Mezőtúr a sikeres pályázatoknak köszönhetően szépen fejlődik

Mezőtúr

A húsznál is több elnyert pályázati forrásból közel 4,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg a városban. Herczeg Zsolt polgármesterrel a beruházások jelentőségéről, valamint Mezőtúr jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.

− Mezőtúrnak minden benyújtott pályázata nyert. Ez vajon minek volt köszönhető?

− Jórészt annak, hogy a kormány megteremtette a vidéki települések, közöttük a kisvárosok számára is a pályázati lehetőségeket és azokat a feltételeket, amelyekkel meg tudjuk valósítani a számunkra legfontosabb beruházásokat. Választókörzetünk országgyűlési képviselője naprakész információkkal segíti a városvezetést a terveink megvalósításában. Természetesen köszönet illeti a munkatársaimat, akik a pályázatokat kezelik, menedzselik és irányítják a folyamatokat, hogy minden összehangoltan működjön.

− Melyek a legfontosabb beruházások?

− Kiemelt feladat számunkra a munkahelyteremtés. Sikeresen pályáztunk ipari park fejlesztésére, összesen 430 millió forintot nyertünk. A kivitelezés tervezett kezdete 2019 nyara, míg a befejezés 2020 tavaszán várható. A projekt keretében épül egy új kétszintes szolgáltatóház és egy új tárolóépület. Bővítjük az infrastrukturális szolgáltatások teljes körét a mintegy 20 hektáros területen, amelyet befektetők számára szeretnénk értékesíteni. Felújítjuk a Városi Oktatási Centrumban található konyhát 60 millió forintból. A projekt célja egy 1300 adagos közétkeztetést ellátó gazdaságosan, biztonságosan üzemeltethető, korszerű főzőkonyha kialakítása, magas színvonalú technológiai berendezésekkel. Az Óvodai Társulásunk a Csoda-vár Óvoda udvari játékok beszerzésére nyert támogatást. És folytathatnám még tovább a sikeres pályázatok felsorolását.

− A turizmus területén milyen fejlesztések történnek?

− Négyszázmillió forintot nyertünk erre a célra. A térségben is egyedinek számító műemléki jellegű, helyi védettség alatt álló Városháza épületében egy interaktív várostörténeti kiállítást hozunk létre kávézóval, kiállítóterasszal. Végre látogathatóvá válik a Móricz Zsigmond utcában található kovácsműhely. Bővül a Hortobágy-Berettyó partján lévő kikötő. Megújul a Kézművesház és a Többfunkciós Kulturális Központ színházterme is.  Megépülhet a régóta tervezett észak–déli kerékpárút, 300 millió forintból. A kivitelezés várható kezdési ideje 2019 tavasza lesz. Legalább ennyire fontos számunkra a kelet–nyugati kerékpárút is, amire mintegy 448 millió forintot nyertünk. A munkálatok befejezése itt 2019 végére várható.

− A közszolgáltatások területén milyen előrelépések történnek?

− Bővítjük a bölcsődét, a maximális gyermeklétszám 48-ról 60-ra növekedhet. Önkormányzatunk a kivitelezéshez a mezőgazdasági tevékenységéből származó nyereségből 20 millió forint saját forrást biztosít. Megtörténik a Csoda-vár Óvoda energetikai korszerűsítése, utólagos homlokzati és tetőszigetelése, a nyílászárók cseréje. Korszerűsítettük a Városháza energetikai rendszerét, kicseréltük a nyílászárókat. A Makk József utcában felépül egy új idősek napközi otthona.  Büszkék vagyunk a zöldváros programunkra, melynek keretében 500 millió forintból megújul a város több közterülete, mások mellett a Ligeti-tó és az Erzsébet-liget.

− A humánerőforrás erősítése, a képzések és a helyi identitás erősítése érdekében vannak-e, és ha igen, melyek a legfontosabb programok?

− Öcsöd, Örményes, Kuncsorba, Mesterszállás és Mezőhék településekkel konzorciumi közösségben nyertünk forrást közösségfejlesztésre. A társadalmi felzárkóztatást elősegítő programunk célja a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása, a társadalmi integráció elősegítése.  Mindkét projekt megvalósítása folyamatban van. Büszkék vagyunk a „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” programunkra, amelyet Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék és Örményes önkormányzataival közösen valósítunk meg a szociális szférában. Fontos számunkra a „Humán kapacitások fejlesztése” nevű projekt is, amely a Mezőtúr térségében lévő településekkel szintén konzorciumi formában valósul meg. Kiemelt célja a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése.

− Melyek a kiemelt fejlesztési céljaik ebben az évben?

− Minden pályázaton elnyert forrást szeretnénk sikeresen felhasználni, s megvalósítani az összes projektünket. Ezeken túlmenően mindent megteszünk azért, hogy belterületi úthálózatunkat tovább fejlesszük, s jelentős mértékben csökkentsük a burkolat nélküli utcák számát.