A Veszprém megyében élők bíznak a kormányhivatalban


A Veszprém Megyei Kormányhivatal fontos szerepet vállal a veszélyhelyzettel összefüggő feladatok megoldásában, a gazdaság újraindítását célzó akciótervek végrehajtásában, és támogatja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat megvalósulását. A részletekről Takács Szabolcs kormánymegbízottat kérdeztük. 

– Az elmúlt időszakban melyek voltak a megyei kormányhivatal legfontosabb feladatai, és hogyan sikerült ezeket megoldaniuk?

– A feladatunk nem csupán az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása, hanem a kormány döntéseinek a megvalósítása is. A sokrétű hivatali munka mellett két évvel ezelőtt szinte egyik napról a másikra kellett alkalmazkodnunk a járványhelyzethez, amely többletfeladatokat rótt a kormányhivatalokra, így ránk is. A kormány aktív partnerei voltunk a gazdaságvédelmi  és gazdaság-újraindítási akciótervek végrehajtásában, az itt élők életkörülményeinek javításában, a gazdaság stabilitásának megőrzésében, a munkahelyek megvédésében, a családok megélhetésének biztosításában. 

   Büszke vagyok arra, hogy a kormányhivatalra mindvégig számíthattak az itt élő emberek és az itt működő vállalkozások.  A kormányhivatal gyors alkalmazkodóképességére volt szükség akkor is, amikor a háborús veszélyhelyzettel kapcsolatos újabb feladatok jelentkeztek. A vidékfejlesztésben a kormányhivatalokra – mint mezőgazdasági hatóságokra – kiemelt szerep hárult. Tavaly csaknem 4100 Veszprém megyei gazda kapott összesen közel 18 milliárd forint támogatást.

– Szerepel-e az elképzelések között az ügyintézés további korszerűsítése?

– Természetesen. A digitális fejlesztések, az elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítése egyre nagyobb hangsúlyt kap, igazodva ügyfeleink igényeihez. A tudásalapú működés, a folyamatok minél szélesebb körű automatizálása a bürokrácia-csökkentés egyik alapja. Az elmúlt évek talán legjelentősebb digitális fejlesztése az e-bejelentő, amely egyetlen bejelentéssel, otthonról is lehetővé teszi az adatváltozások és a közműátírások intézését – és ehhez csupán egy ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Ez az adatváltozás-kezelési szolgáltatás csökkenti az állampolgárok adminisztrációs terheit, de a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz elérhetővé. 

   A csatlakozó szolgáltatók köre folyamatosan bővül Veszprém megyében is. Ehhez kapcsolódóan újabb élethelyzet-alapú fejlesztések megvalósítását is tervezzük. Szintén a korszerűsítést szolgálja a mesterséges intelligenciával működő, automatikus ügyintézést lehetővé tevő eszközök telepítése is. Az automatizált ügyintézési pontokon elektronikus úton, okmány- és arckép-azonosítás igénybevételével 14 népszerű ügyet lehet intézni, például a személyazonosító igazolvány igénylését. Ez a lehetőség megyénkben jelenleg a veszprémi Mindszenty utcai kormányablakban áll rendelkezésre, de később minden járási hivatalban elérhető lesz.

   A kormányhivatalok azon dolgoznak, hogy a legmodernebb technológiai újításokat felhasználva minél hatékonyabb és professzionálisabb területi közigazgatást alakítsanak ki. Az új, videotechnológiára épülő fejlesztés révén már otthonról, számítógépen keresztül is intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Várhatóan 2023-ban teljes mértékben elektronizálttá válik az ingatlan-nyilvántartás, csökken a földügyi eljárások átfutási ideje és költsége. Ez önmagában is hatalmas mértékben járul hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez.

– Jelenleg melyek a kiemelt feladatok?

– A védelmi feladatok maradéktalan ellátása mellett továbbra is cél a megyei munkanélküliségi ráta alacsony szinten tartása érdekében szükséges intézkedések megtétele, a fokozott ingatlanpiaci kereslettel és az építőipar fellendülésével összefüggő hatósági feladatok jogszerű és szakszerű ellátása. Kiemelt feladatunk továbbá a hatósági ár betartására és a megtévesztő árcsökkentések megakadályozására irányuló ellenőrzések elvégzése, valamint a szórakoztatási és játszótéri eszközök, ifjúsági táborok folyamatos monitorozása. 

   A fogyasztóvédelmi jelenléttel és a rendszeres vizsgálatokkal a kormányhivatal az emberek védelmét és biztonságát kívánja szolgálni. Speciális feladatunk a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításának támogatása a létesítmény-fejlesztésekkel összefüggő hatósági eljárások során.