ZalaZONE Ipari Park – kutatás és innováció

ZalaZone


A ZalaZONE Ipari Park a járműipari tesztpálya melletti, dinamikusan fejlődő ipari terület. Frekventált elhelyezkedése kiváló helyszínt biztosít az iparban és a járműiparban érdekelt szereplők számára. Dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója válaszolt a kérdéseinkre.

– Jelenleg a ZalaZONE Ipari Parkban milyen projektek megvalósítása zajlik?

– A ZalaZONE Ipari Parkban a befejezéshez közeledik a zalaegerszegi járműipari tesztpálya építése, amelynek első elemei 2019 májusától már a tesztelők rendelkezésére állnak. Azóta is folyamatos a tesztpálya használata, 2022 elején a teljes kiépítés megvalósul. Már láthatók a parkban a tesztpálya nyomán létrejövő további projektek. A ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ első ütemének átadására 2019 szeptemberében került sor. Azóta az épület betelt, jelenleg folyik a bővítése, melynek keretében további öt épületrész jön létre. Egy laborépület, egy irodaépület, valamint a Széchenyi István Egyetem beruházásában egy inkubációs, egy szállás- és egy előadóépület. Ezzel a kutatási campus is teljes kiépítettségi szintet ér el, az épületek 2022 folyamán több ütemben készülnek el. A parkban szintén épül a tesztpálya mellé betelepülő első ipari fejlesztőközpont, az AVL épülete. Előrehaladott állapotban van a Rheinmetall páncélozott szállító járművek gyártását, tesztelését és fejlesztését szolgáló objektum, a hozzá kapcsolódó komplex off-road jármű tesztpályával.

– A beruházási spirál kiindulópontja a tesztpálya megépítése volt. Ez a parkban megvalósuló projektek betelepülésében is szerepet játszott? Milyen szinergiákra nyújt lehetőséget az, hogy egy városban valósultak meg ezek a fejlesztések?

– A zalaegerszegi járműipari tesztpálya projekt előkészítése során, 2016-ban nem csupán egy próbapálya víziója jelent meg, a cél egy olyan innovációs ökoszisztéma alapjainak a kialakítása volt, amely nagy hozzáadott értékű tevékenységeket, kutatás-fejlesztési és termékfejlesztési, tesztelési kapacitásokat képes a parkba és a térségbe vonzani. Ezen koncepció megvalósításának első eredményei látszanak most az éppen zajló építkezések és a megvalósuló projektek formájában. A teljes ZalaZONE ökoszisztéma egy tudatosan felépített rendszerben valósul meg, amelynek alapja, hogy minden fejlesztés kapcsolódjon egymáshoz, és minden lépés megalapozza a következő lehetőségeket.    Zalaegerszeg városa és a zalai térség képes nyújtani mindazokat az előnyöket és attraktív térségi adottságokat, amelyek a betelepülő fejlesztési tevékenységek számára a hosszú távú versenyképesség alapjait jelentik. A város és vonzáskörzete, a fejlett üzleti klíma, a folyamatban lévő egyéb infrastruktúra-fejlesztések, a tervezett további projektek mind fontos elemei a térségben eddig kevésbé meghatározó kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek megerősödésének.

– Manapság nem könnyű jó munkaerőre szert tenni, különösen ott, ahol kiélezett a versenyhelyzet. Bizonyára így van ez most Zalaegerszegen, ahol egymást érik a fejlesztések. Hogyan tudnak ennek a kihívásnak eleget tenni?

– A ZalaZONE Ipari Parkban folyó fejlesztések számos új munkahelyet hoznak létre. A tesztpálya, az ipari fejlesztőközpontok, a kutatóközpont és a Rheinmetall-projekt szerencsére országos összehasonlításban is attraktivitással bírnak, és a tapasztalatok azt mutatják, kellő vonzerőt jelentenek akár a Zalából elszármazottak, akár a térségben letelepedni kívánó magasan képzett szakemberek számára. Ebben a folyamatban fontos szerepe van a ZalaZONE gyakornoki programnak is, amely a különböző egyetemeken ipari jellegű mérnöki szakokon tanuló fiatalokat célozza meg, duális vagy gyakornoki együttműködés ajánlásával. Ezen program eredményeként is számos fiatal mérnök dolgozik már a ZalaZONE Ipari Parkban. Természetesen a minőségi munkaerő utánpótlása folyamatos és véget nem érő feladat, ugyanakkor a zalaegerszegi fejlesztések komoly lehetőségeket és szakmai fejlődési potenciált kínálnak a fiatal szakemberek számára.

– Vannak-e tervek további beruházásra, fejlesztésre?

– A már zajló építkezések mellett további projektek is előkészítés és tárgyalás alatt állnak; bővülni fog a tesztpálya mellé települő ipari fejlesztőközpontok köre, de a Rheinmetall nyomán is újabb kutatás-fejlesztési tevékenységek fognak megtelepedni. Mindemellett a ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központban létrejövő infrastruktúra és fejlesztési kapacitások is számos újabb projekt megalapozását segítik.