Modellváltás a MATE Kaposvári Campusán

Kaposvár


A campusokon átívelő intézeti struktúra rugalmasabb működést tett lehetővé mind az oktatás, mind a kutatás számára. Sorra történtek a fejlesztések az elmúlt évben, nőtt a felvételizők száma. Vörös Pétertől, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatójától kértünk interjút.

– Mielőtt megérkeznénk Kaposvárra, arra kérem önt, hogy röviden mutassa be olvasóinknak a több városban is működő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet…

– 2020. augusztus elsejével vette kezdetét az a változás, amely érintette az agrár-felsőoktatás intézményeit. Első lépésként a Szent István Egyetem része lett a gyöngyösi Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campusa és a Pannon Egyetem Georgikon Kara, miközben az Óbudai Egyetembe integrálódott az Ybl Miklós Építéstudományi Kar. A Szent István Egyetemet és a Kaposvári Egyetemet érintő további szervezeti változásokat nem részletezve, 2021. február elsején modellváltó felsőoktatási intézményként létrejött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, öt campussal. Ezek a Szent István Kampusz Gödöllőn, a Budai Kampusz, Gyöngyösön a Károly Róbert Campus, Keszthelyen a Georgikon Campus és városunkban pedig a Kaposvári Campus. 

   Ezzel egy teljesen új szervezeti struktúrát hoztak létre, a korábbi, az egyes karokra épülő szerkezetet egy campusokon alapuló szisztéma váltotta fel. Az egyes intézetek központja az adott campuson van, ám maga a struktúra átível a campusokon, azaz egy-egy intézetnek más campusokon is lehetnek munkatársai. Ez a struktúra lényegesen rugalmasabb, és sokkal könnyebben fejleszthető. Ez érinti az oktatást, a kutatást és az egyéb tevékenységeket is. 

– Az integráció és a modellváltás milyen előnyökkel járt a Kaposvári Campus számára? 

– A legfontosabb, hogy immár a MATE teljes képzési portfóliója elérhető a Kaposvári Campus számára, amit mi ki is használunk, ugyanis olyan képzéseket tudtunk Kaposvárra hozni, amelyeket a korábbi egyetemi keretek között nem tudtunk volna megtenni. 

   Mondok egy példát. Kaposvárnak fontos célkitűzése a város iparszerkezetének erősítése. Ennek eléréséhez szükség van például mérnökökre. Ezért együttműködési megállapodást kötöttünk az Óbudai Egyetemmel villamosmérnöki alapszak létesítése érdekében, és gépészmérnök szakot is tudtunk létesíteni kaposvári telephellyel, mivel a gödöllői Szent István Campuson már létezett gépészmérnökképzés. Ezeket a képzéseket a tavalyi tanévben indítottuk el. 

   Az idei felvételi adatok nagyon ígéretesek. Összesen több mint hatvanan jelentkeztek a kaposvári mérnökképzésre, közülük 29 az elsőhelyes jelentkező, 17-en villamos- és 12-en gépészmérnökképzésre adták be papírjaikat. Tehát azt mondhatjuk, hogy kezd igen népszerűvé válni a kaposvári mérnökképzés. 

   A másik fontos célkitűzése a helyi önkormányzatnak, hogy Kaposvár agrár- és élelmiszeripari központtá váljon, mivel az e területeken működő cégeknek komoly fellegvára vagyunk, sőt további ilyen jellegű beruházások is várhatóak a városban és környékén. Tehát élelmiszeripari mérnökökre is szükség van. Itt is hasonló elveket követtünk: mivel a Budai Campuson már létezik ez a képzési forma, ezért idén márciusban már meghirdethettük az élelmiszeripari mérnökök képzését kaposvári telephellyel. 

   Az említett három területen szorosan együttműködünk a város piaci szereplőivel annak érdekében, hogy naprakészen tudjuk, milyen jellegű képzésekre van szükség. A várossal és a térséggel való gyümölcsöző kooperációt az is mutatja, hogy a Kaposvári Campuson készítettük el a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna vidékfejlesztési stratégiáját, illetve mi állítottuk össze a kaposvári térség mint növekedési centrum című tanulmány háttéranyagát, továbbá a városvezetéssel közösen mértük fel a helyi és a térségi munkaerő-piaci igényeket. Ez utóbbi egyértelműen azt mutatta, hogy a városban nagy az igény a műszaki és az élelmiszermérnöki képzésre. 

– A campus nyitott a duális képzés irányába. Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Amikor 2021. február elsején campus-főigazgató lettem, az első dolgom volt, hogy felkerestem a helyi ipari cégeket annak érdekében, hogy duális képzési együttműködéseket kössünk. Ugyanis az újonnan jelentkező mérnökhallgatók számára biztosítani kívánjuk a duális képzés lehetőségét, mégpedig azért, hogy növelni tudjuk a hallgatók szakmai elköteleződését, s bizonyíthassuk, hogy rendelkezünk olyan cégekkel, amelyek fogadni tudják a frissdiplomás mérnököket. 

