A Szegedi Tudományegyetem nemzetközi összehasonlításban is versenyképes

Szegedi Tudományegyetem

A SZTE Magyarország egyik legmagasabb presztízsű felsőoktatási intézménye, ahol 12 karon zajlik a tudományok teljes spektrumát lefedő minőségi oktatási tevékenység. Az egyetemen mintegy 21 ezer egyetemi hallgató, köztük több mint 4000 külföldi fiatal gyarapítja tudását. Prof. dr. Zakar Péter rektorhelyettestől kértünk interjút.

‒ Intézményük az egyik legnagyobb hazai oktatási komplexum. A 12 karon mennyi diák tanul, s melyek a legnépszerűbb képzéseik?

‒ A 12 karú Szegedi Tudományegyetem igazi modern, integrált felsőoktatási intézmény, melynek ereje sokoldalúságában rejlik. Az alapszakoktól a PhD-képzésig és a felsőfokú szakképzésig a felsőoktatás minden szintjén jelen lévő Szegedi Tudományegyetem egyszerre támaszkodhat hagyományaira és a háromszintű oktatásban rejlő lehetőségekre. Az intézmény kétszáznál is több szakja szinte minden tudományterületet képvisel. Az utóbbi években például egyre komolyabb az érdeklődés az általános orvosi és a fogorvosi képzések iránt. Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar hallgatói közül sokan gyógytornász szakon tanulnak. A munkaerő-piaci igényekhez igazodva magas a műszaki és jelentős az informatikai képzési területre felvettek száma is. Az agrárképzés és a pedagógiai képzés mellett legtöbben bölcsészettudományi képzésre kerültek be, itt több mint 900 a hallgatók száma. Emellett növekszik a sporttudományok népszerűsége is. Szintén munkaerő-piaci trend, hogy nő az érdeklődés a mesterszakos képzési forma iránt. Idén tíz százalékkal nőtt az ide felvettek száma, aminek egyik oka, hogy a hallgatók számára vonzó a további tanulással elérhető bérnövekedés. Jelenleg több mint 21 ezer a hallgatói létszámunk, akik közül mintegy ezer kolléga folytat doktori tanulmányokat 19 doktori iskolánk egyikében. 

‒ A koronavírus nagy kihívás elé állította a felsőoktatást is. Önök hogyan tudják megoldani az oktatás folyamatosságát?

‒ A Szegedi Tudományegyetem a 2020/2021-es tanévet vegyes oktatással kezdte meg, amely azt jelenti, hogy a nagyobb létszámú előadásokat online, illetve távolléti oktatással tartjuk, míg a kisebb létszámú előadások és a gyakorlatok, szemináriumok jellemzően fizikai jelenléttel valósulnak meg. Ugyanakkor a képzésért felelős kar dönthet úgy, hogy egyes kisebb létszámú előadások és fizikai tevékenységet nem igénylő gyakorlatok is online módon legyenek megtartva. A határon túli és külföldi hallgatók esetében rugalmasan kezeltük a jelenléti oktatás tényleges kezdési dátumát. A hallgatókat semmilyen hátrány nem érte ‒ ha a számukra kötelező karanténidő lerövidítése miatt ‒ az SZTE által térítésmentesen biztosított koronavírus tesztek elvégzése okán pár nappal később kezdték meg a tanulmányaikat. Azoknak a hallgatóknak, akik nem tudták elkezdeni jelenléti tanulmányaikat szeptember 7-ig, online kellett jelentkezniük, és online kapcsolattartással kell részt venniük az oktatásban mindaddig, amíg nem tudnak becsatlakozni ténylegesen a jelenléti képzésbe. Ezt legkésőbb október 25-ig tehetik meg. 

‒ Minden évben kiváló eredményeket érnek el a felsőoktatási intézményeket rangsoroló különböző nemzetközi listákon. A brit Quacquarelli Symonds rangsorban idén az 501-510. helyen értékelték, ami magyarországi viszonylatban a legjobb eredményt jelenti. Minek köszönhető ez?

‒ Mintegy 20 világranglistán szerepel a Szegedi Tudományegyetem a legjobb felsőoktatási intézmények között. A QS rangsort hat szempont – többek között az oktatók és a hallgatók aránya, az intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakorisága, a munkaadók véleménye, a nemzetközi kapcsolatok, a külföldi hallgatók és oktatók száma – alapján állítják össze. A tavalyi eredményekhez viszonyítva intézményünk változatlanul jó akadémiai megítélést kapott, javultak továbbá a nemzetköziesítést és a munkáltatói elismertséget mérő mutatóink, amely egyben kollégáink elkötelezettségét, kiemelkedően magas szintű munkáját fejezi ki. 

A siker hátterében – többek között – az áll, hogy az SZTE küldetése az oktatás, a kutatás és a gyógyítás egysége, amit az utóbbi években elismer az intézménynek megítélt jelentős kormányzati és uniós támogatás is. Egyetemünk folyamatosan törekszik az innovációra és infrastruktúrájának fejlesztésre. A legutóbbi beruházások kiválóan érzékeltetik ezt a folyamatot. 4,8 milliárd forintos kormányzati támogatásból valósult meg az a radiológiai fejlesztés, amelynek következtében a 21. századi elvárásoknak megfelelő, új képalkotó diagnosztikai eszközparkot, a régió legkorszerűbb MR-centrumát és új betegirányítási rendszert alakítottak ki az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Mindössze öt hónap alatt készült el az SZTE Idegsebészeti Klinikáján kialakított világszínvonalú hibrid műtőkomplexum, amelyet 2019. október 5-én adtak át. A Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ az uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, konzorciumban valósul meg 4 milliárd forintból, az SZTE és a MOL összefogásával. A projekt célja egy olyan, piaci megalapozottságú kompetenciaközpont létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen, ahol a fő kutatási irányokat az ipari partner jelöli ki, az alap- és az alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket egységbe foglalva. Az SZTE és szakmai partnerei duális képzés keretében az oktatást komplex, egymásra épülő kompetenciarendszerként képzelik el. Mindehhez a projektben foglalt infrastrukturális tervek biztosítják a labor és az egyéb oktatási tereket, melyek a gyakorlatorientált képzés megvalósulásának elengedhetetlen feltételei.

Egy éve vesznek részt egy európai egyetemi konzorcium tagjaként az Európai Bizottság által kiemelt figyelemmel kísért Európai Egyetemi Szövetségben. Miért tartották fontosnak, hogy ide tartozzanak?

‒ A European University Alliance for Global Health (EUGLOH) projekt mind az öt résztvevő egyetem számára kiemelt jelentőségű, mely rendkívül szoros együttműködést jelent számunkra a Paris-Saclay Egyetemmel, a Lundi Egyetemmel, a Portói Egyetemmel és a müncheni Ludwig Maximillian Egyetemmel. Az európai egyetemek élvonalába tartozó öt partner közötti együttműködés lehetőséget teremt az Európai Unión belül egy újfajta egyetemi struktúra létrehozására, a hallgatók, a doktoranduszok, a dolgozók és a kutatók mobilitására, közös tanterv vagy modulok kidolgozására. A rugalmas tantervek az európai diploma megszerzése mellett lehetővé teszik majd a diákok számára, hogy tanulmányaikat személyre szabják. Megválaszthatják például, hogy melyik partnerintézményben és mikor folytatják tanulmányaikat. A projekt a nemzetközi, tudományterületek közötti kutatási és innovációs együttműködést támogatja a globális egészségügyi krízisek elleni küzdelemben, különös tekintettel a COVID-19 járványra. Töretlen az intézményünk népszerűsége a magyar és külföldi diákok körében, hallgatóink 115 különböző országból érkeztek, Brazíliától kezdve Németországon keresztül egészen Iránig vagy Dél-Koreáig. 

Legutóbb például a Szegedi Tudományegyetem szervezésében a EUGLOH szövetség diákjai háromnapos online konferencián versenyeztek, amely a modern életformával összefüggő globális egészségügyi kihívásokkal foglalkozott. A konferencia ebben a formában először szerepelt a projektben, és a magyarországi tudományos diákkör gazdag hagyományait tette nemzetközivé. A konferenciának a Szegedi Tudományegyetem CooSpace platformja szolgált bázisul, ahol élő konferenciabeszélgetésekhez kapcsolódhattak a versenyzők, a kutatók és a közönség. Tíz szekciójában 52 online prezentáció hangzott el, valamint 25 elektronikus posztert állítottak ki az online térben. 174-en követték figyelemmel, szurkoltak és kérdéseket is feltehettek a versenyzőknek és az előadóknak. 

