Aszódot egyre többen emlegetik a Galga mente fővárosaként

Aszód


Az aktuális eseményekről beszámolva Aszód polgármestere, Sztán István elmondta, hogy amennyiben lehetőséget kap rá, a következő öt évben minden szilárd burkolattal nem rendelkező utat felújítanak a városban. A lakosság joggal számíthat erre, mert eddig is tapasztalhatta, az önkormányzat szlogenje: „Megígértük, teljesítettük!” A polgármesterrel beszélgettünk.

‒ A város lakosainak száma jelenleg 6500. Vajon mi teszi lehetővé a folyamatos növekedést?

‒ Mindenki egyetért abban, hogy élhető kisváros a miénk. Budapest és Miskolc irányából egyaránt sokan választják Aszódot lakhelyül. Az említett lélekszámot túlléptük már, a választói névjegyzékben több mint ötezer aszódi lakos szerepel. E pillanatban is 140 lakás épül, ezek elkészültével 2021‒22-re elérhető a 7000 fős lakosságszám. Intézményeink megfelelő színvonalon működnek, bölcsődénk, óvodánk, a városban működő iskolák minősége, városunk fejlődő infrastrukturális helyzete vonzzák az ideköltöző fiatalokat.

‒ Aszód a járás közlekedési, oktatási, üzleti és közigazgatási központja. Két középiskolában több mint 1200 diák tanul. Milyen feladatokat jelent ez a város számára?

‒ Nyugodt szívvel mondhatom, hogy megfelelünk a kihívásoknak. A közlekedés biztonságossá tétele érdekében útjainkat, járdáinkat folyamatosan fejlesztjük. Hosszú tárgyalássorozat után kaptuk meg a lehetőséget arra, hogy Aszódon is legyen járási hivatal, helyben biztosítva az ügyintézés lehetőségét. Az oktatás terén is sok a feladat. Az újraindult evangélikus gimnázium 25 éves, s két éve adták át az evangélikus általános iskolát. Az állami gimnázium francia nyelvi képzése méltán elismert. Az állami általános iskola két épületben működik, melyet a dunakeszi tankerület üzemeltet. A diákok biztonságának érdekében a közlekedési forgalmat átszerveztük, melyet folyamatosan figyelemmel kísérünk, és szükség esetén beavatkozunk.  A szülők közül sokan viszik autóval a gyereket, ezért egy utcát egyirányosítottunk az általános iskola előtt. Az ott lakók megértették, hogy bár számukra ez kerülőt jelent, de a gyerekeknek biztonságosabb így a közlekedés. A feladatnak történő megfelelés érdekében régi álmunk megvalósulásaként Közösségi Ház megépítését tervezzük.

‒ A megvalósult beruházások közül ki tud emelni néhány különösen lényegeset?

‒ A megvalósult beruházások egymilliárd forint fölötti összeget tesznek ki ebben az önkormányzati ciklusban. Új, városunkhoz méltó főteret alakítottunk ki. Óvodánkat, háziorvosi rendelőnket felújítottuk. Úthálózatot építettünk az ipari parkban, felújítottunk 18 utcát a városban, kilométerekben mérhető a felújított járdahálózatunk, csak hogy a legfontosabbakat említsem. Egy, a megyén átnyúló projektként sikerült megoldani a szakorvosi rendelőintézet felújítását, 500 millió forint körüli összegből. Októberi átadásra számítok. Csapadékvíz-elvezető rendszert építettünk, bővítettük a városi piacot. Mindezt saját forrásokból, illetve 80 százalékban pályázati pénzek segítségével valósítottuk meg. 

Felmértük azokat az ingatlanokat, amelyeket az önkormányzat nem tud gazdaságosan kihasználni. Ezeket felajánlottuk a lakásépítőknek, továbbá például játszótér céljára, parkolónak, garázshelynek. Ebből tudtuk biztosítani a saját erőt. Sokat segít a költségvetési tervezésben, hogy az aszódiaknak és az aszódi vállalkozóknak jó az adómorálja. 

‒ A város felajánlotta a tulajdonában álló, rekultivált hulladéklerakó területét naperőmű létesítésének céljára. Hogyan áll ez a beruházás?

‒ Az MVM Group megtekintette az általunk bemutatott helyszínt, a nyolchektáros területet. Ezt követően kiadtunk egy közös nyilatkozatot, hogy elindítjuk a megvalósítást, csatlakozva az MVM Zrt. megújuló energiák programjához. Nagy reményeket fűzünk ehhez a projekthez, ugyanis a telephely előnyös fekvésű, reggeltől késő délutánig folyamatosan süti a nap. A beruházás jó példája lenne a környezettudatos szemlélet népszerűsítésének.

‒ Generációk Napja, Aszód Fesztivál – néhány a város rendezvényei közül. Minden korosztálynak tudnak igényes szórakozással szolgálni?

‒ A Generációk Napjának – idén májusban ‒ negyedik alkalommal örülhettek idősek és fiatalok egyaránt. Ezen a rendezvényünkön a Galga-völgyi települések is jelen vannak. Az Aszód Fesztivált annak idején jómagam indítottam el, minden évben augusztus 20-a körül tartjuk meg, nagy közönségsikerrel. A rendezvényeknek anyagi korlátai vannak, de a cél ugyanaz: közösségépítés, az együttlét biztosítása.