Kétpó anyagi stabilitása fejlődésének a záloga

Kétpó

A mintegy 650 főt számláló kisközségben példaértékű fejlesztések történnek. A lakosság megőrzése, a fiatalok helyben tartása érdekében a beruházásokon túlmenően igyekeznek a nagyobb településekhez hasonló életkörülményeket nyújtani az itt élőnek. Keresztes Péter Pál polgármesterrel Kétpó mindennapjairól beszélgettünk.

− Hogyan sikerült kézzelfogható eredményeket elérniük, vonzó jövőképet nyújtaniuk az itt élő embereknek?

− Mindig is arra törekedtünk, hogy a település önfenntartóvá váljék, s minél kevésbé legyen kiszolgáltatott. Az utóbbi években több cég települt Kétpóra, a költségvetésünkhöz viszonyítva jelentős az iparűzésiadó-bevételünk, bevezettük a kommunális adót, ami jóval kevesebb az országos átlagnál, de számunkra érdemi bevételt jelent. Tiszteletben tartva a helyi kistermelőket és a kisebb földtulajdonosokat, a nagygazdálkodók földadót fizetnek.

A saját bevételeinknek köszönhetően sikerült a nyolcosztályos iskolát megtartanunk, akkor is, amikor 2010 előtt egyetlen fillér normatív támogatást sem kaptunk. Ma már a túrkevei Kaszap Nagy István Református Iskolával együttműködve biztonságosan, korszerű feltételek mellett, kiváló pedagógusokkal működik az iskolánk. Szociálisbérlakás-programot vezettünk be a letelepülő fiatalok segítésére, akik az ingatlanokat − kötelező előtakarékosság mellett − később meg is vásárolhatják. Azért dolgoztunk és dolgozunk évtizedek óta korábbi polgármester kollegámmal, Boldog Istvánnal, a jelenlegi országgyűlési képviselőnkkel együtt, hogy az itteni közösség a nagyvárosokhoz hasonló körülmények között tudja élni mindennapjait, a legtöbb szolgáltatást helyben tudja igénybe venni. Örülünk a kormány által elindított, a magyar falu fejlesztése érdekében kiírt pályázati programnak, ami számunkra újabb fejlesztésekre nyújt történelmi léptékben is nagy lehetőséget. Az elnyerhető forrásokból például tovább tudjuk építeni a járdákat és a belső úthálózatot, folytathatjuk a helyi csatornarendszer kiépítését.

− A kistelepülések népességmegtartó erejét sok esetben a hiányos közlekedési infrastruktúra is korlátozza. Gondot okoz a munkahely és a felsőfokú iskolák megközelíthetősége…

− Kétpó esetében szerencsére más a helyzet. A község a Mezőtúr és Törökszentmiklós közötti főút mellett található, itt halad át a 120-as vasúti fővonal Budapest felé, a személyvonatok nálunk is megállnak. Hosszas tárgyalásoknak köszönhetően ma már több szolnoki cég, így például az Eagle Ottawa munkásokat szállító autóbusza Kétpóra is eljön. A fiatalokat ösztöndíjakkal támogatjuk – a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján −, az általános és középiskolásokat, valamint a felsőfokú tanulmányokat folytatókat is.

− Milyen beruházások történtek az elmúlt években, melyek a legfontosabbak?

−  Saját forrásból több utcában járdaszakaszokat újítottunk fel. Kicseréltük az iskolában és a diákotthonban a nyílászárókat, napelemeket telepítettünk a tetőkre.  Megtörtént a belvízelvezető árkok rendbetétele új átemelőszivattyúkkal, a kritikus helyeken szintező munkálatokat is végeztünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a településen a hét három napján gyógyszertár működik. Újabb játszóteret építettünk, szám szerint már a harmadikat. Épült egy műfüves sportpálya és szabadidőpark, szintén sportolási lehetőségekkel. Naponta van körzeti orvosi ellátás. Legújabb sikerünk pedig, hogy komoly tárgyalásoknak köszönhetően nálunk nem zár be a takarékszövetkezet, továbbra is a lakosság szolgálatában áll. Új piacteret létesítettünk, s új tetőszerkezetet kapott a művelődési ház és az óvoda. Nálunk is épül egy naperőmű. A Villamos Műveknek 1,5 hektár területet adtunk bérbe erre a célra, a bérleti díj és az iparűzési adó tovább növeli saját bevételeinket. Az új tanyaprogramnak köszönhetően több, nem Kétpón élő földtulajdonos itt épít telepet a gépeknek és az egyéb talajművelő eszközöknek. Célunk tovább építkezni, fejlődni, és amink van, azt megtartani.

Tudta-e, hogy…

Kétpó Szolnok megye egyik legrégebbi települése, s ezt írásos dokumentumok igazolják. A honfoglalás után Ond vezér törzséhez tartozó magyarok szálltak meg ezen a területen. A településen egy honfoglalás kori ivócsészét találtak, amelyet kétpói csészének neveztek el. A településen számos látnivaló található, többek között érdemes megtekinteni az Árpád-kaput, a Nándorfehérvári emlékművet, a Betyár-kutat, az Almásy-kastélyt vagy például a Pói Lovardát. Mindezek mellett a legnagyobb érdeklődés a kétpói Magyarország Történelmi Emlékparkot övezi, amelyet néhány éve adtak át. Az emlékpark alakja a történelmi Magyarország formáját idézi fel.