Nyíradony az ipari befektetőkbe és a turizmusban látja a lehetőségeket

LEGIFOTO

A város Hajdú-Bihar megye északkeleti peremén, Debrecentől mindössze 26 kilométer távolságra található, a 471-es főút mentén. Vasútállomása a Debrecen‒Mátészalka vasútvonal része. A megye városait tekintve Nyíradony hátrányos helyzetű térségben helyezkedik el, ám a városvezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy felzárkózzanak a szerencsésebb adottságú települések mellé. Tasó Béla polgármesterrel beszélgettünk. 

‒ Lassan harminc éve annak, hogy Nyíradony városi rangot kapott. Mivel készülnek e kerek jubileum megünneplésére?

‒ 1992 januárjának első napján lépett hatályba az a köztársasági elnöki határozat, amely Nyíradony települést várossá nyilvánította. 2022 tehát jubileumi év a település történetében, hiszen a várossá válás 30. évfordulóját ünnepelhetjük meg. Terveink szerint ehhez a kerek jubileumhoz kapcsolódóan egy nagyszabású rendezvénysorozatot kívánunk megvalósítani a településen. Igyekszünk minden generáció és minden helyi közösség számára érdekes programokat szervezni az elkövetkező évben. A programsorozat kapcsolódik a már hagyománnyá vált városi, illetve térségi kulturális és sportrendezvényeinkhez, de természetesen bővíteni fogjuk ezeket a jubileumhoz kapcsolódó elemekkel. Összegző és a jövőbe mutató, az elkövetkező nemzedékek számára is kézzel fogható tartalmat jelentő nyomtatott és digitális formában egyaránt megjelenő kiadványok elkészítését is tervezzük. Szeretnénk a lehető legszélesebb közönséggel megismertetni a 30 éves város múltját, jelenét és a jövőbeli célkitűzéseit a „Tiszteld a múltat, alkosd a jövőt!” jelmondatunk mentén.

‒ Milyen a település infrastrukturális ellátottsága? Szükség van-e további fejlesztésekre?

‒ Nyíradonyra az ezredfordulótól számítva a folyamatos fejlődés és gyarapodás mintapéldájaként tekinthettek mind az itt, mind pedig a térségben élő emberek. Egymás után újultak meg középületei, új, szilárd burkolatú utak ás járdák létesültek, kialakult és létrejött egy átgondolt koncepció alapján megtervezett városközpont, amely valóban a település és a térség gazdasági, közigazgatási és kulturális centrumává vált. Ezzel párhuzamosan fejlődtek a lakóövezeti városrészi területek, illetve a Nyíradonyhoz tartozó településrészek, Aradványpuszta, Tisztavíz, Tamásipuszta és Szakolykert is. Az említett beruházások megvalósulása mellett komplex módon zajlott a helyi közösségek, illetve a város külső kapcsolatainak megerősödése is, az itt élő emberek áldozatos munkájának és teherbírásának eredményeképpen.

Az előremutató és otthonteremtő szándék, a nyíradonyi hagyománytisztelő, keresztény lelkület eredményeképpen az új évezred első éveiben növekedett a helyben elérhető humánszolgáltatások száma és minősége. A városi cím valóban kisvárosi színvonalú oktatási, kulturális, szórakozási, hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségek megteremtődését hozta magával. 2003-ban került átadásra a város híres olimpiai bajnok szülöttéről elnevezett Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda, amely a település kiemelkedő és nagy jelentőségű beruházásaként a jövő Nyíradonyának alapkövét jelentette. Akárcsak az ezekben az években elinduló középiskolai képzés, amely helyben biztosítja fiataljaink számára a magasabb szintű oktatási követelmények teljesítésének lehetőségét. A helyi oktatás folyamatosan fejlődő színvonalának következtében 2020-tól már szakgimnáziumi, valamint szakiskolai képzés is megkezdődhet városunk középiskolájában. 

A 21. század első évtizedének közepére sikerült a településnek egy lendületes innovatív, pezsgő kisvárossá erősödnie, és megvalósítania azt, amire történelme predesztinálta, amire a kitartó közössége újra felemelte, hiszen a debreceni agglomeráció egyik gazdasági, társadalmi és humán erőcentrumaként 62 év után 2013. január elsejétől újra a Nyíradonyi járás székhelyévé vált.

Azonban soha nem lehetünk teljesen elégedettek, hiszen még most is vannak olyan településrészeink, ahol alapvető infrastrukturális elemek hiányoznak, legyen szó a szilárd burkolatú útról, vagy éppen a szennyvízelvezetési lehetőség biztosításáról. Folyamatosan zajlik az ehhez kapcsolódó tervezési és előkészítési munka. A lehetőségeinkhez mérten a saját forrásból rendelkezésre álló kereteinken belül, illetve pályázati támogatások igénybevételével történik a szükséges fejlesztések megvalósítása.

