Hagyományok és értékek Vas megyében

A kíváncsi érdeklődő a sokarcú kultúra értékeit fedezheti fel Vas megyében. Ezen a tájon a kulturális, a művészeti életben a hagyományok tisztelete és a korszerűség igénye mindig fontos szerepet kapott. A római kortól eredeztethető történetiséget, a pannon szemléletet és öntudatot, a kultúrapártolás haladó hagyományait szívesen építették be az itt élők gondolkodásukba és cselekvéseikbe. Ez a szellemi érzékenység teremtette meg a fejlett intézményhálózatot, a korszerű művészeti műhelyeket is. A megye és városai ezáltal váltak rangos fesztiválok vendéglátóivá, európai hírű ünnepek mecénásaivá.
„Ez hazánk legszebb megyéje: ha akarom Alföld, ha akarom Erdély: erdeivel, folyóival, dimbes-dombos vidékeivel, forrásaival. Mindez párosul a történelmi hagyománnyal, hangulatos városokkal, falvakkal, fürdőkkel, és mindazokkal, akik évszázadok alatt mindezt létrehozták: az itt élő szorgalmas és vendégszerető emberekkel.” – így vall Vas megyéről Majthényi László, a megyei önkormányzat elnöke. – „Változatos, gazdag természeti és épített környezettel, több száz műemléképülettel, gyógyvizekkel áldott környék a miénk. Büszkék vagyunk, hogy ebből a megyéből származik gróf Batthány Lajos mártír miniszterelnök, Horváth Boldizsár, a kiegyezést követő Andrássy-kormány igazságügyi minisztere, Szél Kálmán, a Magyar Királyság pénzügyminisztere, miniszterelnöke.” – mondja Harangozó Bertalan kormánymegbízott a megyéről, amely nyugaton Ausztriával, Burgenland, délnyugaton Szlovéniával, délen Zala, keleten Veszprém és északon Győr-Moson-Sopron megyével határos.