Nógrád a magyar vidék feltörekvő kincse

Hollókő

A gazdag történelmi múltban, jelentős kulturális hagyományokban és nem utolsósorban gyönyörű természeti tájakban bővelkedő megye mindennapjairól Skuczi Nándorral, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével beszélgettünk.

− A 90-es évek elejéig Nógrád megyében meghatározó szerepe volt a barnakőszén-bányászatnak. Hogyan változott azóta Nógrád gazdasági szerkezete?

− A nógrádi ipar térvesztése valójában már az 1960-as évektől megkezdődött a szénbányászat visszafejlesztésével, a legnagyobb visszaesés viszont a ’90-es évek elején mutatkozott a termelésben és a foglalkoztatásban. Az ipari termelésben szerencsére napjainkban újabb lendület érzékelhető, melynek mozgatója az export. 2017 első negyedévében legdinamikusabban a fémfeldolgozás és a gépgyártás teljesítménye növekedett, de lendületet kapott a textilipar is. Legfontosabb ágazatunk, az ipar erősödésére utaló jelek végre biztatónak tűnnek!

− Hogyan jellemezné a megyében élők mindennapjait?

− Nógrád megye lakossága sajnos fogyóban és elöregedőben van. Nagyon nagy kihívást jelent számunkra a képzett fiatalok megtartása. Elmondhatjuk, munkahelyekben szerencsére már nincsen hiány, ugyanakkor nagyon nehéz bejutni a gyárakba tömegközlekedéssel. A megye nyugati részében, illetve a 21-es főút vonalán erős az ingázás. A fiatalok megtartása érdekében számos kedvező folyamat és cselekvés indult el. Az Óbudai Egyetem társadalmi felelősségvállalásának és a helyi vállalatok együttműködésének köszönhetően ez év őszétől Salgótarjánban felsőfokú műszaki szakképzés zajlik. Számos településen példaértékű közösségépítés folyik, amely segíti a helyi identitás erősítését, a fiatalok kötődését. A megye számos településén indul humán – egészségügyi, szociális – szolgáltatásfejlesztés, bölcsődei kapacitásbővítés és óvodaberuházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

− Nógrád a legkisebb lélekszámú s a második legkisebb területű megyénk, viszont a települések számát tekintve (131) a középmezőnyben foglal helyet. E geopolitikai adatok milyen különleges feladatokat rónak a megyei önkormányzatra?

− Nógrád megye aprófalvas szerkezetű, városaink is kisméretűnek számítanak. Kiemelt feladatunk a vidék életben tartása. Geopolitikai szempontból Nógrád számára meghatározó Budapest, illetve a szlovák határ közelsége.

Az épülő 21-es főúton hamarosan egy órán belül a megyéből szinte mindenhonnan elérhető a főváros, amelynek közelsége egyszerre előny és hátrány. A fiatalok legnagyobb számban Budapesten tanulnak tovább, könnyen „beszippantja” őket a nyüzsgő nagyvárosi élet, a kedvező munkalehetőség. Számítunk ugyanakkor az életmódváltó értelmiségre, amely menekülne a globalizált, zsúfolt világból, és alacsony ingatlanárak mellett gyönyörű, egészséges vidéki környezetre vágyik. Támogatnunk kell a helyi termelői közöségek szerveződését és működését, melyek egészséges élelmiszerrel látnak el bennünket. A magyar−szlovák határon átnyúló kapcsolatokban erősítenünk kell a mobilitást a munkaerő helyben tartása, jövedelmi helyzetének javulása érdekében.

− Milyen közép- és hosszú távú tervek segíthetik az itt élők boldogulását, a megye gazdagodását?

− Nógrád megye területfejlesztési programja 2020-ig fektette le a fejlesztési célokat. Az uniós források felhasználása tekintetében lassan kirajzolódik, milyen fejlesztések valósulhatnak meg ebben az időszakban. Ez megyei szinten több mint 50 milliárd forint „dedikált” forrást jelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, amihez még remélhetőleg ennek többszöröse érkezik a többi uniós, hazai, illetve határon átnyúló programból.

Figyelembe véve a világban zajló globális folyamatokat és trendeket, fejlesztési céljainkat át kell gondolni, újradefiniálni. Hihetetlen térhódítással van jelen életünkben a digitalizáció, amely hamarosan az egész gazdaságot átalakítja. Előtérbe kerülnek a megújuló energiaforrások, megállíthatatlan lesz hamarosan a robotizáció. Meg kell vizsgálnunk, hogyan tudjuk ennek előnyeit kiaknázni, és milyen lehetőségeink, eszközeink vannak az így létrejövő társadalmi kihívások kezelésére. A digitalizálódó világ egyre nagyobb teret ad a személyes szabadságnak a munka, a tanulás, a bevásárlás, a mindennapi élet terén. Ez egybevág azon törekvéseinkkel, hogy az embereket ki lehet mozdítani a zsúfolt nagyvárosokból egy Budapest közeli kellemes környezetbe. El kell érnünk, hogy itt élni olyan „trendi” legyen, mint a Balaton-felvidéken.

− A nógrádi táj szépsége, az épített emlékek, a palóc hagyományok ápolása, a látnivalók sokasága érezhető-e a megye turisztikai forgalmában? Vannak-e aktuális turisztikai fejlesztések a megyében?

− A TOP, a GINOP és az INTERREG Szlovákia−Magyarország Együttműködési Program keretében számos új turisztikai fejlesztés indult el. Ez jelenti a meglévő attrakciók továbbfejlesztését, de teljesen újak létrehozását is. Kiemelt látogatóhelyeink − Hollókő Ófaluja, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, az Ipolytarnóci Ősmaradványok Bemutatóhely − már a korábbi uniós pályázati ciklusokban megújultak. Megvalósult több ökoturisztikai beruházás, amelyek részben a határon átnyúló Novohrad−Nógrád Geoparkhoz, részben az állami erdőgazdaságok túrázást, erdőt népszerűsítő törekvéseihez kapcsolódnak. A 2020-ig megvalósuló új beruházások megyeszerte a kulturális és természeti értékeink további népszerűsítéséhez járulnak hozzá.

− Az év hátralévő részében mely kulturális programokat ajánlaná az idelátogatóknak?

− Nógrád az év hátralévő részében is tartogat színes programokat. A Somoskői Vadaspark a hideg időszakban is nyitva tart hétvégenként. Hollókőn télen sem áll meg az élet. Az advent is alkalmat ad egy-egy jó programra. Szentkúton december elején Böjte Csaba tart kétnapos lelki gyakorlatot. „Karácsony a Szűzanyánál” címmel a magányosoknak kínálnak az ünnepek alatt lelki feltöltődést. Mindezek alapján bátran mondhatom, hogy Nógrád megyében élni egyfajta életérzés, melyet a palóc földből nyert energia táplál, és amelyet nemcsak az itt születettek, hanem az ideérkező, idetelepülő emberek is átélhetnek. Jöjjenek el Nógrádba, és tapasztalják meg e megye varázsát, melyet, ha egyszer megéreznek, többé nem felejtenek el!