Zala megye a gazdaság minden területén jól teljesít

Hévíz


A tavalyi esztendő legjelentősebb eredményeiről, a megyében már megvalósult, illetve az idén is folytatódó fejlesztésekről, a megyei önkormányzat új feladatairól dr. Pál Attilát, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.

‒ Milyen eredményeket emelhetünk ki a járványhelyzet által nehezített 2020-as évből?

‒ Az elmúlt esztendő valóban sok kihívás elé állított bennünket, azonban örömmel számolhatok be arról, hogy a megyei fejlesztések nem álltak meg, az elnyert projektek megvalósításában nem volt fennakadás. Folynak a Zala Megyei Önkormányzat által a TOP keretében elnyert kerékpárút-fejlesztések előkészítési és kivitelezési munkálatai, valamint a megyei önkormányzat részvételével megvalósuló, határon átnyúló pályázatok kivitelezései is. Decemberben elfogadtuk a felülvizsgált, a 2021‒2027-es időtávra szóló Zala Megyei Területfejlesztési Koncepciót, valamint Zala Megye Területfejlesztési Programját, amelyek alapját képezhetik a további fejlesztéseknek. 

‒ A tavalyi év eredményei után milyen fejlesztési célokat tűztek ki 2021-re, illetve mely beruházások megvalósítása várható?

‒ A megyei önkormányzat munkája szempontjából elsődleges a 2014‒2020-as uniós ciklusra elfogadott Zala Megyei Integrált Területi Program megvalósítása. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásainak felhasználása folyamatban van, még a napokban is jelentek, jelennek meg felhívások az országos maradványforrások terhére. Zala megyét érintően például 1,5 Mrd Ft közútfejlesztésre, 798 millió Ft keretösszeggel közlekedésbiztonsági témában (amelyek kedvezményezettje a Magyar Közút Nonprofit Zrt.), 3 Mrd Ft csapadékvíz-kezelési projektekre, 670 millió Ft összegben pedig egy Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeket érintő kerékpáros turisztikai fejlesztésre. Ezen összegekkel kiegészülve a Zala megyei TOP-keret immár az eredeti 23,05 Mrd Ft-ról közel 33,5 Mrd Ft-ra növekedett.

Az előző ciklus pályázati kiírásai ugyan még folyamatban vannak, de rövidesen meghirdetésre kerülnek a TOP helyébe lépő TOP Plusz első felhívásai. Elsőként a foglalkoztatási paktum felhívás, a közútfejlesztési felhívás és a fenntartható városfejlesztési felhívás megjelenése várható. A 2021‒2027-es időszakra vonatkozó ITP előkészítés alatt áll, a megyei keretösszegek és az operatív program elfogadását követően indulhat a pályázatok benyújtása.

‒ Vannak-e a megyei önkormányzatnak újonnan megjelenő feladatai? 

‒ Igen, jóllehet a megyei önkormányzat legjelentősebb feladata továbbra is a területfejlesztés, azonban a 2014‒2020-as, valamint a 2021-ben induló uniós ciklus TOP és TOP Plusz forrásainak eredményes lekötése mellett 2021. január 1-jétől a 81/2004. ESzCsM rendelet módosításának eredményeként a falugondnokok képzésének szervezésével kapcsolatos feladatok a megyei önkormányzatokhoz kerültek. Felkérés érkezett továbbá a zalai Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinálására, és további megyei koordinációt igénylő feladatként jelent meg 152 millió Ft-os forráskerettel a Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által irányított Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ nyújtotta támogatás keretében a térségi jelentőségű kerékpárutak ‒ 16 szakasz, több mint 60 km ‒ hiányzó elemei terveinek elkészítése is.