A Zala Megyei Kormányhivatal tovább egyszerűsíti az ügyintézést

Megyeháza Zala

A bizalomra épülő, gyors és hatékony közigazgatás megteremtése érdekében jogszabálycsomag készült a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésére. A kormányhivatalok működését racionalizáló törvény legfontosabb passzusairól dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával beszélgettünk.

‒ Ebben az évben milyen, a közszolgálatot érintő fejlesztési feladatok várnak a kormányhivatalra?

– A hétszáz közigazgatási eljárás egyszerűsítését tartalmazó törvénycsomagot 2019. december 10-én fogadta el az Országgyűlés. A dokumentum rendelkezései nem egy időben lépnek hatályba; míg egyes részei már a kihirdetést követően napon, úgy más passzusai csak márciusban és szeptemberben, illetve 2021 januárjában.

Az ügyfeleket is érintő legfontosabb változások közül az alábbiakat emelném ki: a területi közigazgatásban megszűnik a kétfokú ügyintézés. A jövőben egyfokú döntések lesznek, amelyek után a bíróságon lehet majd jogorvoslattal élni, ez jelentősen gyorsítja majd a döntéshozatalt.

Egységesedik a járási hivatali rendszer, megszűnnek az úgynevezett megyeközpontú járások. A helyi ügyekben a járáshoz lehet majd fordulni, a megyei ügyekben pedig a megyei kormányhivatalhoz.

A kormány dolgozik a földhivatali rendszer megváltoztatásán is, ezen a területen komoly informatikai fejlesztések várhatóak. Megújul és digitális alapú lesz majd az ingatlan-nyilvántartás rendszere, amellyel célunk, hogy a tulajdonjog akár órák alatt is bejegyezhető legyen.

Komoly változások lesznek az építésügyben is: míg jelenleg részben a kormányhivatalok, részben a polgármesteri hivatalok járnak el, márciustól kizárólag a kormányhivatal lesz az illetékes.

Egyes tevékenységek a kormányhivataloktól a kamarákhoz, más szervekhez vagy egyesületekhez kerülnek. Például kisebb súlyú kihágásokkal a jövőben a rendőrség foglalkozik, a családi gazdálkodók nyilvántartásával az agrárkamara, míg az erdei turistautak nyilvántartását a Magyar Természetjárók Szövetsége végzi majd. 

‒ Hosszan sorolhatnánk még a további példákat. A tengernyi változás hogyan érinti a megyei kormányhivatal munkatársait?

‒ E változások természetesen érintik a kormányhivatalok szervezeti felépítését és a kollégák napi munkavégzését is, ezért idén is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a kormánytisztviselők megbecsülésére és támogatására. Mindezeken kívül továbbra is szervezünk képzéseket, tanfolyamokat a kollégáknak a kommunikáció, a menedzsment és az ügyfél-kapcsolattartás területén, melynek eredményei már eddig is megmutatkoztak, hiszen az ügyfélszolgálatokon dolgozó munkatársak segítőkész, ügyfélbarát munkavégzéséről már eddig is sok pozitív visszajelzést kaptunk.

‒ A tavaly októberi önkormányzati választások eredményei megváltoztatták-e a Hivatal és a zalai települések kapcsolatrendszerét?

‒ Az önkormányzati választások eredményeképpen Zala megye 258 településéből 76 helyen változott a polgármester személye. A polgármesteri tisztségek átadás-átvételén a Zala Megyei Kormányhivatal is részt vett, így személyes kapcsolatfelvételre is sor került. 

Az újonnan megválasztott polgármesterek ‒ és néhányan a települési önkormányzati képviselők közül is ‒ az elmúlt néhány hónapban sorra felkeresték a kormányhivatalt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen és írásban is kapcsolatban vagyunk valamennyi település vezetőjével. Segítjük az eligazodást a jogszabály-értelmezési kérdésekben, az egyes önkormányzatok egyedi problémáit a helyi sajátosságoknak megfelelő megoldásokkal támogatjuk. 

Kiemelt hatáskörünk a képviselő-testületek és a polgármesterek, valamint a jegyzők munkájának, döntéseinek hatósági és törvényességi felügyeleti ellenőrzése, amelyeket a beküldött iratok és jegyzőkönyvek alapján végzünk. Leggyakrabban szakmai konzultációt kezdeményezünk az érintettekkel. 

A kialakított hatékony együttműködést igyekszünk a jövőben még szorosabbra fűzni, s a polgármesterek és a képviselő-testületek munkáját mindenben segíteni, hogy a településeken lakó állampolgárok igényeit szolgálva minél eredményesebben dolgozhassanak.

‒ Melyek azok a legfontosabb Zala megyei beruházások, amelyeknek megvalósítását figyelemmel kísérnie, sőt segítenie kell a kormányhivatalnak?

‒ Zala megye területét összesen 105 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás érinti, amelyeket figyelemmel kell kísérnie a kormánymegbízottnak. 

Ezek közül tizenöt projekt különös figyelmet kap, mivel esetükben a kormány rendeletben jelölt a közigazgatási hatósági ügyek koordinációjára. A tizenötből néhány már megvalósult, de vannak folyamatban lévő projektek, például a zalaegerszegi járműipari tesztpálya fejlesztése, vagy a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvényközpont létesítése, s akadnak olyanok is, amelyek még megvalósítás előtt állnak.

‒ Hol tart az „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” elnevezésű országos projekt megvalósítása? 

‒ A programot három szervezet valósítja meg konzorciumban: a Miniszterelnökség, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Zala Megyei Kormányhivatal. Az egyes projektelemek közül most hadd emeljem ki csupán az egységes ügyintéző-elérési, belső jogosultságkezelési rendszer kialakítását.

A gyors ügyfélkiszolgálás alapja a teljes kormányhivatali rendszerre kiterjedő egységes jogosultságkezelő rendszer. Ennek elválaszthatatlan részét képezi egy egységes humánpolitikai nyilvántartási feladatokat ellátó, a közigazgatási specialitásokhoz igazodó HR-rendszer. 

A fejlesztéshez szükséges részletes tervezési dokumentumok elkészültek, az integrált fejlesztésre alkalmas környezet kialakítása befejeződött. A képzések országos szinten lezajlottak, a rendszer tesztelése befejeződött. 

‒ Jól halad a mobiltelefonos applikációk fejlesztése is, illetve mi annak a lényege?

‒ A mobiltelefonos applikáció ügyfél és szolgáltató oldalon egyaránt egyszerűsíti és gyorsítja az ügyintézést, amely az ügyfél-elégedettség növekedéséhez vezet. 

Az applikáció térképen jeleníti meg az ország valamennyi kormányablakát, de emellett azt is megmutatja, hogy a hozzá közel eső hivatalban a felhasználó mennyi idő alatt tudja elintézni a kiválasztott ügytípust. A mobiltelefonos applikáció a legmegfelelőbb kormányablak kiválasztása után útvonaltervezést is végez.