Nagymányok jól gazdálkodik egyre gyarapodó iparterületeivel


A közel háromezer lelkes kisváros a Mecsek északkeleti oldalán, Tolna megye déli peremén található. Természeti adottságai jó lehetőséget biztosítanak erdei kirándulásra, akár nagyobb túrákra, vadászatra. A hegyeken-dombokon szőlősök húzódnak. Karl Béla polgármester vendégei voltunk.

− Az egykori bányásztelepülés tíz éve kapta meg a városi rangot. Mi minden történt azóta Nagymányokon?

− A legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy a város ismét iparosodásnak induljon, új munkahelyek létesüljenek. Az ez irányú fejlesztéseket a mindenkori városvezetés felkarolta, földterületek vásárolt, és azokon infrastrukturális beruházásokat hajtott végre. S tette mindezt éveken keresztül önerőből, hiszen korábban nem voltak ilyen jellegű pályázati lehetőségek. Magát az iparterületet sikerült önfinanszírozóvá tennünk, magyarán az idetelepülő cégek által kifizetett pénzekből tudtunk végrehajtani további fejlesztéseket. Mára szinte minden területet eladtunk. Tavaly megszereztük a korábban MÁV-tulajdonban lévő földeket, ahol egy logisztikai központ létrehozását tervezzük, amely egyebek mellett kiszolgálja majd a százszázalékos önkormányzati tulajdonban működő kőbányát.

További terveink között szerepel a mintegy négyszázmillió tonnás szénvagyont rejtő kutatási terület újbóli, bányászati célú megnyitása. Más településekkel együtt dolgozunk ezen, s reményeink szerint a jövő évtized közepére, végére ismét lesz működő szénbánya a környéken. Persze ez nem csupán a bányát jelenti, hanem a szénvagyon teljes körű ipari feldolgozását is. Mindennek a megvalósítását rögzítő cselekvési paktumot 2016 tavaszán másik húsz településsel együtt mi is aláírtuk.

− Milyen fejlesztések történtek az elmúlt években Nagymányokon, illetve megvalósulnak-e új beruházások az idei esztendőben?

− Az említett iparterület kialakításán túl számos alkalommal bírálták el pozitívan a benyújtott pályázatainkat.  2017 óta folyamatosan hozzájutottunk, hozzájutunk TOP-os forrásokhoz. Egy kivételével sikerült felújítanunk, illetve korszerűsítenünk a város valamennyi középületét, az óvodától az iskolán, az orvosi rendelőkön és a polgármesteri hivatalon át a szociális otthonig. Ebben az évben is folytatódnak az út- és járdafelújítások, itt a pályázatokon nyert pénzek mellé oda tudunk tenni önerős forrásokat is. A következő évtized végére látványosan megváltozik majd Nagymányok „utcaképe”.

Fontos még megemlítenem, hogy a Nagymányokra települt ipari vállalkozások idevonzzák a munkaerőt, ennek okán a város létszámában is gyarapodik. Lassan szükségessé válik egy lakóparkos vagy családi házas övezet kialakítása. A legfrissebb városfejlesztési koncepció már kijelölte az erre alkalmas területeket.

− A kisvárosban működő civil szervezetek mily mértékben formálják a település közéletét? Mi jellemzi Nagymányok kulturális és sportéletét?

− A sváb hagyományőrző egyesület például számos rendezvény szervezésében vállal aktív szerepet, s büszkén mondhatom, hogy az ő tevékenységük immár országos hírű. Mindenképpen meg kell említenem a tűzoltó egyesületet, amelyet viszont bővítenünk, fejlesztenünk kell, hiszen a bonyhádi és a szekszárdi tűzoltóság messze van tőlünk. Mindegyik tűzesetünknél ők oltottak, mire megérkezett távolabbról a segítség. Nagy szükségünk lenne egy korszerű tűzoltóautóra.  Bejegyzett szervezet nálunk a szőlő- és bortermelők baráti köre, a Vox Humana egyesület és hosszan sorolhatnám még a zenekaroktól a tánccsoportokig. A művelődési házunk és a sportcsarnokunk kora reggeltől késő estig üzemel. Az utóbbit éppen tavaly újítottuk fel. A részben fedett piacunkon, amely csütörtökönként fogadja a vásárlókat, most tervezzük bevezetni a szombati piaci napot. Az első számú sport nálunk is, mint sok más, hasonló nagyságú településen a labdarúgás. De például van lőterünk, teljes egészében civil üzemeltetésben.

− Milyen városi rendezvényeket ajánlana olvasóink figyelmébe?

− A városnapunkat minden évben az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk környékén tartjuk. Ez a legnagyobb rendezvényünk. Idén, várossá válásunk tízéves jubileumán a korábbiaknál is látványosabb programokat szervezünk, bevonva ebbe a civil szervezetek mellett az egyházakat és a testvértelepüléseinket is. A Mihály-mapi búcsú idején tartjuk hagyományos Rétes Fesztiválunkat, amelynek helyszíne a történelmi pincesorunk. Mindent egybevetve Nagymányok jó irányban fejlődik, és ennek a szeretnivaló kisvárosnak, úgy tűnik, biztos a jövője.