Biatorbágy dinamikusan fejlődik

Biatorbágy viadukt

A rendkívül jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező Pest megyei kisvárost az utóbbi években a gazdasági területek fejlesztése, illetve a fokozatos lakosságszám-növekedés jellemzi. Tarjáni István polgármesterrel beszélgettünk, akinek mély meggyőződése, hogy a település csak az itt élők elvárásainak megfelelve építhet kiszámítható jövőt.  

‒ A városvezetés kezdeményezésére reprezentatív felmérés készült az önkormányzat lakossági megítéléséről. A közvélemény-kutatás eredményét megtárgyalták a képviselők. Tartalmazott-e meglepetéseket a felmérés? Milyen tennivalókat tűznek ki ennek alapján?

‒ A reprezentatív felmérés során hatszáz biatorbágyi lakos nyilatkozott arról, hogy mely három dolgot tart pozitívnak és mely hármat negatívnak a városvezetés munkájában. A megkérdezettek többsége az utak, utcák, járdák rendbetételét említette pozitívumként az első helyen, másodikként a színvonalas programokat említették, harmadikként a Viadukt alatti körforgalom megépítését. Ami kicsit meglepett, hogy valamivel kisebb arányban, de a negatívumok között is az utak, utcák, járdák állapota állt az első helyen. Másodikként a közlekedés javítását, gyorsítását, egyszerűsítését hiányolták a lakosok. Harmadikként említették az iskolával kapcsolatos infrastrukturális problémákat. 

Nem kétséges, hogy az utak és a járdák állapota közvetlenül befolyásolja az itt élők elégedettségét. Ezen a téren a fejlesztés és a karbantartás folyamatos, de az egyre növekvő igények meghaladják a lehetőségeinket. A közlekedés javítása is kiemelt feladat, hiszen a település útjainak többsége a régi településszerkezethez igazodva épült. A szűk utcákat nem lehet szélesíteni, így maradnak a forgalomszabályozási eszközök, a sebességcsökkentés, az egyirányúsítás, a lakó-pihenő övezetbe sorolás, amely mind az ott élőktől, mind az arra közlekedőktől belátást és odafigyelést igényel. 

A legújabb adatok azt mutatják, hogy ezer lakosra közel hétszáz gépjármű jut a városban. Mivel agglomerációs település vagyunk, sokak úti célja a főváros, ami a reggeli és délutáni időszakban torlódásokkal járhat. Többéves előkészítés után idén szeptembertől indítjuk útjára a helyi közösségi közlekedést, egyelőre a belterületi részen. Nagyon reméljük, hogy a Volán-járatokat kiegészítve a helyi midibuszok csökkenteni tudják az utak terhelését, és egyre többen veszik majd igénybe ezt a lehetőséget, többek között az oktatási intézmények, az egészségház vagy éppen a 2017-ben felújított vasútállomásunk megközelítéséhez. 

‒ Biatorbágy az utóbbi harminc évben folyamatosan fejlődik. A múlt század nyolcvanas éveiben alig hétezren lakták, mára több mint tizennégyezer ember otthona. Milyen kötelezettségeket ró ez a város vezetésére?

‒ Kétségkívül vonzó település vagyunk jó közlekedéssel ‒ közeli autópályák, vasúti kapcsolat ‒, hiszen a lakóövezet szinte teljesen független az ipari és kereskedelmi övezetektől. Ugyanakkor Biatorbágy megőrizte karakterét, és élhető település maradt. Az előrejelzések szerint városunk lakossága 2030-ra elérheti akár húszezer főt is. A még be nem épített belterületen máris gombamód szaporodnak a társasházak. Örvendetes hír, hogy ismét nő a gyermekvállalási kedv, évente 180-200 újszülött életfalevelével gyarapodik településünk szimbolikus életfája. A lakosságszám intenzív növekedése szinte minden állami és önkormányzati közigazgatási feladatra kihat, és megfontolt tervezést kíván. E tervek megvalósításaként építünk saját erőből új négycsoportos óvodát, bővítjük 75-ről 104 férőhelyesre a bölcsődénket, és újítjuk fel útjainkat, amelyre ebben az évben pályázati forrást is nyertünk. Ezzel párhuzamosan a településfejlesztési koncepciónkban megfogalmazott célokkal összhangban újítottuk meg a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát. Többek között ezek az eszközök is segítik a városiasodással együtt járó feladatok tervezését.

