Zala-Müllex – a tiszta környezet őre

Zala


2017 őszén két cég fúziójából jött létre a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. A zalaegerszegi székhelyű cég tevékenysége régiós szinten fedi le az ipari és lakossági hulladékkezelés teljes palettáját. Bauer Arnold ügyvezető igazgatótól kértünk interjút.

− Hozzávetőleg másfél év telt el azóta, hogy a Müllex-Körmend Kft. és a Zala-Depo Kft. egyesülésével létrejött a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. Mi volt a fúzió elsődleges célja?

− A fő cél egy nyugat-dunántúli, régiós szinten is meghatározó környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási cég életre hívása, amely jelentősebb eszközállománnyal, több létesítménnyel, nagyobb tapasztalattal és szerteágazó humánerőforrással rendelkezik. Vállalkozásunk zalaegerszegi központú, és Zalaegerszeg megyei jogú város kizárólagos tulajdona. Feladataink elsősorban a hulladékgazdálkodással kapcsolatosak.

− Jelenleg melyek a legfőbb tevékenységi ágak?

− Lakossági és ipari hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és értékesítés. Az utóbbin belül foglalkozunk építési és bontási törmelék feldolgozásával, kisebb építési és földmunkákkal, utak zuzalékolásával, kátyúzással, valamint Zalaegerszeg területén téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásával. Törekszünk arra, hogy erősítsük a több lábon állást.

− Az ország mely területein érdekelt a kft., mekkora az ellátási területe?

− A nyugat-dunántúli régióban vagyunk érdekeltek, a fő tengely a Zalaegerszeg−Szombathely−Sopron vonal az ipari hulladékgazdálkodásban, a közszolgáltatásban pedig az észak-zalai és dél-vasi településeket látjuk el. Gyakorlatilag az összes olyan feladatot versenyképesen és hatékonyan el tudjuk végezni, amely összefügg a hulladékok begyűjtésével, kezelésével és értékesítésével.

− Milyen tapasztalatokat, kapcsolatokat „örökölt” a kft. az elődöktől?

− A tevékenység és a partneri kör is hasonló volt korábban, csak a „hangsúlyok” voltak máshol. A Müllex-Körmend Kft. inkább ipari, a Zala-Depo Kft. pedig nagyobb arányban lakossági partnerekkel állt kapcsolatban.

− Beváltotta az egyesítés a hozzá fűzött reményeket?

− Az összevonás nagyobb stabilitást biztosít a cégcsoportnak, ami azért is fontos, mert mint teljesítési segéd közreműködünk a közszolgáltatásban, ennek során nagyon fontos, hogy olyan minőségben lássuk el a feladatainkat, ami kielégíti a lakossági igényeket. Nagyon sok szinergiát ki tudunk használni, növelni tudtuk például a gépeink kihasználtságát.

A gazdasági eredmények is alátámasztják a döntés helyességét. Úgy ítéltjük meg, hogy a zalaegerszegi önkormányzat időben lépett. A 2018-as volt az első teljes gazdasági évünk, hiszen a két cég 2017 szeptember végén egyesült. A 2016-os év árbevételével szemben, ami 1,6 milliárd forint volt, a 2018-as elérte a 3 milliárd forintot, a nyereség pedig a korábbi 100 milliós szintről a duplájára nőtt.

− Mi a helyzet a humánerőforrás terén?

− A korszerű technológia mellett egyre inkább felértékelődik a szakértelem. Ez nálunk rendelkezésre áll, de nem egyszerű feladat folyamatosan biztosítani a szakképzett munkaerőt. Átképzésekkel, vonzó juttatásokkal igyekszünk úrrá lenni a kisebb nehézségeken. Büszkék lehetünk arra, hogy számos olyan kollégánk van, akik évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, és sikerült őket megtartani a cég alkalmazásában.

− Milyen a társadalmi szerepvállalása a cégnek? Hogyan veszi ki részét a környezetvédelmi feladatokból, a környezettudatos nevelésből?

− Számunkra természetes, hogy azokon a településeken, ahol a szolgáltatásban érdekeltek vagyunk, gazdasági tevékenységünk mellett kulturális, sport- és környezetvédelmi feladatokban is szerepet vállalunk. Van megállapodásunk a Hevesi Sándor Színházzal, több zenei rendezvényt, nagy múltú sportegyesületet támogatunk, de legaktívabbak a környezetvédelemben vagyunk. Számos hulladékgyűjtésbe bekapcsolódunk, segítjük az iskolák és a civil szervezetek ilyen irányú tevékenységét. Nyílt napok rendezésével, oktatási anyagok rendelkezésre bocsátásával, üzemlátogatások biztosításával segítjük az iskolák és a képzési központok környezetvédelmi programjait, de szakmai továbbképzési programokban is érdekeltek vagyunk.

− Milyen fejlesztések vannak napirenden, és milyeneket terveznek?

− A Körmend melletti harasztifalui regionális központunkban egy, a veszélyes hulladékok kezelésére alkalmas hulladéklerakó kazetta kialakítása van folyamatban. Ez a lakosság számára is lehetővé teszi a palahulladék jogszabályszerű lerakását. A jövőben nem kell 80-90 kilométerre elvinni a hulladékot, ami természetesen csökkenti a költségeket. A kivitelezést saját bevételeinkből finanszíroztuk, a lerakó terveink szerint idén június közepén áll üzembe. Emellett több eszköz beszerzése és informatikai fejlesztések szerepelnek terveinkben.