A Zalavíz Zrt. folyamatosan fejleszti a szolgáltatásait

Zalavíz

A Zalavíz Zrt. 2018-ban a nagyvállalatok kategóriájában elnyerte a „Családbarát munkahely” és „Az év felelős foglalkoztatója” címet. Arnhoffer Tamás elnök-vezérigazgatót a jelenleg zajló beruházásokról, a cég által nyújtott szolgáltatásokról és az idei fejlesztésekről, pályázati lehetőségekről kérdeztük.

− A Zalavíz Zrt. a múlt év végén módosította víziközmű-szolgáltatási üzletszabályzatát. Mi tette ezt szükségessé?

− Az üzletszabályzat évenkénti felülvizsgálatát jogszabály írja elő. Minden évben átvezetjük a jogi szabályozás változásait. Emellett olyan változtatásokat is végzünk, melyek a fogyasztói elégedettség mérése és egyéb visszajelzések alapján javítják a minőséget. Fontos szempont, hogy a fogyasztó a lehető legrugalmasabb és legegyszerűbb ügyintézéssel, a lehető legjobb kiszolgálással találkozzon, persze a jogi keretek határain belül.

− Tavaly jelentős beruházások kezdődtek meg. Hol tartanak ezek a projektek?

− Az általunk előkészített projektek közül négy szennyvíz- (Lenti, Zalalövő és Gellénháza térsége, továbbá Kányavár), illetve öt ivóvízminőség-javító (Zalaegerszeg keleti vízbázis és térsége, Pacsa, Gellénháza, Nagykapornak és Dióskál térsége) projekt került elfogadásra, közel 10,5 milliárd forint támogatással. E fejlesztések 48 települést és közel 90 ezer lakost érintenek. A projektek közül három kivitelezése tavaly megindult, a többi idén tavasszal kezdődik. 2018-ban további előkészített projektjeink közül elfogadták Zalabaksa térsége, valamint Gétye ivóvízellátásának fejlesztését, összesen mintegy 700 millió forint támogatással. Itt a tervezések és az engedélybeszerzések hamarosan indulhatnak.

− Milyen szolgáltatásokat nyújt a Zalavíz Zrt., és ezekkel milyen térségeket fed le?

− A Zalavíz Zrt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységet Zala megye északi és középső részén, 161 településen − köztük Zalaegerszeg, Lenti, Zalaszentgrót és Pacsa városokban − végez. Ez a tevékenység közel 160 ezer ember ellátását jelenti, 40 ivóvízmű és 20 szennyvízmű üzemeltetésével. Alaptevékenységeink az ivóvíztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás. A komplex vízgazdálkodás keretében végzünk csatornatisztítást, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-összegyűjtést (szippantott szennyvíz), akkreditált laboratóriumunkban ivóvíz, fürdővíz, szennyvíz és szennyvíziszap mintavételét, fizikai, kémiai és bakteriológiai vizsgálatát, továbbá a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban is végzünk feladatokat, önkormányzati igény esetén.

− A megújuló energiaforrások felhasználását célzó fejlesztések ugyan nem érintik a zrt. alaptevékenységét, mégis fontosnak tartják ezeket. Miért?

− Az egyik legfontosabb ok, hogy a jövő a megújuló energiaforrások előállítása és hasznosítása. Ez fontos a fosszilis energiafelhasználás csökkentése érdekében, hiszen a klímaváltozás hatásait már a saját bőrünkön érezzük.

A másik fontos ok, hogy a költségeink, ha nem is csökkenthetők, de az emelkedés mértéke legalább mérsékelhető legyen.

A jelenlegi szabályozás mellett az ivóvíz- és szennyvízdíjak nem emelkednek, így az árbevételünk sem, ellentétben a költségekkel.

Minden fejlesztésünk a fenntartható ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás érdekében történik. A fejlesztések előkészítése során két fontos szempont érvényesül: a költségnövekedés mérséklése és a kieső szakemberállomány helyettesítése, kiváltása. Az előkészített biogázüzem-bővítés, és az erre alapozott távhőrendszer-kiépítés is ezeket a célokat szolgálja. Ezen beruházásokhoz még várjuk a megfelelő támogatási lehetőséget.

Középtávon egyértelmű célkitűzésünk, hogy a viziközművek üzemeltetéséhez szükséges energiafelhasználás legalább 50%-a megújuló, azaz nem fosszilis energiából történjen.

− Számolnak-e új pályázati lehetőségekkel az idei esztendőben?

− Az idei évben pályázunk a humánerőforrás fejlesztésére, elsősorban képzéseket biztosító forrásokra. Szeretnénk a fogyasztói tájékoztatást is magasabb szintre emelni. Ennek fontos része a helyes fogyasztói magatartás folyamatos tudatosítása, mert ezzel jelentősen növelhetjük a környezeti terhelések csökkentését, továbbá a víziközmű-ellátás fenntarthatóságát.

Februárban nyújtunk be két pályázatot a víziközmű-energiahatékonyság javítására, illetve hálózatrekonstrukcióra, azon önkormányzatainkkal közösen, amelyek megfelelnek a pályázati feltételeknek. Reményeink szerint ez a két pályázat 3-400 millió forint fejlesztési forrást biztosít a víziközmű-működtetés fenntarthatósága érdekében.