Színvonalas a kormányhivatali feladatellátás

Zala - kormányhivatal


A Zala Megyei Kormányhivatal tevékenységét már több mint két teljes éve meghatározza a koronavírus-járvány elleni védekezés. Ehhez a kihíváshoz a hivatal valamennyi munkatársának alkalmazkodnia kellett. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat erről, és a kormányhivatal mindennapi munkáját jelentő főbb irányvonalakról kérdeztük.

– 2021-ben milyen feladatok elé állította a járványhelyzet a kormányhivatalt?

– 2020-ban a megfelelő védekezés, az ebben való közreműködés – így például a határozathozatalok, a megfelelő izoláció biztosítása a szociális intézményekben, a tesztelések megszervezése – hárult ránk. 2021-ben már átállhattunk az oltásalapú védekezésre Zala megyében is, így fő feladatkörünk az oltásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására helyeződött át. A magyar oltási program három pillérre épült. Először is a teljes egészségügyi szolgáltatói kört bevonta a kormány az oltási folyamatba: a megyei és városi kórházakat, azokat a járóbeteg-szakellátókat, amelyeket kórházi és önkormányzati felügyelet alatt működtetnek, valamint a háziorvosokat. A második pillér a területi közigazgatás lett: a megyei kormányhivatalok kapták az oltási folyamat teljes körű logisztikai feladatellátását, illetve annak megszervezését, koordinálását. Nem véletlenül, hiszen a kormánymegbízottak által vezetett kormányhivatalok az összes megyei intézménnyel, szervezettel szinte percek alatt fel tudják venni a kapcsolatot. Így meg tudták szervezni, hogy bármilyen, éppen aktuálisan ellátandó feladatra legyen elegendő ember és megfelelő eszköz. A harmadik pillér pedig az elegendő oltóanyag biztosítása volt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy miközben számtalan pluszfeladat hárult a kormányhivatalokra és az ott dolgozókra, az általunk nyújtott szolgáltatások is változatlan színvonalon elérhetők maradtak. 

   Csak a legjobbakat mondhatom a kollégáimról, de nemcsak azokról, akik közvetlenül a járvánnyal összefüggő feladatok végrehajtásban vettek részt. Már csak azért sem, mert olyan összetartás és csapatmunka valósult meg, amely lehetővé tette, hogy az ezzel foglalkozó munkatársaink minden erejükkel az egészségügyi ellátás koordinálására, a szükséges védőeszközök beszerzésére, a járványügyi rendszabályok betartatására, a vakcinaellátás koordinálására és az oltások megszervezésére tudjanak koncentrálni.

– Tudna erre gyakorlati példát mondani?  

– A területi közigazgatás létjogosultságát és a megyében élő állampolgároknak az államigazgatás iránt tanúsított bizalmát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Zala megyei kormányablakokat – melyek száma tízre nőtt a januárban átadott zalalövői kormányablakkal – fennállásuk óta, idén január közepéig közel hárommillió ügyfél kereste fel államigazgatási ügyeinek intézése céljából. Természetesen annak érdekében, hogy ez minél magasabb szakmai színvonalon valósuljon meg, ügyintézőink és kormánytisztviselőink folyamatosan vesznek részt képzéseken. 

– Az alapszolgáltatások ezek szerint tavaly is a megszokott színvonalon működtek. A járványhelyzet ellenére volt-e esetleg lehetőség további fejlesztésre?

– Természetesen, sőt a járvány hatására felgyorsultak azok a fejlesztések is, amelyeken az elmúlt időszakban dolgoztunk annak érdekében, hogy a területi közigazgatás által nyújtott szolgáltatások is igazodjanak a 21. századi elvárásokhoz. Hamarosan elindul például az e-bejelentő, amelynek segítségével az ügyfelek egyablakos úton, egyszerűen, gyorsan intézhetik az adatváltozással kapcsolatos bejelentést és a közműátírási folyamatot. Kollégáink képzése mellett gondot fordítunk arra is, hogy ügyfeleinket megfelelő körülmények között fogadjuk. Ennek megfelelően tavaly is kiemelt figyelmet szenteltünk épületeink állagmegóvására és fejlesztésére is, több mint 460 millió forint értékben. Mindezek mellett kormányhivatalunk a kormány gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási programjainak sikeres lebonyolításában, a veszélybe került munkahelyek megőrzésében és a bajba jutott ágazatok megsegítésében, valamint az egyes családtámogatások megállapításával összefüggésben is komoly szerepet töltött be. A fiatalok, a családok – az otthonteremtési támogatásoknak és a munkahelyteremtésnek köszönhetően – biztonsággal tervezhetik jövőjüket. Munkatársaink tudása és szakmai felkészültsége biztos alapot ad számunkra ahhoz, hogy a legkülönbözőbb kihívásokkal is felkészülten nézzünk szembe.