Az idei év a tervezés időszaka Nagykanizsa számára

polgári kavalkád

Az elmúlt esztendők során Nagykanizsa Megyei Jogú Város minden kétséget kizáróan a fejlődés útjára lépett. Ám e folyamatnak még koránt sincs vége. Az idei és az előttünk álló esztendők terveiről, az ígéretes jelenről és a kívánatos jövőről Dénes Sándor polgármester fejtette ki véleményét.

− A város integrált településfejlesztési stratégiája 2030-ig vetíti előre Nagykanizsa átfogó társadalmi és gazdasági céljait. Melyek e bő kétszáz oldalas munkaanyag legfontosabb elemei?

− Az ITS valóban 2030-ig határozza meg városunk jövőjét. A kitűzött célunk pedig az, hogy Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi és kulturális központja legyen a térségnek, s egyben vonzó és befogadó várossá váljék. Ehhez, persze, nagyon sok mindent kell még tennünk. Az ITS-ben kiemelt helyen szerepel a gazdaságfejlesztés. Ha a gazdaság nem fejlődik egy városban, akkor a város működése is bajba kerül. Hál’ istennek az iparűzési adónk évről évre növekszik, ami azt jelzi, hogy van előrelépés. További fontos pontja a stratégiánknak a munkahelyteremtés, és ezzel összefüggésben az ipari területeink bővítése. A zöldmezős ipari parkunk mára szinte teljesen „megtelt”, már csupán egy igen kicsi részt tudunk felajánlani a befektetőknek, ezért bővíteni szeretnénk az M7-es autópálya mellett. Az elmúlt években barnamezős beruházások sora valósult meg a déli iparterületünkön, a Csengery út mentén. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében városunk 7,9 milliárd forintot kap a 2014-2020 közötti időszakban, aminek 60 százalékát munkahelyteremtésre és gazdaságfejlesztésre kell fordítanunk.

− Milyen fejlesztések vannak folyamatban, illetve tervezés alatt?

− Megépült, és 2015 végén adtuk át a forgalomnak a 61-es elkerülő utat, így a kamionforgalom nagy részétől mentesül a belváros. Ennek lenne a folytatása az a délkeleti elkerülő út, amely a Modern Városok Programnak a része. Ezzel összekötnénk az északi és a déli iparterületet, valamint a teherforgalmat teljesen kivezetnénk a városból. A városrehabilitációs projekt keretében a főutca korszerűsítése április végére fejeződik be.

− Ön korábban úgy fogalmazott, a városvezetés célja az is, hogy Nagykanizsa virágzó kulturális központja legyen a térségnek. E tekintetben hol tartanak?

− Kulturális missziónk jó részét már jelen pillanatban is teljesíteni tudjuk, de vannak még további terveink. Ezek egyik fontos eleme az a konferenciaturizmust és képzést szolgáló épületegyüttes, amely a város főterének, az Erzsébet térnek az északkeleti részén kapna helyet. Létrehoztunk egy munkacsoportot a koncepció kidolgozására, jelenleg a megvalósíthatósági tanulmányon dolgozunk. Bízom abban, hogy elképzeléseinket támogatni fogja a kormány. Ugyancsak a turizmus fejlesztését szolgálja majd a ferences kolostor felújítása is. Gyönyörű kolostorról van szó, amely egybeépült az alsóvárosi barokk templommal. Itt is készül az előzetes megvalósíthatósági tanulmány. Természetesen együttműködünk a plébániával és a ferences renddel. A Modern Városok Program keretében Nagykanizsa 500 millió forintot kapott, amiből négy projekt előkészítési munkálatai valósulnak meg. Ez az esztendő tehát az előkészítés, a tervezés éve lesz.

– Sportcélú beruházásokról is hallani…

– Valóban, a város életének a sport is nagyon fontos része, hiszen korántsem mindegy, hogy e téren milyen lehetőségeket tudunk kínálni az itt élőknek, illetve az ide letelepedni kívánó fiataloknak. Nekünk egyelőre nincs komoly városi sportcsarnokunk. Vannak iskolai tornacsarnokaink, ahol edzeni és versenyeket rendezni is lehet, de terveink között szerepel egy multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok felépítése. Az elképzeléseinket már továbbítottuk az illetékes minisztériumnak. A sportkomplexum a keleti városrészben lesz, jól megközelíthető helyen, kiváló parkolási lehetőségekkel. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az említett beruházásunknál is nagyon fontos szempont a fenntarthatóság, hiszen e létesítményeket működtetnünk is kell. A sétakert szomszédságában áll a városi uszoda, amelyet bizony kinőttünk. E mellé épül egy versenyuszoda a vizes sportágak és a nagyközönség számára.

– Nagykanizsa gazdag kulturális kínálatából mit ajánlana a tavasszal idelátogató turistáknak?

– A Város Napját, ami háromnapos rendezvény április utolsó hétvégéjén, Nagykanizsa főterén. Díszközgyűléssel kezdődik, s ekkor adjuk át a város megbecsülését jelző kitüntetéseket. Eljönnek a testvérvárosaink képviselői, a kulturális programok gazdagsága pedig szinte egyedülálló. Ekkor ünnepeljük a tánc világnapját is. Szeretettel várjuk a vendégeinket!