Tiszalökön folyamatosak a fejlesztések

Tiszalök - vízerőmű

A Tisza bal partján fekvő mezőségi kisváros vonzó természeti környezete, történelmi és régészeti értékei, patinás épületei, gazdag kulturális és sportélete nem csupán az itt élőknek ad okot a büszkeségre, hanem az idelátogató vendégek számára is maradandó élményt jelent.

Gömze Sándor polgármester a legfontosabbnak azt tartja, hogy folyamatos fejlesztésekkel élhető kisvárost teremtsenek, megfelelve a lakosságnak, ezért a kor  elvárásainak megfelelően aktualizálják a területrendezési és településfejlesztési terveiket. Hosszú távon szeretnének építkezni, szem előtt tartva a legfontosabb célkitűzéseiket, amelyek a stabil és fenntartható önkormányzati működés, a munkahelyteremtés elősegítése, az életminőség javítása, a környezettudatosság , valamint a turisztika fejlesztése.

Néhány esztendővel ezelőtt az önkormányzat földterületeket vásárolt, és pályázatot nyújtott be ipari park létesítésére. Közel 550 millió forintot nyertek az ipari terület infrastrukturális fejlesztésére. Jelenleg az engedélyezési eljárások zajlanak, így várhatóan 2019-ben az ipari terület közművesítése elkészül. Helyzetbe szeretnék hozni a helyi vállalkozásokat is. Egy zöldségfeldolgozó és gyümölcsléüzem alapkőletétele a nyár elején megtörtént, ez több mint harminc embernek ad majd munkát, de létesülnek kisebb, négy-öt főt foglalkoztató vállalkozások is.

A közmunkások száma az elmúlt években a felére csökkent, a korábbiak közül ma már sokan megállják a helyüket a munkaerőpiacon. A munkanélküliek száma 18-20 százalékról napjainkra 6 százalékra fogyatkozott.

Gömze Sándor külön szólt arról a foglalkoztatási paktumról, amelynek értelmében 2021-ig több mint százötven főt szeretnének irányítani az elsődleges munkaerőpiacra egy, a munkaadók igényei szerint kialakított képzési program segítségével. Öt település, Tiszalök gesztorságával közösen nyert pályázatot humánszolgáltatások fejlesztésére (szűrővizsgálatok, idős- és ifjúsági klubok, rendezvények stb.), amelyek idén már el is indultak. Tiszalök komoly közintézmény-hálózattal rendelkezik, erre az elmúlt években sokat költött a város. Prioritásként kezelik a szociális gondoskodást, mondta a polgármester, mivel egyre több a rászoruló idős ember. A napközbeni, klubszerű ellátás mellett bővíteni szeretnék a bentlakásos idősek otthonát. Az egészségügyi szolgáltatásokat nagyobb városok is megirigyelhetnék: felújították az egészségügyi központot, amelyben alap- és szakorvosi ellátások is működnek. A csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése 60 milliós pályázati forrásból nyár végére elkészül, valamint folyamatban van a 402 milliós „Zöld Város” pályázat megvalósítása is. A következő fejlesztési ciklusban pedig szeretnék bővíteni a kerékpárutakat.

Ami a turisztikai jellegű fejlesztéseket illeti, a mesterséges öblözetben lévő szabad vizű strand megújult, már beszerezték a vízi járműveket (kenukat, vízibicikliket, sárkányhajókat), új szociális blokkok és kerékpártárolók épültek, megújult az étterem és odatelepült egy rendezvénysátor is.