Bővülnek az ügyfélközpontú szolgáltatások 

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal ügyfélközpontú, és a valódi élethelyzetekhez igazodó szolgáltatásokkal segíti a területi közigazgatás zavartalan működését. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési támogatásokkal pedig jelentősen hozzájárul a vármegye gazdasági fejlődéséhez. A részletekről Takács Szabolcs főispánt kérdeztük. 

– Hol tart a vármegyében az ügyfelekhez minél közelebbi, területi szinten történő ügyintézés megvalósítása?

– A kormányhivatal elsődleges célkitűzése, hogy szakszerű, az ügyfelekhez minél közelebbi, területi szinten történő ügyintézést biztosítson a vármegyében. Veszprém vármegye tíz járásában jelenleg 14 kormányablak működik, amelyek munkáját további két kormányablakbusz segíti. A mobilizált ügyfélszolgálatok működése azt a törekvést szolgálja, hogy a kormányablakoktól távolabb eső települések lakóinak a lakóhelyükön biztosítson gyors és egyszerű ügyintézési lehetőséget. A kormányablakbuszokra a tapasztalatok szerint nagy igény mutatkozik, mivel lehetővé teszik a vármegye lakosai számára a lakóhelyükön történő ügyintézést. Mindemellett folyamatosan bővül az elektronikusan intézhető ügyek száma, amelynek köszönhetően az állampolgárok otthonról intézhetik ügyeiket számos ügytípusban.

– A kormányhivatal hogyan tudja segíteni a vármegye gazdasági fejlődését?

– A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal az állampolgárok segítése mellett a vármegye gazdasági szereplőit is kiemelten támogatja, mivel tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak a vármegye gazdasági fejlődéséhez. Egy-egy új gazdasági társaság megtelepedése esetén az engedélyezési eljárások, az engedélyek kiadása során mindent megteszünk annak érdekében, hogy elősegítsük a vállalkozási hajlandóságot, és minél több működő tőke áramoljon a vármegyébe. A kormányhivatal fontos feladata a támogatások biztosítása és a foglalkoztatottsági helyzet javítása. A vállalkozások számára hazai és uniós forrásokból támogatásokat nyújtunk a foglalkoztatás további bővítéséhez, valamint az általuk benyújtott munkaerőigényeket igyekszünk kielégíteni a kompetens munkaerő felkutatásával, kiközvetítésével, ezért aktív kapcsolatot ápolunk a vármegye munkáltatóival. 

– Elkezdődött a TOP Plusz program végrehajtása. Milyen szerepe van ebben a kormányhivatalnak?

– A kormányhivatal az elmúlt években konzorciumi partnerként működött közre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok megvalósításában. A vármegyei szintű együttműködés 2023 januárjától újraindult Terület- és Településfejlesztési Operatív Plusz Program néven, mely a gazdasági és foglalkoztatási célú fejlesztéseket kívánja segíteni. A TOP Plusz projekt kiemelt törekvése a foglalkoztatási szint további növelése, és a vármegyére jellemző strukturális munkanélküliség enyhítése. A program keretében támogatásokat nyújtunk a munkáltatók, valamint a célcsoportba tartozó álláskeresők számára.