Dél-Zala előrelátó stratégia mentén halad

Zala – arborétum


A több mint nyolcvan települést és közel százezer lakost számláló dél-zalai régió iparának, mezőgazdaságának és idegenforgalmának fejlődéséről, jövőbeli lehetőségeiről Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát kérdeztük. 

– Önt bízták meg Nagykanizsa gazdaságfejlesztésével és a város területén létesítendő Tudományos és Innovációs Park megvalósításával kapcsolatos feladatok összehangolásával. Hol tart e projektek megvalósítása?

– A tervezett Tudományos és Innovációs Park nagyszabású programja egy bő évtizedes szemléletváltás következménye, pontosabban annak egyik lényeges vetülete. 2010 után, amikor egy időben lettem országgyűlési képviselő és Nagykanizsa polgármestere, jól ismerve e vidék és a város hagyományait, azzal az új szemlélettel fogtam hozzá a munkához, hogy egységes térségben gondolkodva, annak erősségeire építve lehetünk versenyképesek a 21. században.

   A fenntartható fejlesztés a kezdetektől fogva az egyik fő pillére volt e gondolatnak. Nagykanizsa komoly ipari hagyományokkal rendelkező város, az olajipar hajdani központja, a víztisztítás és a vízkezelés tudásának birtokosa. A várost körülölelő dél-zalai térség egyedi jellemzője pedig, hogy az erdőkben leggazdagabb térségek egyike, feltáratlan és érintetlen zöldterület, jelentős háztáji mezőgazdasági kultúrával.  Ezek az adottságok körvonalazták azt a gazdaságfejlesztési stratégiát, melynek egyik területe a Tudományos és Innovációs Park a MOL és a Pannon Egyetem tudásbázisára alapozva, a másik a mezőgazdaságra és az aktív turizmusra építő Mura Nemzeti Program. 

– Melyek a Mura Nemzeti Program legfontosabb elemei, amely programnak ön a miniszterelnöki biztosa?

– A program célkitűzése a helyi gazdaság megerősítése, a megélhetési lehetőségek fejlesztése, s ezáltal a térség népességmegtartó erejének növelése. A program keretében megszületett egy térségi gazdaságfejlesztési stratégia, amelynek célja a megélhetési lehetőségek és a fenntartható vidék megteremtése. A fejlesztési stratégia három pillérre támaszkodik: gazdaságfejlesztés, agrárfejlesztés, komplex turizmusfejlesztés, mely magában foglalja egy új turisztikai desztináció létrehozását. A program miniszterelnöki biztosaként az a feladatom, hogy olyan gazdasági együttműködéseket generáljak, amelyekbe a térségből minél több szereplő képes bekapcsolódni, a háztájitól az üzemi méretűig, a termelőtől a feldolgozón át az értékesítőig, a szolgáltatóktól az ide érkező turistákig. Azért dolgozom, hogy a Mura Nemzeti Programon keresztül mind a mezőgazdasági, mind a turisztikai területet az együttműködés és a hálózati logika jellemezze, melyben minden szereplő megtalálja a számítását. 

– Mi a feladata a nagykanizsai Tudományos és Innovációs Parknak?

– Az alapját a körforgásos gazdaság kialakítása jelenti, melyet a jövő fenntartható, környezetbarát gazdaságának is neveznek. Lényege, hogy ne csupán csökkentse a hulladéktermelést, hanem megteremtse a gazdaságban az újrahasznosítás kultúráját. Vagyis a vállalatok már a kezdetektől úgy tervezzék meg az általuk gyártott termékeket, hogy azok a felhasználás után újrahasznosíthatóak legyenek, és így ne vesszen el a nyersanyag és a ráfordított energia.

– Igen jelentős a dél-zalai térség mezőgazdasága. Hogyan segíti az agráriumot a MuraFoods rendszer?

– A MuraFoods lényege, hogy bizonyos termékekből elérjük egy jelentős mennyiség és minőség előállítását, mely vagy alapanyagként, vagy feldolgozott formában kis- és nagykereskedelmi forgalomba kerülhet, s ezek a termékek majd az ide érkező turisták számára is megvásárolhatók, hazavihetők legyenek. De ez a sokadik lépés lesz, ám az alapjainak megteremtésén sokat dolgoztunk az elmúlt években. A bogyós és a különlegesnek számító gyümölcsökön – kivi, füge, káki – túl a jövőben foglalkozunk majd még gyógynövénytermesztéssel és -feldolgozással, mely a kisebb településeknek jelenthet kitörési lehetőséget. 

– Nem kevésbé jelentős a régió turizmusa. Milyen stratégia mentén szélesíthető az idegenforgalmi attrakciók száma, a térség turisztikai vonzerejének növelése?

– Célunk egy új turisztikai desztináció fejlesztése Murafölde néven, mely tekintetében elsősorban a természeti értékeinkre szeretnénk építeni. Mivel a régió 2020-ban országosan kiemelt aktív turisztikai térség lett, olyan fejlesztéseket tervezünk – kerékpáros, vízi, bakancsos, lovas –, melyeken keresztül feltárulnak a térség ez idáig rejtve maradt értékei. A munka folyamán néha még magam is rácsodálkozok arra, hogy micsoda egyedülálló értékkel rendelkezünk. Ezt kell megmutatnunk a magyar emberek és a nagyvilág számára. 

   Számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy Dél-Zala sikeres legyen, s az itt élő emberek megtalálják a boldogulásukat, és persze mások is megtapasztalják azokat a szépségeket és azokat az értékeket, amelyek minket jellemeznek.