Paks ismét arra készül, hogy történelmet írjon

Paks


A Duna-parti város lakóinak nagy része szoros kapcsolatban áll a hazai villamos energiatermelés közel felét biztosító atomerőművel, munkavállalók ezrei élnek belőle. Az erőmű meghatározza a mindennapokat, a város jelenét és jövőjét. Szabó Péter polgármester vendégei voltunk. 

– A Paks II. projekt hoz-e akkora változást a város életében, mint az első ütem építése?

– A múlt hónapban mérföldkőhöz érkezett a paksi beruházás, miután az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2022. augusztus 25-én kiadta a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkjának létesítési engedélyét. Az engedély kiadásával a projekt második, kivitelezési fázisába történő átlépéséhez szükséges legfontosabb előfeltétel teljesült. 

   A paksi atomerőmű ötös blokkjának területén, összhangban az építés kapcsán elfogadott organizációs tervvel, a szükséges engedély birtokában a Duna Aszfalt Zrt. 2022. augusztus 26-án már meg is kezdte a -5 méterig terjedő talajkiemelést. 

   A város az elmúlt években már készült a közelgő változásokra, több milliárd forint támogatást használt fel a beruházás kerítésen kívüli kihívásainak teljesítésére. Ezek célzottan városfejlesztésre, pályázatok segítségével érkeztek a magyar kormánytól, amelyből út- és parkfelújítások, területvásárlások és közműtervezések valósultak meg. Az összeg csaknem tizenkét milliárd forintnyi támogatás, amelyet az elmúlt mintegy három évben kapott Paks az atomerőmű kapacitásbővítésével összefüggő városfejlesztési feladatokra. 

   Az önkormányzat hétéves gazdasági programjában megfogalmazott nagyléptékű tervek elsősorban a paksiak komfortérzetének növelését, igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálását célozzák meg, amellett, hogy felkészítik a várost a beruházás miatt megnövekvő igényekre. Tavaly készült el a Szentháromság tér, az óváros egyik ikonikus terének rekonstrukciója, ahol hangulatos kisvárosi miliőt sikerült kialakítani. A kormányzati támogatásból megvalósult felújítás teljes költsége 330 millió forint volt. A beruházás részeként megújultak a burkolatok, megtörtént a közművek cseréje, a légkábeleket földkábelekre cserélték, okospadokat is kihelyeztek, és egy új parkolót alakítottak ki. 

   Zajlik a főutca-felújítás tervezése is a Kereszt utcától egészen a 6-os út becsatlakozásáig, az előkészítésre mintegy 114 millió forint kormányzati támogatást kapott a város. Az érintett szakaszon biztosított lesz a párhuzamos parkolás, a járdák térkő burkolatot kapnak, és külön kerékpársávot is kialakítanak. Új szintre emelhetjük az Atom tér fejlesztését is: a park megszépítése után a Csengey Dénes Kulturális Központ is megújul, melyhez 264 millió forint kormányzati támogatás érkezett, így elkezdődhetett az épület felújításának tervezése.

– Hogyan tudják integrálni „az együttműködés városa” életébe a sok új betelepülőt?

– A város hat intézményében nyíltak meg azok a tájékoztató pontok, amelyekben a harmadik országból érkező külföldi állampolgárok kaphatnak információt például a város tömegközlekedéséről, kulturális programjairól és akár a PIP Nonprofit Kft. Információs Központjáról. 

   Mindemellett huszonkét rendezvényt tartanak majd a Nyitott Paks elnevezésű projekt keretében a közeljövőben. A program célja a Paks II. projekt kapcsán ideérkező harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítése, a befogadó környezet kialakítása, a migrációval kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység növelése, a nyitottság és befogadás erősítése különféle érzékenyítő programokkal a különböző célcsoportoknak és korcsoportoknak megfelelően. 

   A nyelvi akadályok leküzdésére orosz, angol és magyar nyelvi képzések indultak. A képzéseket a Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft. valósítja meg, a képzések célcsoportját elsősorban Paks és a környék közintézményeinek szakemberei, az atomerőmű magyar dolgozói, valamint a térségben munkavállalás céljából tartózkodó, harmadik országból érkező állampolgárok alkotják. A projekt a Belügyminisztérium és az Európai Unió által társfinanszírozott MMIA-2.2.16/7-2019-00001 azonosítójú, „Nyitott Paks” elnevezésű projekt keretében valósul meg.

