a hazánk ügyei iránt, ám szívünk szerint lokálpatrióták is vagyunk, és szeretjük tudni, hogy mi zajlik körülöttünk. Az pedig különösen szép és szimbolikus jelentőségű, hogy éppen a Magyar Sajtó Napja előestéjén, nagy nemzeti ünnepünk alkalmával jelenik meg a Pest Megye Lapja legelső száma.

Az új laphoz sok erőt, és főként bátorságot kívánok a szerkesztőségnek! El kell mondanom, hogy a sajtószabadságot ma igen sokan félreértelmezik. Azt gondolom, hogy a sajtószabadság azt jelenti, hogy ami igaz, azt akkor is meg kell írnunk, ha az esetleg sokak számára kényelmetlen. Hazudni pedig semminek és senkinek az érdekében nem szabad. Az igazat viszont szabadon el kell mondanunk akkor is, ha esetleg megtámadhatnak érte. Ehhez minden újságírónak nagy bátorságra és nem kevés önmérsékletre van szüksége.

Gyakran idézzük fel magunkban a francia forradalom híres hármas jelszavát: szabadság, egyenlőség, testvériség! Büszkén citáljuk, ám nem árt tekintetbe vennünk, hogy nehéz mindhármat egyszerre megvalósítanunk. Úgy gondolom, hogy a szabadságot a szellemiekben kell biztosítanunk, az egyenlőségnek elsősorban a törvény előtt kell érvényesülnie, a testvériségnek pedig a mindennapi élet területén kell megnyilvánulnia: többet kell segítenünk azoknak, akik a saját hibájukon kívül maradtak le az élet harcaiban.

Szívből javaslom a lap készítőinek, hogy szólítsák meg a megyében élő fiatalságot, mert ez az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy az utánunk jövő nemzedékek idővel átvehessék tőlünk a stafétabotot.

Végezetül azt kívánom, hogy ennek a szép és fejlődő megyének olyan újságot készítsenek, amely közvetlen és emberi hangon, szívtől szívig és észtől észig szól.

Március 15-e a legalkalmasabb pillanat arra, hogy Pest megye új sajtótermékkel jelentkezzen a hazai lappiacon.

Jókai Anna
Kossuth-nagydíjas írónő,
a Nemzet Művésze cím kitüntetettje