   A város önkormányzata a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjpályázati rendszert kiterjesztette a mérnökképzésre is, ami azt jelenti, hogy minden mérnökhallgató a tanulmányai idején havonta 75 ezer forint ösztöndíjban részesül.

   A duális képzés lehetőségét a hallgatók számára a második félévben nyitottuk meg, s tavaly minden mérnökhallgató erre a képzési formára jelentkezett. Mivel az adatok ennyire bíztatók, újabb tárgyalásokat kezdeményeztem több, a térségben működő piaci szereplővel, mert növelni szeretnénk a duális képzési lehetőségek számát. A cégek e megállapodásokban rögzítik, hogy hány hallgatót tudnak fogadni.

   A hallgatók számára az első félévben, amikor még csupán az alapozó tárgyak szerepelnek a tanrendben, gyárlátogatásokat szervezünk, hogy felmérhessék, milyen munkáltatói partnereket választhatnak maguknak a duális képzés során. Ezeken a gyárlátogatásokon egyébként magam is szívesen részt veszek, s utána közösen vitatjuk meg a hallgatók tapasztalatait, én pedig a tanácsaimmal igyekszem segíteni őket.

   Azt tudni kell, hogy a duális képzésben részt vevő hallgatók a velük szerződést kötő vállalatok alkalmazottai, ottani munkájukért fizetést kapnak, s mentor segíti őket a tanulmányi előmenetelükben. 

   A Kaposvári Campuson egyébként négy intézetnek van a központja, az Állattenyésztési Tudományok Intézetének, az Élettani és Takarmányozástani Intézetnek, ők ketten az agrárspecifikus intézetek, továbbá a Neveléstudományi Intézet és a Rippl-Rónai Művészeti Intézetnek. E két utóbbinak már voltak hagyományai a korábbi egyetemi struktúrában is.

– Ám ezzel még korántsem értünk a felsorolás végére…

– A Kaposvári Campushoz tartozik egy tangazdaság, ahol megtalálhatóak a gazdasági haszonállatfajok, illetve nagy területen végzünk szántóföldi növénytermesztést. A tangazdaság működésének egyik célja, hogy megfelelő hátteret biztosítson a gyakorlati képzésnek, a másik pedig az, hogy segítse az agrárprofilú intézetek kutatási tevékenyégét.  Azaz a tangazdaság egy komoly kutatási infrastruktúra is egyben. A Pannon Lovasakadémia pedig a Kaposvári Campus lovas képzéseihez biztosítja a gyakorlati helyszínt.

De szólnunk kell a Zselic szívében lévő bőszénfai Vadgazdálkodási Központról is, ahol extenzív körülmények között tartják az állatokat, helyben termelik a takarmányt és ahol vadhús-feldolgozó üzem is működik. Kedvelt turisztikai úti cél a kitűnő étterme, az izgalmas programjai és nem utolsósorban az állatsimogatója miatt.

– Történnek-e fejlesztések napjainkban a Kaposvári Campuson?

– A beruházások egytől egyig azt célozzák, hogy a 21. század kihívásainak megfelelő campust tudjunk létrehozni mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés területén. Ehhez folyamatosan fejlesztjük az egyetemi épületek infrastruktúráját. 2020 végén újult meg pályázati forrásokból az előadói tömb, tavaly pedig megtörtént a tanügyi épület tetőszerkezetének cseréje, de voltak korszerűsítések például az állattartó telepen is. 

   Nagyon fontos megemlítenem, hogy a campuson sorra bővítjük a hallgatói szolgáltatásokat. Márciusban nyitottuk meg a teljesen felújított diáktanyát, amely egy különleges hangulatú pizzéria a hallgatók számára a kollégium földszintjén. Igen népszerű találkozási pont. 

   Elsősorban tao-pénzekből fejlesztjük a sportolási lehetőségeket, felújítottuk a sportcsarnokot és a futballpályát, valamint rövidesen kialakítunk egy multifunkcionális sportpályát a hallgatók számára. 

– Az oktatás színvonalával kapcsolatban milyenek a hallgatói visszajelzések? A frissdiplomások találnak helyet maguknak a munkerőpiacon?

– Az egyes képzéseket igyekszünk a piaci igényeknek megfelelően fejleszteni, ezért a végzőseink találnak maguknak munkahelyeket. A visszajelzés azonban mindig kettős. Érkeznek jelzések a duális képzésben közreműködő cégektől, és érkeznek jelzések természetesen a hallgatóinktól is. Szerencsére ezek az esetek döntő többségében egyaránt pozitívak.

   Végezetül szólnom kell a Kaposvári Campus társadalmi szerepvállalásáról is. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy aktívan közreműködjünk a város és a térség életében. Ennek egyik módja, hogy időről időre nagyrendezvényeket szervezünk. Tavasszal például nagy sikert aratott a terep- és akadályfutó versenyünk, a Cross Run. Szeptember 30. és október 2. között pedig a KÁN Egyetemi Napokra várjuk a vendégeinket a Lovasakadémián, szakmai és közönségprogramokkal, kulturális rendezvényekkel és könnyűzenei koncertekkel.