A megyei kormányhivatal tovább erősíti ügyfélbarát szemléletét

Járási hivatal


A kormányhivatal célja, hogy az állampolgárok minél magasabb szintű kiszolgálásban részesüljenek ügyeik intézésének minden területén. Éppen ezért fontos, hogy a közigazgatási eljárások tovább egyszerűsödjenek, és ezeket gyorsan, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon végezzék. Dr. Simon László kormánymegbízottól kértünk interjút. 

‒ Kormánymegbízotti kinevezése óta a Fejér Megyei Kormányhivatal milyen lépéseket tett a közigazgatási szolgáltatások szélesítése, illetve korszerűsítése területén?

‒ 2014 óta vagyok a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. A hazai közigazgatás már 2011-től a kinevezésemig is sokat változott, de 2014-től kezdődően úgyszintén jelentős lépések történtek. Magyarországon létrejött az egységes kormányhivatali rendszer, ami azt jelenti, hogy folytatódott a korábban megkezdett integráció. Ez az egységes irányítási struktúra kialakítását jelenti. Fontosnak tartom, hogy tagja lehettem annak a munkacsoportnak, amely azt vizsgálta meg, hogy miképpen tudnánk a vállalkozások, illetve az állampolgárok terheit csökkenteni. Ennek érdekében mérsékelni kell a törvényi előírások számát, és szorgalmazni az átláthatóbb rendszer kialakítását. Több mint száz jogszabály módosítására, egyszerűsítésére és megszüntetésére tettünk javaslatot. Az ügyfeleink abban mérik munkánk hatékonyságát, hogy minél kevesebb alkalommal kelljen hozzánk fordulniuk, noha a kormányhivatalnál ezernél is több eljárás intézése valósul meg. Tucatszámra tettünk javaslatot az illetékek eltörlésére vonatkozóan, valamint jó néhánynak csökkent a mértéke. Törekedtünk arra is, hogy amit csak lehet, az állampolgárok elintézhessenek online módon is, az ügyfélkapun keresztül. Amikor a járványhelyzet miatt az ügyfélforgalmat korlátoznunk kellett, tájékoztató anyagokkal segítettük, irányítottuk ügyfeleinket az online felületekre. Ez nagymértékben mérsékelte az ügyintézések átfutási idejét. Fejér megyében 13 kormányablak működik, ott vagyunk minden járási székhelyen, a megyeszékhelyen, Székesfehérváron pedig két kormányablak is várja az állampolgárokat. Tapasztalataink szerint ezekkel lefedjük a megye területét, hatékonyan tudjuk ellátni a feladatainkat, megfelelve szlogenünknek, amely így hangzik: „Miben segíthetünk?” Ugyanis az ügyfélbarát közigazgatás fejlesztésének fontos területe az ügyintézési határidők lerövidítése volt a korábbi kilencvenről harminc napra, és az ügyek zömét 8 napon belül elintézzük. Ezek mind-mind érdemi lépések, melyek az állampolgárok érdekeit szolgálják. 

‒ Ön és munkatársai célul tűzték maguk elé az ügyfélbarát közigazgatás további erősítését. Milyen visszajelzéseket kapnak az állampolgároktól?

‒ Egyértelműen pozitív visszajelzéseket kapunk, sokkal több a köszönőlevél, mint a panaszos. Az ügyfelekkel foglalkozó munkatársaim döntő többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik, empátiával kezelik a hozzájuk fordulók kéréseit. Ez utóbbit különösen fontosnak tartottam a járványidőszak hónapjaiban. A kormányablakokban, a járási hivatalokban és nem utolsósorban az ügysegédeinknek köszönhetően az ügyek többségét nagyon rövid időn belül megoldjuk, elintézzük. A megyénkben is működő kormányablak busszal kapcsolatban pedig a kistelepülések polgármestereit tudom idézni, akik rendkívül hálásak a helyben történő ügyintézésekért. A szolgáltató állam minél hatékonyabb feladatellátásához szükség van magasan képzett szakemberekre, ügyfélbarát jogszabályi háttérre és megfelelő munkakörülményekre. 

‒ Körvonalazható-e már, hogy 2022-ben milyen új feladatok várnak a megyei kormányhivatalra?

‒ Megítélésem szerint a legfontosabb az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése. Ez mindenképpen kiemelt feladatunk lesz az elkövetkező években. Ehhez további informatikai fejlesztésekre lesz szükség. Végezetül meg kell említenem azt, hogy a megyeszékhelyen, Székesfehérváron a városvezetés egy új, intermodális közlekedési csomópont megvalósításán dolgozik, ami minden bizonnyal az utasforgalom további növekedését jelenti majd. Ennek okán a Fejér Megyei Kormányhivatalnak egy új közigazgatási centrumot kell kialakítania, amely képes lesz kiszolgálni a megnövekedett ügyféligényeket.