Tiszaújváros: a fejlődő, szerethető város

Tiszaújváros

Az egykori kistelepülés az iparosításnak köszönheti létét. Első ütemben egy hőerőművet építettek, majd a Tiszai Vegyi Kombinát, a mai MOL Petrolkémia Zrt. kezdte meg működését. Tiszaújváros önkormányzatának célja, hogy a város élhető, fenntartható, versenyképes település legyen – fogalmazta meg Bráz György polgármester. 

− Hogyan jellemezné a mai Tiszaújvárost?

− Dél-Borsod ékszere, Nemzeti Sportváros, a gyógyulni vágyók termálparadicsoma,

„Triatlonújváros”, a térség gazdasági motorja. Ezek a jelzők és címek bizonyítják, hogy az elmúlt két évtized alatt egy szerethető, esztétikus, dinamikusan fejlődő kisváros jött létre a Tisza partján. Ezekre az értékekre alapozva jelöltük ki további fejlődésünk irányait az idén tavasszal elfogadott gazdasági programunkban. 2016-ban ünnepeljük várossá nyilvánításunk 50. évfordulóját, aminek apropóján kiemelten kezeljük a különböző rendezvénysorozatokat, ünnepségeket.

− Milyen célokkal vágtak neki az új önkormányzati ciklusnak?

− Gazdálkodásunkat a 2014-2019 közötti ciklusban is a működőképesség, a fenntarthatóság, az ésszerű városfejlesztés, a felelős és hatékony vagyongazdálkodás fogja jellemezni. Célunk az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése, a közös vagyon gyarapítása. Az elkövetkező költségvetési éveket is tervszerű, hatékony, átlátható és felelősen takarékos gazdálkodás mellett kívánjuk folytatni, az önkormányzati feladatok és a szolgáltatások kiegyensúlyozott, magas színvonalú ellátásának biztosításával.

− Egy település életét, lehetőségeit alapvetően a helyi gazdaság teljesítménye határozza meg. Önök mit tesznek, tehetnek ennek fejlesztése érdekében?

− Önkormányzatunk az előző ciklusban olyan gazdaságfejlesztési irányelveket és ezekre alapozott adóstratégiát dolgozott ki és vezetett be, melyek a 2014-2019 közötti időszakban is elősegítik a gazdasági szereplők, a helyi vállalkozások versenyképességét, és ebből adódóan növelik önkormányzatunk pénzügyi stabilitását, biztonságát. Ennek eredményei máris megmutatkoztak. Gazdaságfejlesztési és adóstratégiánkkal továbbra is támogatjuk a már működő és az újonnan megvalósuló beruházásokat, az ipari parkunkba betelepülő új befektetőket. Az önkormányzati ciklus gyakorlatilag egybeesik az új uniós fejlesztési ciklussal. A konkrét pályázati lehetőségek jelenleg még nem ismertek, de szilárd elhatározásunk, hogy önállóan vagy térségi összefogással élni fogunk a lehetőségekkel, például a turisztika, a gyógyturizmus, a közlekedés és az egészségügy területén.

− A város lakói mennyire érzik, hogy egy fejlődő városban élnek?

− Tiszaújváros gazdasági szerepének erősítése mellett az élhetőségre is nagy hangsúlyt fektetünk Célunk a város épített környezeti értékeinek megóvása. Folytatjuk a „Látható Tiszaújváros” programunkat, a közterületek, középületek rehabilitációját, az út-, járda- és kerékpárút-hálózat fejlesztését, felújítását. Ezen munkálatok jelenleg is zajlanak, és még az idén újabbak is indulnak. Támogatjuk az életminőséget javító beruházásokat, az energia megtakarítást szolgáló társasházi korszerűsítéseket, újólag bekapcsolódtunk a panelprogramba, folytatjuk a távfűtési rendszer rekonstrukcióját is. A közrend, a közbiztonság további javítása érdekében teljes körűen kiépítjük a térfelügyeleti kamerarendszert.

− A civil lakosságot mennyire vonják be a terveik kidolgozásába, megvalósításába?

− A város fejlődő pályán tartásához nélkülözhetetlen, hogy az önkormányzat a helyi társadalom gazdasági és civil szereplőivel, az egyházakkal, a lakossággal folyamatos párbeszédet folytasson, együttműködésre törekedjen.

Átlátható pályázati rendszert működtetünk, a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett gazdálkodunk. Minden döntésünk elsődleges motivációja a város, a lakosság érdeke. A továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk a jogszerű, etikus és korrupciómentes munkavégzésre, és ezzel összefüggésben is a nyilvánosság biztosítására, mint a közpénz-felhasználás ellenőrizhetőségének alapvető sarokpontjaira.

− Említette, hogy jövőre ünneplik várossá nyilvánításuk 50. évfordulóját. Hogyan készülnek a jubileumra?

− Számos rendezvényt tartunk, több könyvet is megjelentetünk. Ezeken az eseményeken, ezekben a kiadványokban felidézzük a múltat, a városalapítók és az őket követő generációk munkáját. Számba vesszük a gazdaság, a szolgáltatások, a kultúra, a sport, a városüzemeltetés és az élet egyéb területein elért eredményeket. Mindemellett úgy gondolom, hogy a város jelenlegi vezetői és lakói akkor ünnepelnek igazán méltó módon, ha folytatják elődeik munkáját, s nem csupán megőrzik az elért eredményeket, színvonalat, hanem dinamikusan fejlesztik otthonunkat, Tiszaújvárost.