Szekszárd sikerének kulcsa az összefogás

Az utóbbi években Szekszárd soha nem látott fejlődésen ment keresztül. Nemcsak a közterek, az intézmények, az épületek újultak meg, hanem a gondolkodás is. Horváth István polgármester szerint– aki ősztől már csak országgyűlési képviselőként folytatja munkáját – az együttműködés a vezérelv, legyen szó a város és az ott élők, ott vállalkozók kapcsolatáról, vagy a térségben lévő települések és Szekszárd viszonyáról.

 

–       Több helyen olvashatóa„Szekszárd a jövő városa” mottó. Másholpedig ez:„Szekszárd az élhető város”. Melyik szlogen tükrözi jobban a valóságot?
–       Mindkét jelmondatnak megvolt, illetve megvan a jelentősége. 2006-ban egy gazdaságilag és a környező településekkel való viszonyát tekintve rendkívül rossz állapotban lévő város vezetését vettük át. Korábban nem történtek jelentősebb fejlesztések, a város nem rendelkezett egyetlen önkormányzati céggel sem, reménytelen településnek tűnt.

Ebből az állapotból szerettük volna felrázni, amikor megalkottuk a „Szekszárd a jövő városa” programot. Egy olyan várostálmodtunk meg, ahol jó élni, ahol az önkormányzat jó tulajdonos, erős önkormányzati cégeket tart fenn, fejlesztéseket hajt végre az itt élő emberek érdekében, velük közösen. Fontosnak tartottuk és tartjuk most is, hogy a megyeszékhelyi rang ne csupán egy cím legyen, hanem viselkedjünk is ennek megfelelően. Szívügyünk volt, hogy összefogjuk, elsősorban a környező településeket, de az egész megye gazdasági és kulturális életét is. Innen indultunk el, s az azóta eltelt majdnem nyolc évalatt rengeteg változás történt. Elértük azokat a célokat, amelyeket kezdetben a jövőre nézve kitűztünk, és most már büszkén mondhatjuk: Szekszárd élhető város.

–       Minek köszönhetőek az eredmények?
–       Úgy gondolom, hogy elsősorban a szekszárdi emberek összefogásaa sikerek záloga. Visszavásároltuk a korábban eladott önkormányzati cégeket, és létrehoztunk egy gazdaságilag erős, a térségben meghatározó szerepet betöltő önkormányzati cégcsoportot, amely minden közszolgáltatást ellát.

Ehhez a környező települések partnersége is kellett, vagyis az, hogy felismerjék, Szekszárd az ő érdekükben is dolgozik. Alapelvünk, s ez az életünk minden területén fontos szerepet játszik, hogy Szekszárdról nem önállóan, környezetéből kiszakítva gondolkodunk, mert meggyőződésünk, hogy egyedül nem lehet sikeres, csak a környező településekkel közösen. Nagyon örülök neki, hogy a Szekszárdon és környékén élők a magukénak érzik ezt az értékelvű gondolkodást.