Az együttműködés jegyében készül Paks városa az előtte álló feladatokra

Paks

Az átlagosnál magasabb színvonalon működteti térségi feladatokat felvállaló intézményeit, szolgáltatásait, sokat áldoz sportra, egészségügyre és kultúrára a paksi önkormányzat. Napi teendőt jelent a közelgő erőműépítésre való felkészülés, ami a város szlogenjének megfelelően az együttműködés jegyében zajlik. Az elmúlt év a tervezésé volt, az idei a kivitelezésé lesz – mondta beszélgetésünk elején Szabó Péter polgármester.

− Évértékelőjében Konrád Adenauert idézte, aki szerint „A közösséget szolgáló jó tervek és a jóakarat a politikus maradandó jótetteinek sokáig láthatatlan arcai”. Pontosan mit ért ezen?

− Az egykori német kereszténydemokrata politikus szavainak igazságát az elmúlt évben vezetőtársaimmal igen sokszor megtapasztaltuk. Az új atomerőműi blokkok építéséből fakadó, városunk jövőjét meghatározó változások tervezésén, egy sor tárgyaláson, a minisztériumokban lefolytatott sikeres egyeztetéseken már túl vagyunk. Mindvégig a felelősség és a város hosszú távú érdekeinek képviselete vezetett bennünket.

− Milyen célt tűztek maguk elé ezeknek a változásoknak a kezelése kapcsán?

− Az önkormányzatnak ez hatalmas feladatot és nagy felelősséget jelent, de azt minden paksi polgárnak meg kell értenie, hogy ez a jelentős beruházás, amely városunknak hosszú évtizedekre munkahelyeket, anyagi biztonságot, mindennapi megélhetést hoz, bizony a személyes életünket is érintő változásokkal jár. Amit persze igyekszünk az elviselhetőség és a józan ész határain belül tartani, de szükség lesz az együttműködésre és az alázatra, arra a tálentumra, ami képessé tesz bennünket lemondani önmagunk érdekeinek egy részéről, a nagyobb és közös jó megvalósulásáért.

A következő években fel kell készülnünk a lakosságszám növekedésére. Infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtanunk. Bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyeket kell biztosítanunk, ennek érdekében fel kell újítanunk, esetleg bővítenünk ezen intézményeinket. Ezt kormányzati forrásból szeretnénk megvalósítani. Erről folynak már a tárgyalások. Bővítjük a Paksi Gyógyászati Központot, új sportcsarnok, jégcsarnok, uszoda és élményfürdő épül. Meg kell oldanunk a közlekedési problémákat. A közlekedési koncepció kész, alapját az az elkerülő út képezi, ami állami beruházásban épül meg.

December végén, hosszú egyeztetések eredményeként, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter előterjesztése alapján a kormány több mint 8 milliárd forintot bocsátott az önkormányzat rendelkezésére, kész városfejlesztési terveink megvalósítására. A 2018-as évben felelősséggel megtervezett fejlődésünk, a közös jövőnk 2019-ben már látható arcot ölt számos jelentős beruházásban. Süli János miniszterrel a közelmúltban együttműködési megállapodást kötöttünk az új atomerőműi blokkok építése kapcsán szükségessé váló feladatok, fejlesztések hatékony, szakszerű ellátása és teljesítése érdekében.

Fontos kiemelnem, hogy miközben nagy erőkkel a következő évtized fejlesztéseire fókuszáltunk, több mint 400 millió forint értékben hajtottunk végre, zömében saját költségvetésünkből, a városban és a csatolt településrészeken utca-, út- és járdafelújításokat, orvosi rendelők teljes körű renoválását, közvilágítás-fejlesztést. Ezen felül több nagy értékű beruházás teljes körű tervezése is megtörtént.

− Nemrégiben fogadta el a város képviselő-testülete a 2019. évi költségvetést. A büdzsé főösszege az említett támogatással együtt meghaladja a huszonnégymilliárd forintot. Mire lesz ez elegendő?

− Az idei költségvetést a takarékos, biztonságos városműködtetés, a tudatos városüzemeltetés és -fejlesztés alapelvei szerint határoztuk meg, de fontos szempont volt az is, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ne veszélyeztessék az önként vállalt tevékenységek. Évről évre több pénzt fordítunk a lakosság komfortérzetét növelő és önként vállalt feladatokra. Az intézmények színvonalas működéséhez biztosítjuk a szükséges forrásokat csakúgy, mint a szociális támogatáshoz. Sokat áldozunk a sportra, támogatjuk az egyesületeket, a nemzetközi sikereket elért sportolókat. Ezen felül tizenegymilliárd forintnál is többet fogunk költeni beruházásokra. Hozzáfogunk több utca faltól falig történő felújításához, nemrég kötöttünk szerződést a Csengey Dénes Kulturális Központ tetőszerkezetének rekonstrukciójára. A központban kamaramozi-termet is kialakítunk. Komoly a várólista, ezért bővítjük az Életfa Idősek Otthonát. Elkezdődik a lakótelepi központi park régen várt rehabilitációja, illetve a városháza szintén időszerű felújítása is annak ellenére, hogy terveink szerint az épület új funkciót kap majd, mert új városközpontot alakítunk ki az egykori konzervgyár területén. A kormányzati forrásból az ehhez kapcsolódó tulajdonrendezés még idén elkezdődik.

