Interjú dr. Beer Miklóssal, az egyházmegye főpásztorával

Dr. Beer Miklós

Beszélgetés a Pünkösdről

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe felé közeledve érdemes figyelmet fordítanunk arra, miként van jelen Pest megye életében az egyház. Ahogyan a pünkösd üzenete, úgy e szolgálat mibenléte is megfoghatóvá válik, ha olyasvalakit kérdezünk, aki meg akarja szólítani az embereket. Dr. Beer Miklós célja ez.

 

− Hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez ezt a jeles napot, hogy ne csupán egy „meghosszabbított hétvégét” lássanak benne?

− Reggel az uszodában kezdem a napot. Köszöntöm az úszómestert, a megszokott baráti körrel tréfálkozunk az öltözőben, majd bátran belevetem magam a vízbe. A levegőt nem érzékelem, de tudom, hogy ez a legfontosabb. Úszás közben a napi feladataimat veszem sorra, megköszönöm reggeli imádságban az egészségemet, a lehetőségeimet, és az Úristentől lelki erőt, derűt, türelmet, nagylelkűséget kérek. Érzékelem, látom, hallom a környezetem valóságát. A levegőt már alig. Inkább csak tudom, hogy e nélkül megfulladnék. Hát így vagyunk pünkösd ünnepével. A Föld és a csillagos ég káprázatos valóságát a Teremtő ajándékaként „észrevehetem”. Húsvét történelmi eseményét elolvashatom a Bibliából. A pünkösdi „beszámolót” már nehezen értem: „Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek”. Lélek? Csak azt tapasztalták, ami ebből következett. Megértették Jézus szavait, „összeállt a kép”, világos lett, hogy mi a dolguk: segíteni egymáson, és reményben élni szépen, nagylelkűen. Ami a legkevésbé érzékelhető, sokszor azon múlik az életünk.

− Az egyházmegye és Pest megye nem csak területileg kapcsolódik össze, önök a szolgálatukkal részt vesznek az emberek mindennapjaiban.

− A püspöki szolgálatomban sokféle olyan tevékenységet irányítok, amelyek a megye életét is érintik. Vannak egyházi fenntartású óvodák, iskolák, főiskolák, szociális otthonok, nevelőszülői hálózat, ifjúsági vezetőképző, vidékfejlesztési iroda, őstermelői piac, cigánymissziós iroda, családsegítő szolgálat, kórházi lelki gondozó hálózat. Máriabesnyőn és itt, Vácon van konferenciaközpontunk, vendégházunk, ahol lelkigyakorlatokat, képzéseket tartunk, s ahová pihenni vágyókat is szeretettel várunk. Szeretnénk minél több „közfeladatot” átvállalni, ahogy erre egyházi múltunk kötelez. Úgy gondolom, Ferenc pápánk éppen erre hívja fel a figyelmünket az Irgalmasság Évében, hogy „pünkösdi tűzzel”, együttérzéssel, nagylelkűséggel, önzetlenül vegyünk részt társadalmunk közös gondjainak megoldásában. Örömmel tapasztalom a visszajelzésekből, hogy sokak megelégedésére vagyunk jelen ezekben a szolgálatokban.

− Milyen fontosabb eseményekre hívná fel olvasóink figyelmét?

− Nem kis büszkeséggel említhetem az Élő Rózsafüzér Zarándoklat kedves hagyományát. Idén május 28-án, szombaton már tízedik alkalommal „járjuk körül” a fővárost. Pünkösdkor a Váci Székesegyházban tartjuk a szentmisét, amelyen a város fiataljai részesülnek a bérmálásban. Pünkösdhétfőn cigány közösségeink tartanak ünnepi találkozót Vácon. Természetesen a főprogram a közös ünnepi mise. Az idei Szent Márton püspök emlékéve, s egyházmegyénkben sok olyan templom van, amelynek ő a védőszentje. Ezeknek a „felfűzésével” szervezünk Szent Márton-utakat. Nem titkolt tervünk, hogy a róla elnevezett településekkel, egyházközségekkel megyén belül, de országosan is felvegyük a kapcsolatot. A pünkösd az egyház születésének is ünnepe. A közös hitben való összetartozás élménye, öröme minden találkozás gyümölcse. Idén is ezt szeretnénk átélni abban a tudatban, hogy egész társadalmunk „életminősége”, hangulata gyógyuljon, jobbuljon. Jézus ezt adta tanítványainak feladatul, hogy legyenek só, kovász, „hegyen épült város”. Ahogyan mondani szoktuk: annak a helynek, ahol élünk, legyen „lelke”. Áldott, szép pünkösdöt kívánok minden olvasónak!