Pest megyében rendkívül magas a polgárőrök munkájának elismertsége

Polgárőr elismerés


Hazánk bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi rendszerében évtizedek óta fontos feladatokat vállalnak a polgárőrök. Feladataikról, társadalmi szerepükről dr. Bilisics Pétert, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökét kérdeztük.

‒ Az ország legnépesebb civil szervezete a polgárőrség. Mi a helyzet Pest megyében? Hány településen működik polgárőrség? Mekkora a taglétszám?

‒ Az elmúlt harminc évben végzett munkánk hihetetlenül népszerűvé tette a polgárőrség mozgalmát. A polgárőrség megítélésében a lakosság bizalmi indexe magas, széles körű hely- és emberismerettel, elismerésre méltó múlttal rendelkező szervezetté vált.

   A Pest Megyei Polgárőr Szövetség 1997-ben alakult meg. Regnáló elnökként 2013-ban a következőket mondtam: „Pest megye a harmadik legnagyobb területű, a népesség számában pedig az első a megyék között, a 187 település 18 járásban helyezkedik el. Ezek a paraméterek meghatározzák a jövőbeni céljainkat, hogy az elsők között emlegessék a Pest Megyei Polgárőr Szövetséget. Szervezetünk tagsága a múlt örökségének és a jelen kihívásainak kíván megfelelni.”

   Napjainkban kijelenthető, hogy a célunkat közösen, együtt értük el! 192 tagegyesületben közel 7000 polgárőr van a megyénkben, ebből 244-en ifjú polgárőrök. Mottónk: „30 éve egységben a közbiztonságért, a bűnmegelőzésért és a települések biztonságáért!” 

‒  Pest megyében sikerül-e motiválni a fiatalokat? Eredményes a tagtoborzás?

‒ Igyekszünk a fiatalok bizalmába kerülni a közösségi médiákon keresztül. Ehhez az 50 órás közösségi szolgálat ellátása és az ifjú polgárőr jogintézményének a megjelenése ‒ hazafias nevelés, bűnmegelőzés, kulturális és sportprogramok ‒ jó lehetőséget biztosít. Tematikus elgondolásaink között szerepel a „Madárlátta” környezetvédelmi zöldtábor, az „Öko-Bárka” projekt és az „Apolló” program. Lovas, légi, vízi, gyalogos és kerékpáros polgárőr egységek működnek, „Külterületi vigyázó szemek” elnevezéssel. De van nálunk repülőgépszerelő- és utánpótláspilóta-szakkör is. Terveink között szerepel a fiatalok interaktív megszólítása, a figyelmük felkeltése és folyamatos ‒ szlengjükkel szólva ‒ „pusholása”.

‒ Milyen feladatokat vállal fel a polgárőrség? Milyen az együttműködés a társszervekkel, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, illetve a települési önkormányzatokkal?

‒ A polgárőrség az állam által felhatalmazott szervezet, melynek komoly a társadalmi presztízse. Felkészült és rugalmas, ez a legolcsóbb bűnmegelőzési forma. A töretlen fejlődés, a minőségi feladatellátás, a megfelelő képzési és továbbképzési háttér a legfőbb jellemzői. Az általuk végzett prevenciónak alaptörvényben foglalt prioritása van. A polgárőrség stratégiai partnereivel a végrehajtott közös és önálló polgárőr szolgálatoknak jelentős szerepe volt abban, hogy a megye illetékességi területén hosszú évek óta példanélküli javulás történt a bűncselekmények számának az alakulásában, hiszen jelentős mértékben csökkent az esetek száma. Fontosnak véltük a közterületi jelenlét biztosítását, a bűnmegelőző járőr- és figyelő szolgálatok és az egyéb polgárőri tevékenységek végrehajtását. Ilyenek például: bűn- és baleset-megelőzés, környezet- és katasztrófavédelem. Igyekszünk a közlekedési kultúra oktatását már az óvodáskorúaknál elkezdeni. Több településen a polgárőrök adókedvezményeket kapnak a helyi önkormányzatoktól. Elképzelésünk szerint ‒ a területvédelmi tartalékos szolgálathoz hasonlóan ‒ a hitelesen igazolt, valós polgárőr szolgálati órákat beszámíthatóvá kellene tenni a polgárőrök nyugdíjas éveinek számításánál, továbbá javasoljuk, hogy a KRESZ-, valamint az egészségügyi képzéseket kedvezményesen lehessen elvégezni. De megemlíthetném a 40 órás tűzoltó alaptanfolyam és a kiegészítő kezelői képzéseket is.

