Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szombathely büszkesége

Egyetem


Amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2017-ben megérkezett Szombathelyre, új tartalmat kapott az egyetemi városi rang. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ széles körű lehetőségeket kínál a továbbtanulni vágyóknak. Erről Lenkai Nórával, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosával beszélgettünk. 

– Milyen eredményeket hozott a Savaria Egyetemi Központ (SEK) számára az, hogy csatlakozhatott az ország első számú egyeteméhez? 

– 2017 februárjában ez nagy kihívás volt számunkra, hiszen egy vidéki kampusz integrálódott be Magyarország egyik legpatinásabb egyetemébe. Ebben a helyzetben kellett megtalálnunk a saját hangunkat. Megkönnyítette a helyzetünket, hogy partnerként fogadtak bennünket az ELTE-n. A rektor, a szombathelyi származású Borhy László szívügyének tekintette a SEK csatlakozását, nagyon támogatja a szombathelyi fejlesztéseket, mely a rektori programjában is szerepelt. Fontos szempont volt értékeink megtartása, illetve olyan fejlesztési irányok meghatározása, amelyekre igény mutatkozik. Mára már elmondhatjuk, hogy az előző évek munkája megtérült, lezárult az integráció és az ELTE ölelésében stabil lábakon áll a szombathelyi felsőoktatás. 

– Milyen képzések vannak jelenleg a Savaria Egyetemi Központban?

– Oktatásunk négy pilléren alapul, és 52-féle szak közül válogathatnak a hozzánk jelentkezők. Az első pillér a pedagógusképzés, amelynek hat évtizedes hagyományai vannak Szombathelyen. A fejlesztések eredményeként pedagógusképzésünk a teljes vertikumot átfogja, így nemcsak tanítói és általános iskola tanári oklevelet kaphatnak a nálunk tanulók, hanem középiskolai pedagógusdiplomát is nappali és levelező tagozaton egyaránt. Két évtizedes múltja van Szombathelyen a gazdaságtudományi képzéseknek, és most is egyre bővülő szakkínálattal van jelen a Társadalomtudományi Karhoz tartozó közgazdászképzés, amely lefedi a gazdaság minden szegmensét. Sikere ma is töretlen, amit mutat, hogy a csatlakozás óta megháromszorozódott a hallgatók száma. A gazdasági képzések között szerepel kereskedelem és marketing, gazdálkodásmenedzsment, turizmus-vendéglátás, valamint pénzügy és számvitel szak is. A helyben akkreditált turizmus-vendéglátás szak duális formában is működik, és szorosan illeszkedik a megye gazdaságfejlesztési prioritásaihoz. 

   Két szakon zajlik duális közgazdászképzés, amely erősíti a gazdasági integrációt, és közvetlen kapcsolatot teremt az egyetem és a vállalkozások között. 

   Az Informatikai Karhoz tartozó Műszaki Intézet fő feladata a műszaki felsőoktatás gondozása Szombathelyen, s ennek kertében zajlik a gépészmérnökképzés. Nemcsak a térség fiataljai részéről van érdeklődés, hanem sok külföldi ösztöndíjas is tanul nálunk. A duális képzés keretében együttműködünk a térség meghatározó nagyvállalataival. Ez azt jelenti, hogy hallgatóink a gyakorlati ismereteket konkrét munkahelyeken, cégeknél sajátíthatják el. 

   Ugyancsak a gazdaság elvárásainak tettünk eleget, amikor az Informatikai Kar elindította a programtervező informatikusok képzését. 

   Népszerű a sporttudományi szakterület is, melynek hatvanéves hagyománya van nálunk. Ennek keretében testnevelő tanárokkal, edzőkkel, rekreációs szakemberekkel látjuk el a régiót. Igazi sikertörténet a pszichológusképzés. Nagyon magas a színvonal, amit mutat, hogy idén 421 ponttal lehetett bekerülni erre a szakra. Szeptemberben a 120 jelentkező közül végül 66 hallgatónak sikerült megfelelnie ennek a magas elvárásnak. A Pedagógia és Pszichológiai Kar a színvonalas képzéshez egy teljesen új tanszéket alapított nálunk.

– Honnan érkeznek hallgatók a SEK-re?

– Leginkább a Balatontól nyugatra lévő területekről jelentkeznek hozzánk. A többség Vas, Zala, Somogy, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyéből. Ami fontos, mindenkinek, aki igényli, tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani. Kiemelt ösztöndíj-lehetőségek vannak a Savaria Egyetemi Központban. Aki 400 pontnál többet szerez a felvételin, az a Savaria Kiválósága ösztöndíj keretében egy évig havi 40 ezer forintot kap az egyetemtől, 450 pont fölött pedig havi 80 ezer forint a támogatás. A duális gépészek vállalati ösztöndíja 130 ezer forint. Ha valaki jól tanul, akkor ennek megfelelően tanulmányi ösztöndíjat is kap. 

– Az ELTE-hez történt kapcsolódás, a képzési profil bővítése hozott-e változást a hallgatói érdeklődésben?

– Amikor csatlakoztunk az ELTE-hez, mintegy 1600 hallgatónk volt, most 2000-2100. Az első év után nagy ívű marketingkommunikáció-val elkezdtük beépíteni a köztudatba, hogy itt van az ELTE Szombathelyen, s ennek nyomán 23 százalékkal növekedett a hallgatók létszáma. A mi kollégáink ugyanolyan mintatanterv alapján tanítják a hallgatóinkat, mint Budapesten. Mi ugyanolyan teljes értékű diplomát adunk, mint a fővárosban. Igen figyelemreméltó, hogy a hallgatói létszám emelkedését úgy értük el, hogy a felvételi ponthatárok átlagosan 60 pontot emelkedtek. Ami még nagyon fontos, hogy akkor, amikor csatlakoztunk az ELTE-hez, uniós pályázatot is nyertünk. Ezek az EFOP-projektek, jelentős részben infrastrukturális fejlesztések most zárultak, s csaknem 4 milliárd forint értéket építettünk be a kampuszba. Megtörtént a nyílászárók cseréje, korszerűsítettük a fűtési rendszert, az informatikai hálózatunkat, felújítottuk a tantermeket, melyek jórészt digitális táblákkal vannak ellátva. Teljesen új digitális tananyagokat dolgoztunk ki, s a tanulmányi lemorzsolódás okairól is készültek kutatások. A szívem csücske, hogy baba-mama szobákat alakítottunk ki. Ez összefügg azzal, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk a kampuszon a társadalmi felelősségvállalást. Ennek jegyében indítottam el a segítéSEK programot, amelynek keretében projektek sorát valósítjuk meg a hallgatókkal. Így például az Amigos a Gyerekekért Alapítvánnyal együttműködve a hallgatóink kijárnak a Markusovszky Kórházba, ahol beteg gyerekekkel foglalkoznak. Kötöttünk egy megállapodást a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és az országban elsőként mi alakítottuk meg az egyetemi mentőcsapatot, amely katasztrófahelyzetek elhárításában segíthet. A legújabb projektünk, a Rotary Klubbal együttműködve az, hogy a hallgatóink gyermekotthonban korrepetálnak diákokat. Ennek hatásairól tudományos kutatás is készül.

– Mivel várja Szombathely a leendő hallgatókat?

– Mi nagyon jó képzést, nagyon értékes diplomát kínálunk nekik. A vasi megyeszékhely pedig egy gyönyörű, élhető város, olyan hely, ahol a hallgatók megtalálhatják a számításukat mind a képzés ideje alatt, mind pedig utána is.