A Szegedi Tudományegyetemen nem új keletű a nemzetköziség: az egészségügyi területeken harminc éve kezdődtek el az angol nyelvű képzések, és azóta szinte minden tudományterületen indulnak idegen nyelvű programok valamennyi képzési szinten. Egyetemünk vezetése évek óta stratégiai kérdésként kezeli, hogy minél több külföldi hallgatót vonzzon Szegedre. A világ több mint 150 rangos egyetemével ápolunk kapcsolatot, ezek részleteit nemzetközi együttműködési megállapodásaink határozzák meg.  

Az Európai Unió ERASMUS+ programja keretében 510 partneregyetemmel folytatunk együttműködést, több mint 1000 bilaterális szerződés alapján. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően már több mint két éve sikeresen működik az American Corner, a Frankofón Egyetemi Központ és a Sanghaji Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével fenntartott Konfuciusz Intézet is. Példaként említeném még, hogy nemrégiben együttműködési megállapodás született a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és a Limoges-i Egyetem között. A szerződésnek köszönhetően a Francia nyelv, irodalom és kultúra képzés hallgatói végzésükkor mindkét egyetem diplomáját megkapják.

‒ Aktív szerepet vállalnak a régió társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésében. Mit jelent ez a gyakorlatban?

‒ A koronavírus-pandémia idején Magyarország kormánya elindította a gazdaságvédelmi akcióterv kidolgozását, és az országot különböző zónákra osztotta. Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére folyamatban van a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégiájának megalapozása és rövidtávú gazdaságélénkítési tervének elkészítése. Ez a feladat a Szegedi Tudományegyetem koordinálásával valósul meg három munkacsoport közreműködésével: versenyképesség munkacsoport, határon átívelő társadalmi kohézió munkacsoport; klímabarát, erőforrás-hatékony környezeti fejlesztések munkacsoport. A régióban az SZTE, a kamarák szakemberei, a megyei önkormányzatok illetékes kollégái, a régió gazdasági szakemberei is azon dolgoznak, hogy a leghatékonyabb terv születhessen meg, és a régióban élők mihamarabb élvezzék a gazdasági fellendülés jótékony hatásait.

‒ Milyen további célokat tűztek ki maguk elé? Tervezik-e a képzési kínálat bővítését?

‒ Folyamatosan alkalmazkodunk a hallgatói és a munkaerő-piaci igényekhez, ezért évről évre bővítjük a kínálatunkat. Indítunk újabb képzéseket, mint például a Gazdaságtudományi Karon új, angol nyelvű turizmus és vendéglátás alapszakot indítottunk, de kiemelhetném a tavaly indult új szoftverorientált villamosmérnök szakot, vagy az üzemmérnök-informatikus képzést is. Egyébként a már említett Európai Egyetemi Szövetségében többek között azon is dolgozunk, hogy a résztvevő öt egyetem hallgatóinak új közös képzési formákat alakítsunk ki a nagynevű, nemzetközi partnereinkkel. Megemlíteném még a Courserát, a világ legnagyobb online oktatási platformját, ahol a legjobb egyetemek ‒ köztük például a Yale, a Michigani Egyetem ‒ és olyan vállalatok, mint a Google és az IBM 19 nyelven kínálnak közel 4 ezer kurzust. A Coursera és a Szegedi Tudományegyetem közötti együttműködés eredményeképpen a szegedi hallgatók ingyen juthatnak hozzá ezekhez a tananyagokhoz és a kurzus elvégzését igazoló oklevélhez. Összegezve az elmondottakat, hisszük, hogy megújítva a korábbi lendületet, az egyetemet úgy fejleszthetjük tovább, hogy megvalósuljon Klebelsberg Kuno álma: Szegedből a magyar Göttingen, azaz a régió legkiválóbb egyeteme váljék.