Régiónk kapu lehet Kelet-, Délkelet-Európa és a Távol-Kelet felé

Kiemelkedő vállalkozói aktivitás megyénkben.

Pest megye hazánk legdinamikusabban fejlődő megyéje, egyben Kelet-Közép-Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége,amely immár az önállósodás útján lépdel a még kedvezőbb jövő felé..

A következő három évben 80 milliárd forintot fordíthat arra, hogy beérje az uniós források elosztásában eddig kedvezőbb helyzetből indult vidékeket. E forrás a gazdaság fejlesztését a legkülönbözőbb irányokból támogatja majd, hogy kedvezőbb legyen a munkavállalók helyzete, élhetőbb környezetben kapcsolódhassanak be a helyi munkaerőpiac és a mindennapi élet vérkeringésébe.

Bár a válság különösen kedvezőtlenül érintette megyénket, mindenképp bizakodásra ad okot a kiemelkedő vállalkozói aktivitás, melynek a Liszt Ferenc Repülőtér térségének fejlesztéséhez hasonló célok további lendületet adhatnak.

A megyei demográfiai helyzet ugyan magán viseli az országosan jellemző problémákat, ám a korösszetétel tekintetében még így is a legjobbak közé tartozik. Iskolai végzettség terén is előkelő helyen áll a régió – sok fiatal, képzett munkavállalóra alapozhat ez a vidék, ahol az országos átlagnál kevesebben szorulnak szociális ellátásra.

Pest megyét érintik a nemzetközi jelentőségű európai közlekedési folyosók, s a Kárpát-medencén belül is rendkívül kedvező a terület fekvése. A közlekedési hálózat, a települések sűrűsödő rendszere kiemelkedő potenciált rejt magában. E régió kapu lehet Kelet- és Délkelet-Európa, de a légiközlekedés fejlesztésén keresztül akár a Távol-Kelet felé is.

A turizmus terén egyértelmű a cél: kilépve a főváros árnyékából önálló úticéllá válni. Ehhez az utat elsősorban a megyei értékek felismerése kövezheti ki, Pest megye lakosainak rá kell ébredniük: a kultúrára, aktív szabadidő-eltöltésre és egészségmegőrzésre épülő vonzerők teljes tárházát megtalálhatják helyben is.

A megye kettős képet mutat: a budapesti agglomeráció nagy gazdasági aktivitásával, szellemi potenciáljával, a tőkebefektetések irányultságának köszönhetően lényegesen vonzóbbnak látszik, mint a dinamikus fejlődésből kimaradó, periférikus területek. A 80 milliárd forintos támogatás elosztásánál ennek fényében arról sem feledkeznek majd meg a döntéshozók, hogy e különbségeket kiegyenlítsék.