Made in Kecskemét

Mercedes Benz

Kecskeméten elkezdődött a harmadik Mercedes-Benz modell, a CLA Shooting Brake gyártása, amely a CLA mellett a második kizárólag Magyarországon készülő típus, illetve szintén a világ több mint száz­nyolcvan országába exportálják Bács-Kiskun megyéből.

A hármas szám jegyében indult az év a Mercedes-Benz kecskemé­ti gyárában: három évvel ezelőtt, 2012 tavaszán kezdődött a termelés Magyarországon, és azóta már több mint 300 ezer autó hagyta el az üzemet. Januárban pedig beindult a harmadik kecskeméti típus, a CLA Shooting Brake sportkombi gyártá­sa. A CLA kupélimuzint követően ez már a második olyan modell, amely kizárólag Magyarországon készül. Ezzel immár öttagúra bő­vült a márka új kompaktgeneráció­ja, és a CLA Shooting Brake meg­jelenésével tovább folytatódhat a modellcsalád elsöprő sikere: az A-, B-, CLA- és GLA-osztály ér­tékesítése 2014-ben 24,7 százalék­kal, 463 152 darabra emelkedett. A csillagos márka a vevőinek 1 650 010 járművet szállított ki (12,9 százalékkal többet, mint 2013- ban), és ezzel a negyedik egymást követő évben ért el rekordot.

– A kecskeméti csapat bebizo­nyította, hogy a Made by Merce­des-Benz in Kecskemét igazi si­kertörténet. Világszerte érvényes termelési szabványainknak meg­felelően, kezdettől fogva csúcs­minőségű járműveket gyártunk itt – mondta az új típus gyártásá­nak ünnepélyes indításán Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Cars termelésért felelős igazgatótanácsi tagja, aki Orbán Viktor miniszter­elnök utasa volt a CLA Shooting Brake Job Nr.1 első métereinek megtételénél. A német mérnök számára Kecskemét különösen kedves hely: tagja volt annak a csoportnak, amelyik kiválasztotta a várost a márka legújabb gyárá­nak helyszínéül, és természetesen jelen volt az alapkőletételnél is.

– A gyár teljes csapata rend­kívül büszke arra, hogy vevőink számára az egész világon kizáró­lag mi gyárthatjuk a CLA-t és im­már a CLA Shooting Brake-t is. Tudatában vagyunk az ezzel járó felelősségnek, és további csúcs­teljesítménnyel folytatjuk majd eddigi sikereinket – mondta az ünnepségen Thomas Geier gyár­igazgató. A kecskeméti gyárhoz kapcsolódó beruházások összege ma már eléri az egymilliárd eu­rót, és jelenleg mintegy négyezer munkatárs dolgozik három mű­szakban, hogy az üzem ki tudja elégíteni a csillagos márka kom­pakt autói iránti keresletet.

A kapacitásbővítéssel párhu­zamosan a hazai székhelyű be­szállítók száma is folyamatosan növekedett. A kecskeméti Merce­des-Benz gyár ma már 32 hazai székhelyű beszállítóval dolgozik. Mercedes honosította meg a duá­lis képzést hazánkban. A 2011 óta sikeresen működő program hosszú távon kínál kiváló, versenyképes ismereteket a szakközépiskolá­tól egészen főiskoláig, és ezáltal biztos karrierlehetőséget. A duális szakképzésre és a duális főiskolai képzésre is sokszoros a túljelentke­zés, ami szintén annak a bizonyíté­ka, hogy a régió egyik legvonzóbb munkaadójának tartják a kecske­méti gyárat, illetve eredményesnek a gyakorlatorientált képzést. Tavaly májusban fejezték be tanulmányai­kat az első duális szakképzésben résztvevők, a duális főiskolai kép­zésről pedig 2016-ban kerülnek ki az első diplomások.

A Mercedes-Benz gyár ki­emelt figyelmet fordít Kecskemét és a régió fejlődésére, valamint a jövő generációjának és a hátrá­nyos helyzetben lévő társadalmi csoportok segítésére az oktatás, a sport, a kultúra és a szociális ügyek területén. A kollektíva idén először hétvégi programsorozattal és nyereményjáté­kokkal ünnepelte a gyárnyitás márci­us végi évfordulóját. Ennek keretében három helyi alapítvány részére is ado­mányprogramot jelentett be a cég.