‒ A kormány határozatban döntött egy új biatorbágyi általános iskola építésének elindításáról. Megindult a közbeszerzési eljárás. Hogyan áll iskolák tekintetében a város?

‒ 2017 végén született meg az a kormánydöntés, amely központi forrást rendelt egy új, 16 tantermes iskola felépítéséhez. Az állami iskolákkal kapcsolatos összes feladat – ideértve az infrastruktúra-fejlesztést is – immár teljes egészében kikerült az önkormányzat illetékességi és hatásköréből. Minden tőlünk telhető segítséget megadunk az új iskola mielőbbi felépüléséhez: a telket biztosítottuk, a terveket elkészítettük, a szükséges közmű- és útfejlesztéseket el fogjuk végezni. Mindezek mellett az elmúlt években iskolai célra újítottuk fel a korábban használaton kívül álló Szily-kastélyt, és ma már az egykori Sándor‒Metternich-rezidencia egyik életveszélyesen rossz állapotú szárnyában is új, korszerű tantermek várják a diákokat. Az általános iskola mellett egy szakgimnázium tervezése is elindult a kormány döntése alapján, melynek építése a következő évben várható. 

‒ Biatorbágy nyugati lakóterületén az Ohmüllner Márton sétány mellett a felnőttek edzőtere folytatásaként megkezdődött a sportpark fejlesztése. Mit jelent ez majd a lakosság számára? Milyen sportolási lehetőségeket nyújt a város?

‒ A város e része a legsűrűbben lakott terület, és várhatóan tovább nő a fiatal beköltözők száma. Az itt élők sportolási lehetőségét ‒ és így egészségét ‒ szolgálja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős ‒ Egészség Sportpark Programján belül elindított a beruházás. A sportpark kondicionáló része már elkészült, jelenleg egy 400 méteres futókör, egy korcsoportos játszótér, továbbá egy 20 x 40 méteres öntöttgumi-burkolatú multifunkcionális, különböző labdajátékokhoz alkalmas sportpálya építése folyik, melyet az ősszel már birtokba is vehetünk. 

‒ A település leghíresebb építménye a ma már használaton kívüli kettős vasúti völgyhíd, a Viadukt, mely két különálló, egyvágányú hídszerkezetből áll. Ma már Magyarországon nincs másik völgyhíd kétvágányú vonalon. Sokan kíváncsiak erre a nevezetességre?

‒ Bár egyre kevésbé, de még valóban sokaknak csak a völgyhíd jut eszébe Biatorbágy kapcsán. Aki ide látogat, az bizonyára nem hagyja ki, hogy a jelenleg kilátóként funkcionáló hídról körbetekintsen. A Viadukt mellett számos helyi építészeti értéke van városunknak. A már említett kastélyok mellett ilyen például egy a 13. századból származó, késő román stílusú templomrom, valamint az iharosi erdőben található Szent Vendel-kápolna, de feltétlenül meg kell említenem a ma már művelődési és oktatási intézményként működő egykori vasútállomást is, amely a jelenlegi településközpontunk egyik dísze.

‒ Milyen augusztus végi, szeptemberi kulturális eseményekre hívná fel olvasóink figyelmét? 

‒ Rengeteg színvonalas közösségi rendezvényünk van, amelyeket szeretnek és látogatnak polgáraink. Augusztus 17-én ismét kitört a biatorbágyi ETNA, azaz megtartottuk az Ez a Te NApod elnevezésű ifjúsági programokat. Szeptemberben egy találkozóval nyitják az évet bábosaink, utána a zenét, a sört és a táncos mulatságokat kedvelők nagy örömére SzeptemBeer fesztivál lesz. Az ajánlónkban szerepel még városi futónap, családi egészségnap, oktatási konferencia, számos gyerekprogram, kiállítás és kulturális előadás is. A rendezvényeinkről a programajánló füzetben, a helyi tévében és újságon kívül a város hivatalos és közösségi internetes felületein is részletes információkat adunk.