Mohács a fejlesztések nyomán a térség logisztikai központja lehet 

A kereskedelmi kikötő 65 százalékos készültségben van, s már kiírták a közbeszerzési eljárást a mohácsi Duna-híd kivitelezésére. Nagyszabású fejlesztésekkel készülnek a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó emlékévre. A részletekbe Pávkovics Gábor polgármester avatta be olvasóinkat. 

– Ön 2020 őszén vette át a város irányítását. Az azóta eltelt időben mennyire sikerült megvalósítania a terveit?

– Három éve vezetem a várost. A 2019. évi választásokon elindult a korábbi polgármester, Szekó József, ám még a voksolás előtt elhunyt. Így a balliberális oldal jelöltje igazi verseny nélkül – egymaga indult a választásokon – egy évig vezette a várost. A képviselő-testület azonban nem tudott együtt dolgozni vele, ezért feloszlatta magát. Az ezt követő időközi választáson szavaztak nekem bizalmat a mohácsiak. Az első időszakban a korábbi városvezető által okozott károk felszámolása, a polgármesteri hivatalban és intézményeinkben meglévő általános közhangulat javítása volt a legfőbb feladatom. Gondoskodnom kellett a folyamatban lévő beruházások szakszerű befejezéséről és a pénzügyi elszámolásokról. A pénzügyi világból érkeztem, ezért ezek a feladatok testhezállók voltak számomra. A vállalásaim harmadik pillére a következő uniós programozási ciklus pályázatainak előkészítése volt. Terveket fogalmaztunk meg, és megkezdtük a projektek előkészítését annak reményében, hogy amikor megnyílnak a források, akkor kész pályázati anyagokkal rendelkezzünk. 

– Jelenleg milyen beruházások vannak folyamatban, illetve előkészítés alatt? 

– A város életének eddigi legnagyobb beruházását jelenti az országos közforgalmú kereskedelmi kikötő építése a Duna partján. A több mint 10 milliárd forintos beruházást Mohács város mint kedvezményezett valósítja meg. A három uszály egyidejű fogadására képes, konténerek és a speciális darabáru kirakására alkalmas intermodális kikötő a város térségben betöltött logisztikai szerepét fogja jelentősen javítani. A beruházás jelenleg 65 százalékos készültségben van. A Területi Operatív Program  Plusz támogatási rendszerben  kiemelt városi kerettel rendelkezünk, amelynek összege a programozási időszak végéig bezárólag 4,3 milliárd forint. 

– E pénzeszközök már az önkormányzat rendelkezésére állnak?

– Sajnos az uniós források elmaradása miatt a városi keret felhasználása még várat magára, így csak előkészítő munkákat tudunk végezni. Mohácson a korábbi években megvalósult közterületi rekonstrukciók a belvárost és a Duna-partot érintették. Most a többnyire lakótelepek övezte területek átfogó rehabilitációjára készülünk, ezek lesznek a főbb prioritások. Folyamatban van még egy több mint egymilliárd forintos beruházás, a Bég-patak teljes felújítása, a városi szakasz leburkolása. A közeljövőben a déli városrész szegregált övezetében hajtunk végre fejlesztést, út- és járdaépítést, valamint felújítunk 23 önkormányzati bérlakást. Az energiaárak emelkedése az intézményeink működtetési költségeit jelentősen megnövelte, ezért egy átfogó energia-racionalizálási programot indítottunk saját költségvetési forrásaink terhére. 

– Hol tart a Duna-híd építésének az előkészítése?

– A mohácsi Duna-híd százéves vágya a térség lakóinak. Most valósággá válhat. Szekó József polgármester évtizedeket küzdött a híd megvalósításáért. „A híd megépítése nekem már nem csak gazdasági és stratégiai kérdés, hanem becsületbeli ügy” – mondta a néhai polgármester temetésén Orbán Viktor miniszterelnök. A mohácsiaknak azt jelenti, hogy a településünk két része között a kompközlekedés helyett gyorsabb és könnyebb lesz az átjárás. A régiónak pedig azt, hogy összeköti Baranyát és Bácskát. A kétszer kétsávosra tervezett híd Magyarország nyugat-kelet irányú gyorsforgalmi úthálózatának szerves része lesz. Összeköttetést biztosít a Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs, Mohács, Szeged, Békéscsaba, Debrecen és Nyíregyháza között tervezett autópályának is, így Mohács két autópálya keresztezési pontja lehet. Az épülő dunai kereskedelmi kikötővel együtt Mohács a Dél-Dunántúl legjelentősebb logisztikai központjává válhat, ami igazi kitörési pontot jelent számunkra. A híd építési engedélye és kiviteli tervei rendelkezésre állnak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium kiírta a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az építés várhatóan a jövő év első felében kezdődhet meg. 

– Hogyan működik a város gazdasága?

– Mohács város gazdasági potenciálja stabil, és további fejlődésre van ítélve. Lokális elhelyezkedése, a helyi munkaerő mentalitása, a mezőgazdasági képességei meghatározóak a térségben. Mindez biztos gazdasági hátteret jelent. Költségvetésünk egyensúlyban van, és tetemes megtakarítással rendelkezünk a következő évek fejlesztéseihez. Ehhez jelentős mértékben hozzájárulnak a lokális gazdasági szereplők, akik nem csak adófizető-képességgel rendelkeznek, de érzékenyek és tevőlegesek a város kulturális és szociális rendszereinek fenntartásában. 

– Miképpen készülnek a jubileumi megemlékezésre?

– A mohácsi csata 500 éves évfordulója 2026. évi méltó megemlékezése kiemelt nemzetpolitikai jelentőségű. A kormány határozata kinyilatkoztatta az emlékév országos, sőt kelet-közép-európai jelentőségét, ezért lehetőséget és forrást biztosít Mohács számára a kiemelt projektek előkészítésére. 2022 novemberében létrehoztuk a Mohács500 NKft.-t, amely feladata az emlékévre tervezett projektek lebonyolítása. A társszervezetek között van a Duna–Dráva Nemzeti Park, a Nemzeti Örökség Intézete, a Pécsi Katolikus Egyházmegye, a Janus Pannonius Tudományegyetem, valamint a Baranya Vármegyei Múzeumok Igazgatósága. 

– Jelenleg hol tartanak az előkészületek?

– A projektek előkészítése megkezdődött. Az országos jelentőségű emlékév Mohács városát nemcsak nemzetpolitikailag, hanem idegenforgalmi szempontból is pozicionálja, s álláspontom szerint az elkövetkező évtizedekre meghatározza lehetőségeit. Több projektet tervezünk megvalósítani. Terveink között szerepel a Széchenyi tér átépítése, parkolóház létesítése, a városháza és a fogadalmi templom árkádsorának befejezése. A II. Lajos Csele-patak melletti emlékművének látogatóközponttá alakítása, tematikus sétánnyal. A Csatatéri emlékkápolna rekonstrukciója és a Duna-parton lévő Szent János Szálloda felújítása, bővítése, továbbá a Duna-parti sétány felújítása a Sokac-Rév teljes átépítésével. Az emlékév alapvetően megváltoztatja a hagyományosan soknemzetiségű város kulturális és idegenforgalmi beágyazottságát és lehetőségeit.