Az ÉDV Zrt. célja az ügyfelek igényeinek teljes körű kielégítése

ÉDV Zrt.


A több mint száz éves múltra visszatekintő Északdunántúli Vízmű Zrt. önkormányzati és állami tulajdonban lévő víziközmű-rendszereket üzemeltet Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyében, közel kilencven településen. Mindennek műszaki, gazdasági és szervezeti feltételei adottak. Aktuális feladataikról és jövőbeli terveikről Székely Ferenc Géza vezérigazgatóval beszélgettünk.

‒ Milyen beruházások történtek a tavalyi évben, illetve vannak-e folyamatban lévő fejlesztések?

‒ 2019-ben az állami tulajdonú művek beruházásaira közel 700, az önkormányzati tulajdonúakéra pedig 380 millió forintot fordítottunk.  A Társasághoz tavaly befolyt jelentős közműfejlesztési hozzájárulásokból a tatabányai ipari parkban a vízellátó és szennyvízelvezető hálózaton hajtottunk végre fejlesztéseket. E pillanatban a komáromi ipari parkban ivóvízvezeték-építés, a vastalanító berendezés kapacitásának bővítése és a víztorony felújítása zajlik.

Felelős szolgáltatóként a hosszú távú, biztonságos üzemeltetésre törekszünk, ezért a rendelkezésre álló források mellett folyamatosan figyelemmel kísérjük az uniós és hazai pályázati lehetőségeket. Napjainkban 14 szennyvíztisztító telep felújítása történik uniós forrásból. A KEHOP-2.1.6 konstrukcióban jelenleg több mint 30 milliárd forintnyi fejlesztési munkával pályázik az ÉDV Zrt. Ezek mindegyike olyan jellegű vízellátórendszer-fejlesztést foglal magában, amelyek hosszú távon és fenntartható módon biztosítják a vízellátást.

Terveink között szerepel egyebek mellett tatabányai és az esztergomi szennyvíztisztító telep bővítése, valamint a Dunakanyar térségében a sérülékeny dunai vízbázisok kiváltása.

‒ Mit tesznek annak érdekében, hogy az Európában egyedülálló tatabányai vízbánya vízbázisát a következő generáció is szívügyeként kezelje?

‒   A vízbázis víznyerő helyein a vízaknákon  üzemelő technikát folyamatosan karbantartjuk. A munkák során ügyelünk arra, hogy veszélyes anyagokkal ne szennyezzük a föld alatti és felszíni üzemi területeinket. A pénzügyi lehetőségeinkhez mérten ‒ a vízbázis termelőképességének megőrzése érdekében, fontosság alapján rangsorolva ‒ folyamatosan elvégezzük a felújítási, pótlási és fejlesztési munkálatokat. A vízbázis beszivárgási védőterületének védelme érdekében az üzem és az irányító központ illetékes részlegei együttesen ellenőrzik a felszíni területet, a vízaknák és a megfigyelőkutak vízminőségét, és ennek alakulását, változását, és amennyiben veszélyt észlelnek, intézkedésre tesznek javaslatot a szakhatóságoknak és a közigazgatási hivataloknak.

Ami pedig a fiatalokat illeti, a vízbázis műszaki és kitermelési jellemzőit, egyediségét, stratégiai fontosságát iskolásoknak, de érdeklődő szakmai szervezeteknek, a sajtónak a „nyitott kapuk program” keretében rendszeresen bemutatjuk. A megfelelő műszaki színvonal fenntartása érdekében pedig mindent megteszünk azért, hogy tapasztalt, idősebb munkatársaink az elméleti és gyakorlati szakismereteiket átadják fiatal kollégáiknak, hogy a szakmai kultúra megőrzése folyamatosan biztosított legyen. Hozzáteszem mindehhez, hogy a „vízbázistól a fogyasztóig” elv érvényre juttatásával a cég működési területén hosszú távon biztosítható a minőségi és gazdaságos ivóvízellátás, valamint a keletkező szennyvizek elvezetése, illetve tisztítása.

‒ Az ivóvízellátáson kívül még milyen feladatai vannak a társaságnak?

‒ Az ÉDV Zrt. ‒ víziközmű-szolgáltatóként ‒ alaptevékenységként a víztermelés, vízkezelés és vízellátás biztosítását, a szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint a hozzá kapcsolódó szennyvíziszap-kezelés feladatát végzi. Ezen alaptevékenységünkkel 81 település alapközszolgáltatás-ellátási tevékenységéhez járulunk hozzá. 80 településen vízellátást, 74 településen pedig szennyvízelvezetést biztosítunk, míg társvállalati vízátadási pontjainkkal további 9 településen vagyunk még jelen. 

Az alaptevékenységek ellátása mellett egyéb szolgáltatásokat a rendelkezésre álló kapacitások erejéig biztosítunk, külső megrendelések alapján. Ilyen szolgáltatások lehetnek például a Víz- és Környezetvédelmi Laboratóriumunk külső megrendelők által igénybe vehető szolgáltatásai, az ásott vagy fúrt kutak bevizsgálásától a strand- és egyéb medencék mintavételes vizsgálatán át a hálózatdiagnosztikai mérésekig.

‒ Úgy tudom, fontos szempontjai működésüknek a környezetvédelem és a fenntarthatóság…

‒ A környezettudatosságot tükröző tervünk az elektromos szállítójárművekre történő átállás. Több szennyvíztelepünkön napelemeket helyezünk fel a környezetbarát energiaellátás biztosítása érdekében, valamint a szolárenergia-termelő kapacitásokat is bővíteni szeretnénk a jövőben. Elavuló eszközállományunkat korszerű, energiatakarékos gépekre és berendezésekre cseréljük, s keressük a szennyvíziszap-kezelés környezetbarát és erőforrás-hatékony megoldásait.