A Neumann János Egyetem európai szintű oktatást nyújt

Neumann János egyetem

Az alkalmazott tudományok egyetemeként emberközpontú, egész életen át tartó tanulást biztosító intézmény, amely hazai és nemzetközi versenyképességét a legkorszerűbb eszközök és módszerek alkalmazására építi. Dr. Ailer Piroska rektort arra kértük, hogy számoljon be nekünk a Neumann János Egyetem megalakulásáról és jelenlegi működéséről.

− Ön rektora volt a Neumann János Egyetem egyik jogelődjének, a Kecskeméti Főiskolának is. Hogyan és milyen keretek között zajlott le a „váltás”?

− 2013-tól kezdve három éven át voltam a Kecskeméti Főiskola rektora, majd a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összevonásából 2016-ban létrejött Pallasz Athéné Egyetemé, amely a következő évben nevet változtatott.  Immár tehát a Neumann János Egyetem rektoraként elmondhatom, hogy ez a valamivel több mint öt év valóságos változás-sorozatot jelentett mindannyiunk számára.

A legnagyobb változást, persze, 2016. július elseje hozta, amikor az említett két főiskola fúziójából megalakult az alkalmazott tudományok egyeteme, hozzávetőlegesen bő egyéves, alapos előkészítő folyamat után. E felkészülés elsősorban a szervezeti és a működési keretek kialakítását, az egyetemi testületek felállítását, az egyetemi szabályozási rendszer megalkotását, valamint a képzési struktúra felépítését jelentette.

Az integráció során a Kecskeméti Főiskola három működő kara mellé – GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar és Pedagógusképző Kar – negyedikként a Szolnoki Főiskolából létrejött Gazdálkodási Kar csatlakozott. 2018. február elsejétől pedig ötödikként létrejött a kecskeméti székhelyű Gazdaságtudományi Kar.

Mindent egybevetve, az integráció sikeresen lezárult, s több mint két éve működünk a jelenlegi formában. Elmondhatom, hogy sikerült az integráció minden nyitott kérdését elrendeznünk, a szervezetet és a működést stabilizálnunk.

− Az alkalmazott tudományok egyeteme miképpen találta meg a saját helyét a hazai felsőoktatás rendszerében?

− Az egyetemi létünk természetesen visszanyúlik a főiskolai gyökerekig, mindazok az értékek, amelyeket korábban is magunkénak vallottunk, mit sem változtak. A Neumann János Egyetemen is ugyanúgy az oktatás áll a középpontban, a hallgatóközpontúság fontosságát tartjuk az igazi prioritásnak.

Továbbá az is jellemző ránk, mindenekelőtt a duális képzési rendszerünknek köszönhetően, hogy a két városban, Kecskeméten és Szolnokon, illetve azok tágabb vonzáskörzetében működő kisebb és nagyobb vállalatokkal, vállalkozásokkal, valamint az oktatási és az egyéb intézményekkel jó kapcsolatokat ápolunk. A tőlünk kikerülő friss diplomások többnyire ezeknél a cégeknél és intézményeknél helyezkednek el, s ebben az értelemben a régió munkaerőpiacának igen jelentős szereplői vagyunk.

S persze ha már az alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, ugyanezen vállalatoknak, vállalkozásoknak, intézményeknek a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét is hatékonyan támogatjuk.

− Milyen az oktatói gárda és milyenek a tárgyi feltételek?

− Oktatóink zöme már a két korábbi főiskolán is tanított, de a Gazdaságtudományi Karra más helyekről is érkeztek hozzánk kollégák. Valamennyien felkészült, kiváló szakemberek, akik a hallgatóinkat a képzések során lelkiismeretesen kísérik végig.

A TÁMOP 4.1.3 kiemelt központi projekt egyik összetevője, a központi diplomás pályakövető rendszer (DPR) mérései és értékelései alapján rendszeresen gyűjtjük a visszajelzéseket a volt hallgatóinktól. Ők − legalább a négyötödük − a legalapvetőbb pozitívumnak az oktatók segítőkészségét tartják, amellyel nagyon elégedettek voltak az itteni tanulmányaik során. Ez igazi elismerés a számunkra.

A tárgyi eszközök szempontjából pedig országos szinten is igen kimagasló infrastrukturális lehetőségekkel rendelkezünk. Ez jelenti az épületeket, a Gazdaságtudományi Kar például hamarosan új campusszal bővül, de a műszaki-informatikai és az agrárképzéshez szükséges legkorszerűbb tárgyi eszközök is a rendelkezésünkre állnak. Az utóbbiakat különböző pályázati forrásokból tudjuk beszerezni, időről időre modernizálni.

Végezetül pedig hadd büszkélkedjek azzal, hogy a tőlünk kikerülő diplomások könnyen találnak maguknak megfelelő munkahelyet a régióban, de persze másutt is, sőt azt is tudjuk, hogy a kezdő fizetésük is rendre magasabb az átlagosnál.

 

Névjegy (Dr. Ailer Piroska)

Gyomán született 1975-ben. Gépészmérnökként végzett a BME Közlekedésmérnöki Karán. Irányítása alatt jött létre 2011-ben a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán a Járműtechnológia Tanszék, melynek tanszékvezetője lett. 2013-tól a Kecskeméti Főiskolának, majd a jogutód Neumann János Egyetemnek a rektora.