Érd gazdasága stabil fejlődési pályára áll

Érdi főtér

2020-ra korszerű közszolgáltatásokkal várják az embereket

 

A kormány Érd számára öt év alatt negyvenmilliárd forint állami fejlesztési forrást biztosít a Modern Városok Program pénzügyi keretéből. Az erről szóló együttműködési megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és T. Mészáros András polgármester tavaly nyáron írták alá. Érd Megyei Jogú Város öt év alatt évente 8 milliárd forint kormányzati támogatást kap, az összeget gazdaság-, intézmény-, illetve közszolgáltatás- fejlesztésre és a városban található nemzeti vagyon sikeres hasznosítására fordítják. A városvezetés célja: Érdet megyei jogú városhoz méltó szintre emelni, a gazdaság élénkítésével önfenntartó önkormányzattá fejleszteni, a fejlesztési célokat külső források nélkül megvalósítani. Érd éves költségvetése az elmúlt években 12 milliárd forint körül alakult, a támogatásnak köszönhetően ez az évtized végére elérheti a 20 milliárd forintot. T. Mészáros Andrással beszélgettünk.

 

Polgármestersége alatt a város mintegy 50 milliárd forint uniós pályázati forrást nyert el. Kiépült a csatornahálózat a város egész területén, megújult a Főtér, új gimnázium kezdte meg működését, új óvodák épültek. Megnyitotta kapuit a város kiállítóterme, az Érdi Galéria, megújult és kibővült a járóbeteg-szakellátó intézmény és megnyílt az Érd Aréna városi sportcsarnok és uszoda. Az újabb negyvenmilliárdos fejlesztési programcsomag milyen segítséget nyújt az érdiek és a térségben élők számára?

− A kormányzati támogatás révén lehetőségünk nyílik egy átfogó városfejlesztésre, amely lehetővé teszi, hogy Érd méltó központja legyen a dél-budai járásnak, erősödjön a város gazdasága, bővüljön a foglalkoztatás. A gazdaság élénkítése a legfontosabb feladat. A város több területén, összesen 200 hektáron új gazdasági övezetek létesülnek, a térségben pedig versenyképes befektetési lehetőségeket kínálunk a hazai és a nemzetközi gazdasági szereplőknek. Érd egyedülálló logisztikai adottságokkal rendelkezik, mondhatjuk, hogy az „ország logisztikai központja”. A város a Duna mellett található, két vasúti csomópont találkozásánál, az M1-es, az M7-es, az M6-os autópályák és az M0-ás elkerülő út mentén, ahonnan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér alig fél órán belül elérhető. Az övezetek döntően a város külterületén épülnek, e területeket a kormány veszi meg és térítésmentesen adja bérbe a városnak. Vállalkozói „falut” is létrehozunk, hogy a lakóterületeken belüli vállalkozásoknak legyen hová költözniük. Több helyszínen történnek turisztikai célú beruházások, szabadidőközpontok, parkok és sétányok létesülnek, többek között a Duna-parton és Érdligeten. Az Érd Aréna mellett több lépcsőben szálloda, edzőcsarnok és orvosi komplexum épül. A Papi földek néven ismert tizenkét hektáros területen egy záportározót építünk a városban komoly gondokat okozó felszíni vizek befogadására. A tavat idegenforgalmi célra is hasznosítjuk, alkalmas lesz horgászatra, csónakázásra és különböző vízi sportokra. Turisztikai, sport és rekreációs szolgáltatásaink a budapestiek számára is új, vonzó kínálatot jelenthetnek.

 

− Az intézményfejlesztés milyen területeket ölel fel, a lakosság milyen többletszolgáltatásokat vehet majd igénybe?

− A fő célok között szerepel a város oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése, a minőségi közszolgáltatások kialakítása. Járási központhoz méltó helyet kap az ideköltöző bíróság és ügyészség, új rendőrkapitányság épül, a járási kormányhivatal is saját épületbe költözik. Már folynak a tárgyalások a hivatalok elhelyezéséről és a rendőrkapitányság épületének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások is elkezdődtek. A járási ügyészség, a bíróság és a kormányhivatal várhatóan 2018. január elsején nyitják meg kapuikat. Európai uniós pályázati pénzből már korábban megújult a Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet, és most, a kormány támogatásának köszönhetően megvalósulhat a fejlesztés második üteme is. Felújítjuk és bővítjük a régi épületszárnyat, és tovább korszerűsítjük a majdnem kórházi szintű ellátást a hetvenezer érdi és a környéken élő mintegy negyvenezer ember számára. Összevonjuk a szociális intézményeket: egy összefüggő, 6000 négyzetméteres szociális épületben kapnak helyet, és építünk egy új idősek otthonát. Indul egy átfogó iskola-felújítási és -fejlesztési program, bővítjük a középiskolai férőhelyeket: a meglévő három középiskolánk mellé két újabb megnyitását tervezzük. Célunk, hogy a 14-18 éves fiatalok számára legyen elegendő középiskolai férőhely, megteremtve a lehetőségét annak, hogy ne a fővárosban, hanem itt folytathassák tanulmányaikat. Az M7-es autópálya melletti városrészen köznevelési, egészségügyi és sportcentrumot építünk. Terveink között szerepel új óvodák építése és a régiek korszerűsítése. Érd lakossága folyamatosan növekszik, 25 év alatt negyvenezer főről hetvenezerre bővült; még a gazdasági válság idején is sokan költöztek a városba. Van még 3651 üres telek a városban, ezek értékesítése is felgyorsul a CSOK programnak köszönhetően. A közszolgáltatás-fejlesztés keretében bővítjük és korszerűsítjük a város közműhálózatát, különösen a hulladékgazdálkodásban és a csapadékvíz-elvezetésben. Továbbra is fontos célunk az útépítés, a régiek korszerűsítése és a közlekedési csomópontok fejlesztése, valamint új kerékpárutak építése. A svájci alap támogatásával ivóvízminőség- javító program valósult meg a városban. Örülünk annak, hogy a Modern Városok Program keretéből lesz pénz arra is, hogy a város csatlakozzon az ercsi vízbázishoz, ezáltal biztonságosabb lesz a vízellátás. Mintegy száz kamerával bővítjük a már meglévő térfigyelő rendszert, olyan új szoftverrel, amely alkalmas a városba érkezők azonosítására.

 

− A nemzeti vagyon hasznosítása a Batthyány Program negyedik pillére. Az állam és az önkormányzat együttműködése milyen előnyt jelent az érdiek számára?

− Az ivóvíz-szolgáltatás Érden még külföldi tulajdonban van. Az állam segítségével önkormányzati tulajdonba kerül, így érdekeinket érvényesíteni tudjuk a vízdíjakban. Valamikor Érden volt Budapest légvédelmi parancsnoksága, a mintegy százhektáros katonai bázist hangárokkal, betonbunkerekkel együtt hasznosítási céllal megkapjuk az államtól. Az Érd és Sóskút közötti erdős-dombos természeti terület kiváló helyszín lehet high-tech kutatási és fejlesztési központok építésére a hazai és a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok számára.