‒ Pályázatok útján nyílnak-e lehetőségek gazdaságélénkítő projektek indítására? Milyen a foglalkoztatottság Nyíradonyban, milyen a munkaerő-piaci helyzet?

‒ Nyíradony igazi erejét az itt élő szorgalmas emberek munkája mellett a településen működő vállalkozások jelentik, hiszen ők biztosítanak munkát az itt élő emberek számára, ők nyújtják azokat a szolgáltatásokat, amelyek nélkülözhetetlenek a lakosság számára. A vállalkozások működőképességének segítése és a vonzó helyi gazdasági környezet kialakítása érdekében kezdte meg a város vezetése a modern Nyíradony megteremtésének érdekében a Tudományos és Technológiai Park kialakítását. Ennek megelőző lépéseként került sor a települést átszelő 471-es számú főút pályaszerkezetének megerősítésére és felújítására 2019-ben. 

A városban létesülő Tudományos és Technológiai Park egyedülálló lehetőséget kínál a gazdasági szféra szereplői számára, mert azon túl, hogy a szükséges vonalas és digitális infrastruktúra elérésének feltételeit teremti meg a vállalkozások számára, biztosítja azt is, hogy egy fejlett környezetben tudják a saját fejlesztéseiket megvalósítani, alapkutatás, ipari kutatás, technológiai fejlesztés, valamint gyártmány- és termékfejlesztés keretében. A Tudományos és Technológiai Park feladata tehát, hogy a jövő próbáit kiálló infrastruktúrával, magas színvonalú létesítményekkel és innovatív szolgáltatásokkal biztosítsa a szükséges ökoszisztémát, katalizálja az innovációs folyamatokat.

‒ Melyek a legfontosabbak az éppen futó városfejlesztési beruházások közül?

‒ A legfontosabb városfejlesztési beruházás a már előzőekben is említett Tudományos és Technológiai Park megvalósítására irányuló pályázatunk. A mintegy 700 millió forintos pályázati támogatással megvalósuló beruházás ténylegesen a munkahelyteremtést, a város népességmegtartó erejének növelését hivatott biztosítani. Az ipari park kialakítása 2021 őszére fejeződhet be.

Ugyancsak nagy jelentőségű beruházásunk a Nyíradonyi Mentőállomás létesítésével kapcsolatosan zajló projekt megvalósítása, amely minőségi szintemelkedést eredményez a város és térség egészségügyi ellátása tekintetében. A mentőállomás terveink szerint 2021 augusztusában már ténylegesen megkezdheti működését, elősegítve a városban és a térségében élők egészségügyi ellátottsági szintjének emelkedését.

‒ Milyenek Nyíradony turisztikai adottságai? Ezen a téren terveznek-e további beruházásokat?

‒ A térség legjelentősebb gazdasági és rekreációs potenciálja az Alföld legnagyobb egybefüggő erdőterülete, a Gúthi-erdő. Nyíradony városában mindig is másokért tenni akaró és felelősséget vállaló emberek éltek, olyan közösségben, ahol odafigyelnek egymásra, ahol a vendégeket mindig jó szívvel fogadják. Ezért is válhatott a turisztika a település egyik kitörési pontjává az elmúlt időszakban. Szálláshelyek épültek és létesülnek folyamatosan annak érdekében, hogy az Alföld legnagyobb egybefüggő erdőterületének egyedülálló természeti értékei és szépségei a világ bármely tájáról érkező kedves látogató számára feltárulhassanak. A település turisztikai lehetőségeinek minél teljesebb körű kihasználása érdekében magánberuházások megvalósításával az elmúlt években folyamatosan növekedett az elérhető szálláshelyek száma, illetve a turisztikai attrakciók köre. A városban már jelen van a legmagasabb szintű ellátást biztosító egészségügyi és wellness-szolgáltatásokat nyújtó szálláslehetőség, de megtalálhatók a klasszikus falusi vendéglátásra vágyó látogatók igényeit kiszolgáló vendégházak is. A látogatóközpont építése jelenleg is zajlik, ami rendezvényteremmel, számos attrakcióval, konferenciateremmel felszerelten enged betekintést az ide látogatók számára a Gúthi-erdő egyedülálló növény- és állatvilágára.

‒ A turisztikai főszezon hátralévő hónapjaiban milyen programok kelthetik fel olvasóink érdeklődését?

‒ A pandémia miatt ebben az évben a szokásosnál később, augusztus utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Ligetaljai Kulturális Napok elnevezésű rendezvénysorozatunk, ami három napon keresztül színes és sokrétű programok sorát vonultatja fel a közönsége számára. Sport, klasszikus, kortárs és népzene, hagyományápolás, gasztronómia, térségi és megyei kirakodóvásár várja mindazokat, akik vendégként hozzánk látogatnak a nyár utolsó hétvégéjén.