‒ Az ön definíciója szerint mi a polgárőrség, jelesül a Pest Megyei Polgárőr Szövetség legfontosabb feladata, szerepe?

‒ A polgárőrség elsődleges célja és alapfeladata a bűnmegelőzés, a bűnalkalmak korlátozása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a magán- és köztulajdon fokozott védelme. A polgárőrség területi elven szerveződik, szakmai irányítását a rendőrség kapitánysági illetékességi területre koordinálja. Feladatellátásuk az adott településeken történik, ott tud teljesíteni polgárőr szolgálatot az egyesület, ahol megalakult. Fontos feladat a polgárőrség mozgalmához a társadalom többsége bizalmának, támogatásának az elnyerése.

‒ Ön jogászként került a polgárőrség kötelékébe, bő húsz esztendővel ezelőtt. A személyes tapasztalatai alapján hogyan értékeli a bajtársai mindennapi munkáját, felelősség- és áldozatvállalásukat?

‒ A polgárőrség szerves fejlődésen ment keresztül, töretlen elszántsággal, meggyőződéssel tettünk eleget a vállalásainknak. A polgárőr tagegyesületek száma növekszik. Továbbra is közös célunk, hogy minden településen legyen jól működő polgárőrség. A polgárőrök létszáma lassan, de folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az együttműködési megállapodások végrehajtása a partnereinkkel szintén folyamatos, az egyesületeknél önkéntes vállalási alapokon történik. Aktív, lelkes és a szakmai fejlődés irányában elkötelezett polgárőrök jellemzik megyénket. Feladataik sokrétűek: területvédelmi tartalékosok, járási mentőcsoport tagok, speciális önkéntes tartalékosok, önkéntes tűzoltók, önkéntes műveleti tartalékosok vagy védelmi tartalékosok, természetőrök, akik folyamatosan képzett és továbbképzett emberek, mind elméletben, mind gyakorlatban. Tagjainkhoz bármikor fordulhatnak segítségért a helyiek és a környékbeliek. Őseiket sem feledik, büszkék elszántságukra, ember- és a helyismeretükre, tenni akarásukra. 

‒ Hogyan befolyásolta munkájukat a járványhelyzet?

‒ Folyamatosan növekedtek a ránk nehezülő feladatok. Tettünk és teszünk az állampolgárokért, a közrendért és a közbiztonságért, szem előtt tartva a közterületi és külterületi bűnmegelőzést, mint polgárőrségi alapfeladatot. Jelmondatunk: Megelőzés, Megszakítás, Felderítés! – ugyanis a legkisebb jogsértést sem szabad elkövetni. Ahol a szükség, oda megy a segítség!

   Az egyesületek és tagjaik széles körű reputációval bírnak, melyet áldozatos munkájukkal vívtak ki. Úgy gondolom, hogy a polgárőrök olykor erőn felüli munkával, hittel, a haza és állampolgárai iránt lokálpatrióta szeretettel tesznek a közbiztonság érdekében azért a nemes ügyért, ami maga a Polgárőrség!

   Köszönet és hála a polgárőröknek és szeretteiknek, akik a szabadidejüket áldozzák, sok esetben testi épségüket is veszélyeztetik a lakosság fizikai és anyagi biztonságának, nyugalmának megteremtéséért és megőrzéséért! „Merj nagyot álmodni, de ne felejts el érte nap mint nap tenni.”