Angyalok hangján szól a Cantemus

A Cantemuscsalád kórusainak énekét hallva mindenkiben ugyanaz a gondolat fogalmazódik meg. A hangok tökéletes tisztasága, összecsiszoltsága azt az érzést kelti, mintha angyalok szólnának. A lelkes, ragyogó arcú fiatalok hangja erőt, örömöt, szeretetet közvetít. Őszintén.

Amikor több mint 40 éve Nyíregyházán Szabó Dénes és kollégái a Kodály Zoltán Általános Iskolában megkezdték kórusnevelő munkájukat a névadó zeneóriás szellemében, még nem sejtették, hogy a módszer következetes, kitartó alkalmazásával milyen magasra lehet eljutni. A Cantemus Gyermekkar tagjai számára „a semmi mással nem pótolható lelki táplálék” napi adagolása a relatív szolmizáció hallásfejlesztő eszközével együtt a gyermekek produkcióját olyan művészi magaslatokig emelte, hogy az szinte pillanatok alatt nőtte ki az egyszerű általános iskolai kórus kereteit, s vívta ki a nemzetközi zenei élet megbecsülését.

Azt, hogy Kodály nyomdokain jó úton járnak, az is bizonyítja, hogy az iskolai gyermekkórusban nevelkedett diákok éneklési vágyának idővel nem lehetett ellenállni. Nemhiába kapta az iskolai énekterem a diákoktól a „Fertőző osztály” elnevezést.Ez hívta életre a Pro Musica Leánykart, majd később a CantemusVegyeskart is. Az így terebélyesedő Cantemuskóruscsalád énekkarai az évek során, különböző nemzetközi versenyeken szerzett több mint 50 első helyezésükkel olyan egyedülálló teljesítményt nyújtottak, mely szinte elkerülhetetlenné tette, hogy a kóruscsalád intézményes formát öltsön. Ezért alapította meg 2004-ben Nyíregyháza Város Önkormányzata a Nyíregyházi Cantemus Kórus intézményét, amely 2012-ben a Nemzeti Együttesek sorába emelkedett, és azóta is töretlenül fejlődik, gyarapodik igazgatójuk, Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével.