Átfogó területfejlesztési koncepció

„Aktív, szolidáris és vonzó”– Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke szerint ezek a szavak jellemzik leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és azt, hogy milyen válaszokat adnak a legfontosabb gazdaság-, társadalompolitikai és ökológiai kihívásokra. 

– Milyen fejlesztések zajlottak, zajlanak a megyében?
– Történelmi örökség a tiszadobi Andrássy-kastély, amelynek felújítása akkor kezdődött el, amikor azmég a megyei önkormányzat tulajdonában állt. Az építési beruházás már befejeződött, reményeink szerint augusztus 20-áig átadják. A legnagyobb futó beruházás pedig a Jósa András Kórház több mint 16 milliárdos fejlesztése, aminek első tömbje őszre elkészül. Emellett több „kisebb”, milliárdos nagyságrendű egészségügyi fejlesztés is zajlik.Mindezeken túlmenően a megye közműellátottsága szinte teljessé válik az ivóvíz- és szennyvízprogramnak köszönhetően.

– Hogyan sikerült kiaknázni az előző években az uniós forrásokat? Mit várnak az új ciklusban?
– Ismereteim szerint összesen 480 milliárd forint érkezett, illetve érkezik hozzánk a fejlesztési ciklus végéig. Mivel a megyék most még határozottabban részt vehetnek a tervezésben, abban bízom, hogy a most kezdődő periódusban sokkal inkább az igényeinkhez igazodó, a gazdasági fejlesztésre koncentráló programok valósulnak meg.

Azt már kormányrendelet rögzíti, hogy a Terület- és Település-fejlesztési Operatív Programban – Nyíregyházát is beleértve – mintegy 95 milliárd forint jut a megyének, de más ágazati operatív programok kereteiből a következő hét évre is több százmilliárd forintra számíthatunk.

– 2012. január elsejétől a megyei önkormányzatok feladata a területfejlesztés. Milyen értékekre építenek a fejlesztési stratégiában? Milyen célokat fogalmaztak meg?
– A területfejlesztési koncepciónk a megye gazdasági, társadalmi és kulturális életének egészére reflektál, nemcsupán az uniós forrásokra. Igyekeztünk olyan jövőképet felvázolni, ami eltér az eddigiektől, megváltoztatja a rólunk kialakult képet. Három átfogó célt fogalmaztunk meg, amelyek tükrözik értékválasztásunkat, a fejlesztési irányokat az intelligens, a fenntartható és a befogadó növekedés jegyében. Az „aktív”, „szolidáris” és „vonzó” megye ötvözi a legfontosabb gazdaságpolitikai, társadalompolitikai és ökológiai kihívásokra adott válaszainkat. Ennek érdekében hét stratégiai célt jelöltünk meg, melyek széles körben mutatnak irányt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ágazati, földrajzi és gazdasági fejlesztésében.

Fotó: Mészáros T. László