Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének köszöntője

Tolna elnök


Kedves Olvasó! 

Járjunk Magyarország bármely vidékén, biztos vagyok abban, hogy mindenütt felfedezhetjük a csodát. Legyen az egy épület, egy természeti kincs, vagy az ott élő emberek által teremtett érték. Amikor sor kerül ezekre a felfedezésekre, a büszkeség és a hazaszeretet még inkább felgyúl a szívünkben. Ennek tükrében talán nem is kétséges, hogy a saját otthonunkat, a szűkebb értelemben vett hazánkat szemlélve az elfogultság is úrrá lesz rajtunk. Így vagyok ezzel magam is. Így érzek, ha Tolna megyében járok. S ezekkel az érzésekkel írok most a mi otthonunkról, Tolna megyéről is. 

Ugyanis a Dunántúl és az Alföld találkozásának egy jelentős területén mesés folyómenti kultúra virágzik már évezredek óta. Dombos vidékeink hasonlóképpen romantikusak, akár az erdőkkel borított tájak, melyeknek oly páratlan lakói vannak, mint például a dámszarvas vagy a fekete gólya. 

A természettel összhangban él megannyi közösség, amelyeknek egyedi kultúrájában visszaköszönnek a környezetük őselemei. A Sárköz virágzó néphagyományai testet öltenek tárgyi emlékekben, viseletben vagy épp a híres táncokban és a népzenében. Az „élő spiritusz” maga a szekszárdi vörös, de nem elhanyagolható érdemeket szereztek már a Tolnai borvidék fehérborai is. 

   A szőlőtőkékkel sorokba írt hegyoldalak, dűlők és szurdikok misztikumot rejtenek – olyat, ami írók és költők tollát vezette évszázadokon át. Gondoljunk csak Babits Mihályra vagy Mészöly Miklósra, ám hosszú lenne a sor, ha minden alkotót fel kellene sorolnom, mindazokat, akik gazdagították a magyar kultúrát. 

   A Jóisten megáldotta e vidéket minden földi jóval, s merem állítani, hogy ösztönzést, tudást és hitet is kaptunk ajándékul, hogy gyarapítsuk környezetünket. Ezek révén jutottunk el odáig, hogy értékeinkre építkezve számos fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt időszakban. Több mint negyvenmilliárd forint jutott a megyére – és ez csupán egyetlen operatív program. Így mára elmondhatjuk, hogy a településeken szemmel látható a fejlődés, és a közös munka számos beruházás megvalósításában nyerte el értemét. 

   A megyei önkormányzat értékőr missziója is sikeres, ugyanis Tolna megye az értéktár mozgalom leghatékonyabb szereplője az országban. Nem csak összegyűjtjük, hanem népszerűsítjük is kincseinket, amivel a helyi gazdaságra és a turizmusra is jó hatással vagyunk. Gasztromegye című videosorozatunk a megye 109 települését sorra járva reprezentálja nem csupán a kulináris értékeket, hanem a települések egyéb büszkeségeit, mi több, jövőképüket. 

   Hisszük, hogy a közös munkánk révén az ide látogatók megtapasztalják a Tolna megyeiek vendégszeretetét, és élményekkel gazdagodva gondolnak az otthonunkra. Hiszen van mire büszkének lennünk!  

Fehérvári Tamás,  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke