Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Alsónémedi


Intézményünket 2003-ban alapította Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, közművelődési színterek, könyvtár és helytörténeti gyűjtemény tartozik kezelésünk alá. 

Ars poeticánk, hogy névadónk – az 1848/49. szabadságharc mártír tanítója – szellemi hagyatékát képviseljük, éltessük, a kultúraközvetítés által faluközösségünket erősítsük. Küldetésünknek tekintjük annak biztosítását, hogy egyenlő arányban megismerhetővé és hozzáférhetővé váljanak a kulturális örökség javai, hogy a helyi sajátosságokhoz igazodóan a művelődés, tanulás, szórakozás és pihenés feltételeit biztosítsuk, otthont adjunk az egyéni és a közösségi művelődés színtereinek, ösztönözzük az alkotótevékenységek kibontakozását. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, az egyéni és egyesületi tevékenységek bátorítására, programjainkon, rendezvényeinken a lakosság aktív jelenlétére.

Wass Albert szavaival élve: „Az a dolgunk, hogy hidat építsünk a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsünk mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes.” Művelődési házunk ajtaja nyitva áll minden korosztály előtt. Rendszeresen működő klubjaink, foglalkozásaink mellett színházi előadások, pódiumestek, ismeretterjesztő és tudományos előadások, kiállítások, zenei események várják a helyi közművelődés iránt érdeklődőket. Gyermekrendezvényeinken nagy számban vesznek részt a gyermekes családok, jó kapcsolatot ápolunk a település oktatási intézményeivel. Hagyományápoló nagyrendezvényeinken, mint a Szüreti Felvonulás és Bál, Pörkölt Fesztivál, Traktor Fesztivál, Községi Disznótor, Szent Iván-éji Vigadalom, Községi Gyermeknap, megmozdul a falu apraja és nagyja. Testvérfalunk, a székelyföldi Nagyajta községgel minden évben szervezünk közös programot, állandó vendégei a nagysikerű Némedi Székelybálnak.

A koronavírus-járvány sajnálatos következményeként a lelkes közösségi élet megtorpant, a színes kulturális programok elmaradtak, az elmúlt egy évben a hangsúly az egészségmegőrzésre és a betegség elkerülésére helyeződött át. A kényszerű bezártság hónapjaiban sem tétlenkedtünk, a település kulturális koncepciójának átdolgozásába, ifjúsági stratégia kidolgozásába kezdtünk, s miután lehetőség nyílt a védőoltásokra, segítettük a helyi lakosok oltásszervezését. A nyár közeledtével reménykedünk abban, hogy ismét lehetőség nyílik községi rendezvényeink újraindítására, a személyes találkozókra. 

Nagyon várjuk már, hogy életünk visszatérjen a megszokott keretek közé, várjuk, hogy végre kezet foghassunk egymással, egyszerű, vidám dolgokról beszélgessünk egy tányér pogácsa és egy pohár bor mellett. Hogy a körülöttünk futkározó gyermekeket egy percre leültessük egy szelet kuglóf és egy bögre kakaó mellé. Hogy tapsoljunk a hozzánk érkező művészeknek, és eldiskuráljunk egy-egy tanulságos előadás után. Reméljük, már nem kell túl sokáig várakoznunk.

Jobbágy Ilona intézményvezető

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár