A megyei kormányhivatal erősíti a szolgáltató jellegű közigazgatást

Megyei kormányhivtalak BK-2020


A megyei közigazgatásban dolgozó munkatársaknak közös céljuk a kormányhivatal működésének, a szakmai munka színvonalának folyamatos javítása, az ügyfélbarát és ügyfélközpontú szemlélet kialakítása.  Ennek lehetőségeiről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával, Kovács Ernővel beszélgettünk.

‒ Az új kormányhivatali struktúra kiépülése mennyiben segíti a megyében élő emberek mindenapjait?

‒ Jelentős változásokat hozott az idei március a közigazgatásban, miután a kormányhivatalok egyszerűsítéséről szóló jogszabálycsomag több fontos eleme is hatályba lépett. A decemberben elfogadott módosításoknak eredményeként tovább egyszerűsödött a közigazgatás, hatékonyabbá és gyorsabbá vált az ügyintézés. Magyarország Kormánya számára kiemelten fontos, hogy az állampolgároknak olyan színvonalú közigazgatási szolgáltatásokat nyújtson, ami lehetővé teszi, hogy 2030-ra Magyarország az egyik legélhetőbb ország legyen Európában. 

A március elsejével induló eljárások esetén gyorsabbá vált a jogerős döntések meghozatala, hiszen a járási hivatalok és a kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz fordulhatnak az ügyfelek. A szabálysértési feladatok márciustól a járási hivataloktól a rendőrséhez kerültek. A cél az volt, hogy a bűncselekményekkel szembeni fellépést és a kisebb súlyú szabálysértésekkel szembeni szankciók érvényesítését is egy szerv, a rendőrség lássa el.

2020. március 1-jétől a kormány általános építésügyi, valamint építésfelügyeleti hatóságaként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelölte ki, amelynek értelmében a jegyzőktől, illetve a járási hivatalokból valamennyi érintett ügy, valamint a feladatellátásban érintett kolléga átkerült a megyei kormányhivatalhoz.   Ezzel a döntéssel egységessé és hatékonyabbá vált az építésügyi igazgatás.

A családok, illetve a gyermekek mindennapjait segíti az az intézkedés, hogy egy család életében történt esetleges törés esetén a kapcsolattartás végrehajtásával összefüggő döntések meghozatala a gyámhatóságoktól a bíróságra került át, így a gyermekek érdekeit nézve gyorsabban meghozható a végleges döntés.

Egyszerűbbé, átláthatóbbá vált a kormányhivatali struktúra is az ügyfelek számára, tekintettel arra, hogy megszűntek a megyeszékhely szerinti járási hivatalok kiemelt szerepei. Ezek a hivatalok eddig az egész megyére kiterjedő illetékességgel végezték feladataikat a környezetvédelem, a munkavédelem, a családtámogatás, a fogyasztóvédelem vagy a nyugdíjbiztosítás terén. Ebben a szervezeti rendszerben sokszor nehéz volt eldönteni azt, hogy melyik járási hivatalhoz kell fordulnunk, hiszen nem biztos, hogy a lakóhelyünkhöz legközelebb lévő járásban tudtuk intézni egyes ügyeinket. Az új szabályozásnak köszönhetően viszont az összes megyei feladatot a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatalok látják el.

Az ügyfélközpontúságot tovább segíti a még 2018 áprilisában indult új mobilizált ügyfélszolgálat, amely lehetővé teszi, hogy a „kormányablak buszban” lévő két munkaállomáson az ügyfelek igénybe vehessék a kormányablakok szolgáltatásait, megkönnyítve ezzel ügyeik intézést. A kormányablak busz egész évben szolgálatot teljesít, a megye valamennyi településére eljut, amely segítségével helyben intézhetők akár a személyi igazolvány igénylésével, a lakcímváltozás bejelentésével, a parkolási igazolvánnyal vagy a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek és még az útlevél igénylése is.

‒ Milyen uniós, illetve hazai fejlesztések valósultak meg, illetve vannak folyamatban Bács-Kiskunban?

‒ A hatékonyabb működést szem előtt tartva költözött át korábbi, széttagolt helyéről a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, az irodaépület belső átépítése, teljes körű belső felújítása és küldő körlet kialakítását követően. A felújítás 92 millió forint KEHOP támogatással, valamint hazai forrásból valósult meg. 

1,173 milliárd forint hazai forrásból többek között felépült a gazdaságos működés érdekében a Jánoshalmi Járási Hivatal épülete, megújult Kecskeméten az Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály épülete, valamint jelenleg is zajlik a Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. szám alatti központi épület felújítása.

‒  A kormányhivatal működésével kapcsolatban milyen intézkedéseket hoztak?

‒ Országos szinten minden kormányhivatalban, így Bács-Kiskun megyében is megvalósult az elmúlt években a Szolgáltató Kormányhivatal Modell, amelynek célja az volt, hogy a közigazgatás teljesítőképességét és hatékonyságát javítsa. A szolgáltató jellegű, ügyfélbarát állam kialakításához feltétlenül szükség van a bizalom és a hitelesség megteremtésére, melyek nélkül nem működhet hatékonyan a közigazgatás. A kormányhivatalok a lakosságot szolgálják, például egy épület-felújítás során fontos számunkra, hogy nem csak megfelelő munkakörülményeket biztosítsunk kollégáink számára, hanem egy olyan környezetet alakítsunk ki ügyfeleinknek is, ahová jó betérni. Folyamatos a hivatalban dolgozók képzése, valamint a munkájukhoz szükséges technikai, tárgyi háttér fejlesztése.

A hatékony és gyors ügyintézés biztosítása érdekében a kormányhivatal a Miniszterelnökséggel együttműködve felülvizsgálta a megyei kormányablakok nyitvatartási idejét, és – figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, az ügyfélforgalmi adatokat és a helyi sajátosságokat – új, az állampolgárok számára kedvezőbb ügyfélfogadási rendet határozott meg. 

Az ügyeiket intéző állampolgárok elvárásait és elégedettségének változását folyamatos mérésekkel követjük nyomon. 

A kormány által március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt nagyon komoly munka vette kezdetét, amelynek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal is aktív részese volt. Megtettük a szükséges óvintézkedéseket a kormányhivatalokban, ügyfélszolgálatokon a dolgozók és az ügyeket intéző állampolgárok egészségének védelme érdekében. A hivatalokban az elsők között szereltettünk fel plexifalat. Százezer maszkot szereztünk be, amelyből nemcsak dolgozóinknak adtunk, hanem azon ügyfeleknek is, akik a nélkül jöttek ügyet intézni. Folyamatosan ellenőriztük a kormányablakokba és ügyfélszolgáltatokra érkezőket, kézfertőtlenítő szereket bocsátottunk munkatársaink, ügyfeleink rendelkezésére, és ügyeltünk a higiéniai szabályok betartására. Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak a védekezésben nyújtott munkáját, továbbá minden állampolgárnak a fegyelmezett magatartását, s egyben kérem, hogy a kormányhivatal ügyfélszolgálatait továbbra is a megfelelő óvintézkedések betartása mellett vegyék igénybe. Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt, valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól legalább 1,5-2 méter távolságot.

‒ A fentiek fényében szükségesek-e további átalakítások, korszerűsítések?

‒ Az e-közigazgatás további térnyerésének biztosítása útján a digitális átállás megvalósulásának elősegítésén dolgozunk, különös tekintettel a kormányhivatal elektronikus ügyintézési és kapcsolattartási lehetőségeinek fejlesztésével, digitalizációs képességének javításával. Törekszünk az épületeink folyamatos megújítására, illetve az elavult eszközök cseréjére. Ezzel nem csak a kollégák munkakörülményei javulnak, hanem az állami vagyon is értékesebb lesz. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztésekkel az egész ország, így annak minden lakója is gazdagabbá válik. Bízom benne, hogy a hamarosan elkészülő fejlesztések kiállják a jövő és az ügyfelek szigorú elvárásainak az együttes próbáját, ami még több elégedett ügyfelet fog eredményezni.

‒ Ön 2014 óta látja el kormánymegbízotti feladatát. Ön és munkatársai milyen célokat tűztek maguk elé a következő esztendőre? 

‒ Célunk a szolgáltató közigazgatás jellegének további erősítése, különös tekintettel az ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél elégedettségét javító ügyintézésre. Bács-Kiskun megye lakosságának, illetve más a megyékből hozzánk érkező ügyfelek részére igyekszünk precíz és pontos eljárást biztosítani ügyeik intézéshez. Kiemelt feladat az ügyintézési határidő szigorú betartása. Munkatársaink számára mindig prioritásként tekintünk a jó munkakörülmények megteremtésére, a kiváló munkahelyi légkör kialakítására, munkájukra mindig megbecsüléssel tekintünk. Ezen kívül továbbra is szeretnénk biztosítani a kollégák számára a szakmai továbbfejlődés és az előmenetel lehetőségét.