A megyei kormányhivatal felelősen működik

GYMS-kormányhivatal


A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alapvető feladata a jogszabályok betartásával az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Törvényességi szempontból felügyelik a megye önkormányzatainak működését, s ellátnak számos hatósági feladatot is. A veszélyhelyzetben rugalmasan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, nyilatkozta magazinunknak Széles Sándor főispán.  

– Melyek a kormányhivatal alapvető feladatai?

– A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal feladata elsődlegesen az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása, amelyet a jogszabályok betartásával és betartatásával szükséges ellátnunk. A sokrétű hivatali munka mellett 2020-ban szinte egyik napról a másikra kellett alkalmazkodnunk egy addig még nem ismert helyzethez. A kormányhivatal egész állománya számára rótt olyan feladatokat a vírusjárvány, melyek során gyors, de ugyanakkor nagyon körültekintő döntésekre volt szükség. Két év távlatából talán elmondhatom, hogy a kormányhivatal – együttműködve a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal és egyéb segítő szervezetekkel – nagyon jól helytállt. Most újfent a kormányhivatal gyors alkalmazkodóképességére van szükség, amikor a háborús veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok jelentkeznek. 

– Ez mennyire jelent kihívást a hivatal számára?

– A veszélyhelyzetek olyanok, mint a sportoló életében az olimpia. Viszonylag ritkán kerül rá sor, de ha elérkezik az ideje, akkor a tudása legjavát kell adnia, és nem hibázhat. Mert ha rosszul teljesít, az addigi munkája dugába dől. Ha egy ilyen helyzetben nem összeszokott, nem cselekvőképes a rendszer, akkor elbukunk.

   Országgyűlési képviselőink remek munkát végeznek, a szakmai szervezetek élén kiváló szakemberek állnak. Győr-Moson-Sopron megyében nagyszerűen működik az Államigazgatási Kollégium is. Ez az a fórum, ahol a megyei államigazgatási vezetők rendszeresen összejönnek, ahol meg tudják beszélni azokat a jogértelmezési, vezetéselméleti problémákat és kihívásokat, amelyekkel egy-egy szervezet szembesülhet. Ebben a bizalmi légkörben bárki bárkihez nyíltan fordulhat. Ez az ismeretség az alapja annak, hogy ha valami rendkívüli esemény történik, akkor pontosan tudjuk, kinek mi a feladata, ki miben erős, és támogatni tudjuk egymást. Ezt a bizalmi kört a jelen helyzetben is maximálisan ki tudja aknázni a megye.

– Mi a szerepük az önkormányzatok ellenőrzésében?

– A kormányhivatal és a főispán az önkormányzatok törvényességi őre. Minden önkormányzat működésének kereteit a jogszabályok és a saját szabályzatai határozzák meg, ezek betartatását a kormányhivatal felügyeli. Ahol jogszabályi ütközést látunk, ott vagy információkérés útján tisztázzuk a helyzetet, vagy – jogszabálysértés esetén – törvényességi felhívással élünk. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében 183 települési önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat döntéseinek, döntéshozatali eljárásainak jogszerűségét vizsgálja. Az elmúlt tizenkét évben kirívó törvényszegést nem tapasztalt a kormányhivatal.

– Hogyan alakul a kormányhivatal hatósági munkája?

– Számos hatósági feladatunk létezik, s minden időszaknak megvannak azok a típuseljárásai, amelyekre nagyobb figyelemmel kell lennünk. A kormányhivatalnak hatásköre van az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzés vonatkozásában anyakönyvi kivonat kiállítására, mely lehetőséggel élnek is a kérelmezők. A nyári időszakban – a házasságkötések okán – nagy számban közreműködik a kormányhivatal a hazánkban házasságot kötő külföldi állampolgárok okiratainak elfogadhatósága megállapításában. Az őszi és a tavaszi érettségi időszak is komoly terhet ró a hivatalra. A kormányhivatal érettségi vizsgabizottságot működtető intézményként fogadja a tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését, s emellett teljeskörűen szervezi az emelt szintű tárgyakból a vizsgák lebonyolítását, amely vizsgaidőszakonként több ezer vizsgaeseményt jelent.

– Az ügyintézésben mi a szerepük a kormányablakoknak?

– A szolgáltató állam és az ügyfélbarát közigazgatás mélyreható szervezetében fontos feladatokat látnak el a kormányablakok. Leginkább itt találkozik az állampolgár az állam szolgáltató szerepével. Megyénkben jelenleg 11 kormányablak és egy okmányiroda szolgálja ki az állampolgárok mindennapi kéréseit, igényeit. Ez heti szinten közel húszezer ügyfél–állam találkozást jelent. A kormányablakok immár mindenhol megújult és modern környezetben fogadják az ügyfeleket.