Lakitelek: Márciusban „Nyitnikék”

Lakitelek népfőiskola

A Lakiteleki Nép­főiskola létrejötte Lezsák Sándor és felesége nevéhez fűződik, és az elmúlt két évtized alatt az ország egyik szellemi fővárosává vált. Az intézmény most átfogó megújulás előtt áll.

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a népfőiskola épületeinek rekonstrukcióját és fejlesztését. Az új munkahelyeket is teremtő I. ütem márciusban ért véget.

Ennek keretében az intézmény gazdasági épülettel bővült, két új kutat fúrtak, így elkészülhet vég­re a termálvizes és a gyermekme­dence. Már áll az új hévízközpont és a szennyvízkezelő épület a szennyvízcsatornákkal, valamint kiépültek az erős- és gyengeáramú vezetékek, s 25 hektárra növeke­dett az intézmény területe.

Mindezt Lezsák Sándortól tud­tuk meg, aki azt is elmondta, hogy a második ütemben – mintegy kétmilliárdos kormányzati támo­gatásból – valamennyi meglévő épület megújul. Végre megépülhet a rendszerváltás időszakának tör­ténetét kutató intézet épülete, új helyre kerülhet a nyomda, egy 180 személyt befogadó helyiséggel bővül az étterem, és korszerűsítik a konyhát is. Mindezeken felül va­lamennyi épületben megtörténik a nyílászárók cseréje, illetve a tető­zet felújítása.

A rekonstrukciós munkák mi­att a népfőiskola október 1-jétől kizárólag külső programokat szer­vez, egészen 2016. március 19-ig, a részleges átadás időpontjáig. A tervezett jövő tavaszi nyitásnak Nyitnikék címmel már projektne­vet is adtak. A külső programokat természetesen a munkák során is sorra megvalósítják. Az eddig is remekül működő kollégiumok találkozóit nagy odaadással szer­vezik, továbbá tanfolyamokat, szakköröket, pályázatokat írtak ki, és értékfeltáró kollégiumokat szerveznek a Drávaszögben, Kár­pátalján és Erdélyben, valamint folytatódik a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat kiépítése.