A természetes fejlődés, illetve a küszöbönálló beruházás hatására új lakóövezettel bővül a város. Ilyen a Vácika utca, ahol közművesítésre kerül sor. Az önkormányzat elkülönítette a szükséges forrásokat a Paks és Dunakömlőd közötti kerékpárút megépítésére és a lakótelepi, úgynevezett tömbbelsők felújítási programjának idénre ütemezett feladataira.

Csodálatos tervek készültek a Duna-part rekonstrukciójára. A gesztenyesor ma is kedvelt sétahelye a paksiaknak. Úgy véljük, a felújítás után ez még inkább így lesz. Az itt horgonyzó rendezvényhajó idén a korábbinál több program helyszíne lesz, és itt tartjuk az augusztus 20-i ünnepséget is.

− Milyen egyéb programjai vannak a városnak?

− Nehéz volna felsorolni, hiszen a kulturális intézményeinknek, a civil szervezeteinknek és a lelkes paksiaknak hála egymást érik a programok. Kiállítások, koncertek, sportrendezvények, színházi előadások. Sokak körében ismert a Gasztroblues Fesztivál, a Kávé, Bor és Pálinka Fesztivál, az Országos Sillerfesztivál és az Atomfutás, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Nagyon kedvelik a paksiak a Város Napját, amelyet idén – tekintettel arra, hogy a várossá nyilvánítás negyvenedik évfordulóját ünnepeljük – többnaposra tervezünk május 15. és 18. között. Újdonságnak számít, hogy a civil szervezetek mellett meghívtuk az iskolákat, és alkotói pályázatot is hirdettünk. Idén is lesz felvonulás, a Táncsics parkban pedig ezúttal is két színpadot állítunk fel, hogy mindenkinek lehetősége legyen a bemutatkozásra.

− Szűk másfél éve, amikor polgármesterré választották, három szó köré építette programját: felelősség, fejlődés, fiatalok. Sikerült-e tartani az irányt?

− Egyes vélemények szerint minden vérbeli politikusnak van két közös tulajdonsága: könnyen ígérnek és gyorsan felejtenek. Én egyiket sem szeretném magaménak tudni, ezért a fiatalok helyzetének javítása lehetőségeinkhez mérten ma is kitűzött célunk. Tudjuk, hogy a külföldre vándorlás, vagy éppen az ország nagyobb városainak elszívó ereje elviszi váro-sunkból a tehetséges, dolgozni vágyó fiatalokat. Ezért igyekeznünk kell, hogy intézkedéseinkkel, rendelkezésünkre álló anyagi forrásainkkal támogassuk a paksi fiatalok és családok helyben maradását. Ennek érdekében átalakítottuk a helyi szociális bérlakás programunkat, így az idei évtől több, városunkban szolgáló rendőr, tűzoltó, pedagógus, orvos és egészségügyi dolgozó juthat szolgálati lakáshoz. Jelentős forrásokkal támogattuk tavaly az Atomerőmű Sportegyesületet és a Paksi Sportegyesületet – és tesszük ezt idén is –, hogy gyermekeink, fiataljaink hasznosan, értelmesen töltsék el szabadidejüket. Megemeltük az önkormányzati támogatást azoknak, akik fiatal házasként Pakson vásárolnak lakást és hosszú távon itt tervezik jövőjüket. Bővítjük a bölcsődei férőhelyek számát, tervünk, hogy a közeljövőben egy olyan övezetet alakítsunk ki, ahol kedvezményes árú építési telkeket biztosíthatunk a fiatal családok számára. Mert valóban fontosnak tartjuk a fiatalokat és a fiatal családokat. Ez a szemlélet egész évben megmutatkozott, megújuló, egyre inkább a családokat előtérbe helyező városi rendezvényeinken is. Talán ezért is kaphatta meg idén önkormányzatunk a családbarát önkormányzat címet, amire nagyon büszke vagyok. És az is nagyon jólesik, amikor olyan vendéget fogadunk, aki először érkezik a városba és az első reakciója az, hogy milyen szép, milyen tiszta város Paks.