A kormányhivatalok megkönnyítik​ ​az állampolgárok mindennapjait

Celldömölki Járási Hiovatal

A Vas Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Harangozó Bertalan tapasztalatai szerint a vasi emberek államigazgatási ügyeikkel, intéznivalóikkal és kérdéseikkel nagy bizalommal fordulnak a hivatal munkatársaihoz, akik igyekeznek legjobb tudásuk szerint hozzájárulni a megoldáshoz. A kormánymegbízottól kértünk interjút.

‒ Alapvetően mi határozza meg a Vas Megyei Kormányhivatalban végzett munka minőségét?

‒ Elsőként említem hivatali kollégáim szakmai felkészültségét és elkötelezettségét. Persze ahhoz, hogy a kormánytisztviselők ügyintézéseinek minősége minél magasabb színvonalú legyen, folyamatos továbbképzésre van szükség. Belső képzéseinkkel az ismeretek bővítésére törekszünk, és arra, hogy az elsajátított tudás beépíthető legyen a mindennapi munkavégzésbe. Az őszi hónapokban több mint száz munkatársunk vett részt olyan továbbképzési programban, amelynek fókuszában az integritás-központú szervezeti működés feltételeinek megteremtése és biztosítása állt.

‒ Milyen munkakörülmények között dolgoznak a kormánytisztviselők?

‒ A kormánytisztviselők korszerű munkakörülményeinek megteremtése érdekében a Vas Megyei Kormányhivatal ingatlanállományában jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre az elmúlt esztendőkben. Az Európai Unió támogatásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretei között 2017–2018 során tizenkét helyszínen járási és kormányhivatali épületek energetikai korszerűsítése valósult meg, 1,1 milliárd forint felhasználásával. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy nemcsak az épületek energetikai korszerűsítésére került sor, hanem a kormányhivatal saját ráfordítással ezeknek az épületeknek a belső tereit is felújította, amelynek eredményeképpen immáron méltó környezetben zajlik a napi feladatellátás. Szintén a KEHOP-programnak a keretében lehetőségünk nyílt tizenegy épületünkre napelemeket telepíteni. Számításaink szerint a két energetikai beruházás az elkövetkező években több tízmillió forint költségmegtakarítást jelent.

‒ Mi a helyzet a járási hivatalokkal?

‒ Az elmúlt években több járási hivatali épületünk újult meg. A Szentgotthárdi Járási Hivatal egyik épülete ‒ az energetikai beruházás mellett ‒ teljes homlokzat-rekonstrukción esett át, és így a város egyik legszebb középületévé vált. Hazai forrás felhasználásával Celldömölkön egy Kossuth utcai épületből alakított ki a kormányhivatal ‒ 480 millió forint felhasználásával ‒ új járási hivatali székhelyet, ahol lehetőségünk nyílt a városban több helyen, elszórtan lévő szervezeti egységeinket összevonni, és az ügyfeleket egy, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő ügyfélfogadási helyen kiszolgálni. A Kőszegi Járási Hivatal új székhelyét pedig Kőszeg városának egyik patinás épületében alakítottuk ki, több mint 47 millió forint hazai forrás felhasználásával. Mindkét hivatal átadására 2018-ban került sor.

‒ A megye közigazgatási rendszere napjainkra teljesen kiépült?

‒ Vas megyében tizenhárom kormányablakot alakítottunk ki az okmányirodák bázisán mind a hét járásszékhelyen, vagyis Celldömölkön, Körmenden, Kőszegen, Sárváron, Szentgotthárdon, Szombathelyen és Vasváron, valamint a három kirendeltségen, Csepregen, Répcelakon és Őriszentpéteren. A megyeszékhelyen két új kormányablakot nyitottunk: a Szombathelyi Járási Hivatal Hollán Ernő utcai épületének földszintjén, valamint a Győr‒Sopron‒Ebenfurti Vasúttársasággal közös beruházásban a vasútállomáson. 2017 augusztusában adtuk át a megye tizenharmadik kormányablakát a kőszegi járáshoz tartozó, fürdőjének köszönhetően jelentős turistaforgalommal bíró Bük városában. A kormányablakok ilyen módon történő kialakítása tudatos döntésünk volt annak érdekében, hogy Vas megye kétszáztizenhat településén élő állampolgárai számára minél közelebb legyen az ügyintézés lehetősége.
Másfél éve járja megyénket az úgynevezett kormányablak busz, amelyet dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár adott át Jánosházán. A busznak köszönhetően Vas megye apró falvaiban is lehetőség nyílik teljes körű kormányablak-szolgáltatások igénybevételére. Emellett kitelepüléssel jelen vagyunk például a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház területén vagy a Schaeffler Savaria Kft. Zanati úti telephelyén. Szombathely város rendezvényein, például a Savaria Karnevál ideje alatt, illetve a kormányhivatal által szervezett Állásbörzén is biztosítottuk – a tavalyi és az idei évben is – az állampolgároknak az ügyintézés lehetőségét. Augusztustól a Rába-vidék több településére is ellátogatott a kormányablak busz, méghozzá úgy, hogy az ott élő szlovén nemzetiségű lakosság számára lehetővé tettük az anyanyelvű ügyintézést.

‒ Milyen további feladatok várnak a megyei kormányhivatalra?

‒ Az állampolgárok jogosan várják el, hogy a megváltozott, modern körülményekhez a közigazgatás is alkalmazkodjon. Ennek értelmében megkezdődött az e-közigazgatási rendszer bevezetése. Ennek kiépülése folyamatos, a kormány célja korszerűbb, hatékonyabb és gyorsabb közszolgáltatások nyújtása a digitális térben.   Átalakítottuk és fejlesztettük webes felületeinket. A hivatalt érintő naprakész információk már nemcsak honlapunkon, hanem a Facebookon is olvashatók. A visszajelzések rendkívül pozitívak, az állampolgárok friss és hasznos információkat találnak ezeken a platformokon.

‒ A Vas Megyei Kormányhivatal kikkel áll partnerségi viszonyban?

‒ Nagy hangsúlyt helyezünk a megye településeivel és szervezeteivel, például a Vas Megyei Mérnöki Kamarával vagy a Vas Megyei Építész Kamarával való együttműködésre. A jó partnerségi viszony nem titkolt célja a versenyképesség növelése. Ezt szolgálta  az elmúlt esztendőkben megtartott számos közös rendezvényünk.

Fontosak számunkra a határ menti kapcsolatok is.  A szentgotthárdi szlovén főkonzullal évente többször is közös konzultáción vitatjuk meg a Rába-vidéki szlovének életének időszerű kérdéseit, illetve egyéb gazdasági és kulturális ügyeket. Nagy megtiszteltetés volt számomra Magyarország bécsi nagykövetének, dr. Nagy Andornak a közelmúltban tett látogatása a kormányhivatalban, amelynek során szóba kerültek az osztrák–magyar kapcsolatok aktuális kérdései, valamint elemeztük az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók helyzetét is.

Névjegy (Harangozó Bertalan)

Okleveles közgazdász. Közéleti pályafutását Szombathely alpolgármestereként kezdte 1990-ben. 1994-től 1998-ig a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, 1998 és 2002 között a Közgyűlés tagja. 2003-tól 2010-ig a szombathelyi Markusovszky Kórház logisztikai osztályvezetője, majd gazdasági igazgatóhelyettese. 2011 óta Vas megye kormánymegbízottja. Nős, három gyermek édesapja.