Heves megyében jól működik a polgárbarát közigazgatás

Heves megyei kormányhivata

Hevest az elmúlt esztendőkben tapasztalható fejlődésének köszönhetően egyre gyakrabban említik az ország dinamikusan gyarapodó megyéi között. Jelenlegi gazdasági helyzetéről, a további lehetőségeiről és természetesen a polgárbarát közigazgatásról a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottal, dr. Pajtók Gáborral beszélgettünk.

− Gazdaságát, munkaerő-piaci helyzetét és versenyképességi lehetőségeit tekintve hol helyezné el Hevest a megyék rangsorában?

− Korábban úgy fogalmaztam, hogy Heves a felzárkózó megyék sorába tartozik, ma viszont már nyugodt szívvel mondhatom ezt múlt időben. Jómagam kormánymegbízottként e felzárkózást sikerélményként éltem meg, még akkor is, ha a kormányhivatal, mint a végrehajtó hatalom része, a jogalkotó által meghatározott lehetőségeivel szolgálta ezt a fejlődést.

A termelési értékekre vonatkozó statisztikák azt mutatják, hogy a Heves megyében működő, négy főnél többet alkalmazó ipari vállalkozások termelési értéke 52 százalékkal nőt az elmúlt négy év alatt. Az országos átlag 25 százalék. A 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások esetében a Heves megyei székhelyű cégek árbevétele 49 százalékkal haladja meg a négy évvel korábbit, míg országosan 22 százalék a növekedés.

Figyelemre méltó, hogy Heves megye kereskedelmi szálláshelyeinek vendégéjszaka száma az elmúlt négy évben 36 százalékkal nőtt, s ez a mutató is jóval meghaladja az országos átlagot.

A fejlődés a beruházások területén a legszembetűnőbb, e pillanatban is több olyan jelentős beruházás van folyamatban, illetve több olyan cég kezdte meg a termelést, amelyek révén, azok teljes termelési kapacitásának elérésekor, 2020-ra, Heves megye az egy főre jutó GDP tekintetében is az ország első öt megyéje közé kerülhet.

A munkaerő-piaci helyzetről elmondható, hogy a munkanélküliségi ráta, amely 2013-ban még 12,2 százalék volt, mára 4,4 százalékra csökkent. A fejlesztések munkaerőigényének kielégítése nagy kihívást jelent mind a beruházást végrehajtó vállalkozások, mind a munkaügyi szervezet számára. Ugyanakkor a megyében még mindig jelentős az olyan inaktív munkavállalók száma, akiknek az elsődleges munkarőpiacon való foglalkoztatása csekély sikerrel kecsegtet. A megyében több jelentős cég támogatja a duális képzést, s eredményes az együttműködésük a megyei kormányhivatal foglalkoztatási szervezeti egységeivel.

− Kormánymegbízotti kinevezésekor ön úgy fogalmazott, hogy a jó állam létrehozása nem cél, hanem eszköz a közjó biztosítására. E téren, kérem, foglalja össze röviden az elmúlt négy évben szerzett vezetői tapasztalatait.

− A közjó egy elvont fogalom, abszolút értelemben nyilván soha nem mondhatjuk azt, hogy most már elértük, megvalósult. Azt viszont kijelenthetjük, törekednünk kell arra, hogy mindenki a lehető legteljesebb mértékben kiteljesíthesse a benne rejlő képességeket, személyiségét és minden ember, minden társadalmi csoport-szerveződés érdekei kifejezésre juthassanak, a döntéshozók azokat értékelhessék. E tekintetben sok jó dolog történt az elmúlt négy év alatt. Ezen történések része volt a közigazgatás korszerűsítése is, ami úgy fogalmazható meg legképletesebben, hogy egy erős állam nem lehet meg jól működő közigazgatás nélkül. A területi közigazgatás teljesen megújult, mind szervezetileg, mind szemléletben, de eljárásrendjeit-működését illetően is. Az ügyintézés közelebb került az ügyfelekhez, jelentős informatikai és infrastrukturális megújulást hozott az elmúlt négy év. Heves megyében egy zöld, s egy barnamezős beruházás révén két új járási hivatali épület került átadásra. Sorra nyíltak az integrált szolgáltatást biztosító kormányablakok, amelyek működése az állampolgárok visszajelzése alapján valóban egy sikertörténet. 2018-ban a megye minden járásában helyben intézhetik az emberek az adóhatósághoz kapcsolódó adóügyeiket is.

A jelen és a jövő egyik meghatározó jelentőségű kihívása a közigazgatást érintően az elektronikus ügyintézésre való átállás. Ennek a feltételei reményeink szerint ebben az évben megvalósulnak. Bízom abban, hogy mind ügyfeleinknek, mind a közigazgatásban dolgozóknak egyaránt könnyebb lesz az élete, a munkája, hiszen belátható jövőben az ügyfeleknek már a kormányablakokhoz sem kell elfáradniuk.

− Ön és munkatársai sokat tettek a megyében az ügyfélbarát közigazgatás megvalósításáért. Milyen új feladatok állnak a Heves Megyei Kormányhivatal előtt idén, és az elkövetkező években?

− Folyamatos kihívásnak, feladatnak tekinthető, hogy a kollégáim megszerezzék, illetve bővítsék a megváltozott eljárásrendekhez, a változó jogszabályokhoz, az elektronikus ügyintézéshez szükséges képességeiket, ismeretanyagaikat. Törekednünk kell arra, hogy a napi ügyintézéshez, jogalkalmazáshoz kapcsolódó tapasztalatainkat felhasználhassuk mi magunk és a Kormányzat is az ügyintézés tökéletesítéséhez, a közigazgatás további fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez. Másfelől a folyamatosan változó társadalmi viszonyokhoz való alkalmazkodás, a választópolgárok bizalmát élvező, újonnan megalakult kormány programjának megvalósítása is kihívást jelent a végrehajtó hatalom, ha úgy tetszik a jogalkalmazó közigazgatás számára. Ezek a lesznek a mi legfontosabb feladataink az elkövetkező években.