– Milyen lehetőségei vannak az itteni fiataloknak arra, hogy gyökeret eresszenek?

– A több mint 18 ezer fős településünkön rendkívüli lehetőségek állnak a fiatalok rendelkezésére. Számtalan élménnyel gazdagodhatnak a kulturális központ, a városi múzeum, a képtár és a könyvtár rendezvényein. A művészeti iskola felvállalja a gyermekek zenei- és táncművészeti fejlesztését, de az olimpiai bajnokokkal is büszkélkedő városunkban többféle sportegyesületnél számtalan sportágban kipróbálhatja magát az aktív mozgást kereső fiatal. 

   A nehéz anyagi helyzetbe kerülő szülőket a város anyagilag is segíti átmeneti gondjaik megoldásában, a rászoruló tanulók számára rendszeres nevelési segélyt nyújtunk étkezési térítési díjkedvezmény, illetve készpénz formájában. A helyi utazási költségek jelentős részét a feltételeknek megfelelő paksi iskolások számára megtérítjük. A rászoruló családok számára rendkívüli települési támogatásként folyósított beiskolázási segélyt állapítunk meg. A fiatalokat, családosokat támogató korszerűsítéseknek, fejlesztéseknek köszönhetően Paks már 2018-ban elnyerte a „családbarát település” címet, amely elvárásnak azóta is igyekszik megfelelni. 

   Az elmúlt években jelentős forrást fordítottunk intézményeink és óvodáink folyamatos korszerűsítésére, tavaly ovifocipálya létesült Dunakömlődön, ahol épült egy támfal az óvoda udvarán a gyermekek biztonságáért és játékterük növeléséért. Az elmúlt évek beruházásai közül talán a legbüszkébbek a Kápolna utcai bölcsőde újranyitására vagyunk, amellyel a 2021-es évet kezdtük. Az intézmény 2007-ben, a romló demográfiai adatok, a gyermekhiány miatt zárt be. A Paks II. beruházás miatti lélekszámemelkedés tette szükségessé a megnyitását: az intézményt a Területi Operatív Programból közel egymilliárd forintos állami támogatással sikerült a 21. századi körülményeknek megfelelő módon teljesen újjávarázsolni. A bölcsődében három nevelési-gondozási egységet, valamint egy igazgatási-szociális helyiségekből álló tömböt és egy melegítőkonyhát alakítottak ki.

– Hogyan sikerül összhangot teremteni az iparfejlesztés és a fenntartható környezet között?

– Hosszú évek óta sokat dolgozunk azon, hogy minél élhetőbb, tisztább, energiahatékonyabb és klímabarátabb város legyen a településünk, Paks. Nagy mérföldkő volt az elektromos buszközlekedés bevezetése városunkban. Az új elektromos Solaris buszokkal egy lényegesen magasabb színvonalú ellátás jött létre. A szolgáltatás minősége és volumene jelentősen javult, fontos kiemelni, hogy mindez környezetbarát módon, emissziómentesen történik. Ezen a területen további fejlesztés várható két hidrogén meghajtású busz beszerzésével, illetve a kerékpárút-hálózat fejlesztésével, amely szintén tovább halad. 

   Aki ellátogat hozzánk, rácsodálkozik a város zöldfelületeire, mivel erre is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat. Említhetjük az 1000 fát Paksra! elnevezéssel lezajlott programot, a nagyszámú cserje- és virágültetéseket, valamint a Virágos Magyarország versenyben elért eddigi eredményeket. Jelenleg zajlik a Smart Grid City rendszer kialakítása és elektromos mobilitás továbbfejlesztése: e-taxik alkalmazása, e-bike rendszer kiépítése, e-töltőállomások telepítése. 

   És végül büszkeséggel tölt el, hogy első helyezést ért el Paks Város Önkormányzata a hazai Klímabarát Települések Szövetsége „Klímabarát Díj 2021” pályázatán kis- és középvárosok kategóriában. A pályázaton elért első helyezés visszajelzés arról, hogy jó úton járunk, jelszavunk: atomváros – zöldváros!

   A város jövőjének záloga a Paks II. beruházás megvalósulása. Abban a szerencsés helyzetben van a város, hogy Süli Jánoson keresztül 2018 óta paksi országgyűlési képviselőként, majd miniszterként, az idei évtől pedig államtitkárként szolgálja az itt élők érdekeit. Vele együttműködve kell folytatnunk a következő években is megkezdett munkát, a felújításokat és a beruházásokat.