A megyei kamara segíti a vállalkozásokat

kamara

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szolgáltatások minőségi és mennyiségi növelését tűzte ki céljául. Számos, a napi aktualitásokat feldolgozó rendezvényt, tájékoztató előadást tartanak a vállalkozások aktuális teendőivel és lehetőségeivel kapcsolatosan. Minderről dr. Orosz Tivadar kamarai elnök tájékoztatta magazinunkat.

Kínálatunkat a törvényi változások és a piaci szükségletek határozzák meg. Nagy népszerűségnek örvendett legutóbb a DPO adatvédelmi tisztviselő-képzés – mondta Orosz Tivadar.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szólt arról is, hogy a kamara felkutatja a vállalkozások fejlesztési elképzeléseihez a forráskiegészítő támogatási lehetőségeket. A vállalkozások indulásához, fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges hitelfelvételi lehetőségekről információkat szolgáltatnak. A vállalkozások forráshoz jutását a népszerű Széchenyi Kártya Program forgalmazásával is segítik. Tavaly stratégiai megállapodást kötöttek a Békés Megyei Kormányhivatallal a jobb információáramlás érdekében.

Békés megye évek óta sikeresen vesz részt a határokon átívelő Magyarország−Románia fejlesztési programokban. A határ menti gazdasági kapcsolatokat erősítő projektek fontos szereplője az iparkamara. Orosz Tivadartól megtudtuk, hogy a határon átnyúló kapcsolataik – a határ menti megyék társkamaráival − rendre nyertes pályázatokat eredményeznek. Ezek fő célja a környezettudatos vállalkozói magatartás formálása. Előnyt jelent, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar−Román Tagozata a megyei iparkamara gesztorálásában működik, a tagozat minden évben külgazdasági fórumot és üzletember-találkozót szervez. Minden évben nagyszabású gazdasági évnyitó konferenciát is tartanak, ahol elemzések és értékelések hangzanak el a megyében zajló gazdasági folyamatokról, tendenciákról.

Az iparkamara feladata a szakképzésben is jelentős. Ma hazánkban a középfokú oktatásban a duális szakképzés gondozói a kamarák: tanulószerződések, együttműködési megállapodások, szakmai és szintvizsgák, gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, mestervizsgák, pályaorientáció, szakmai versenyek jelentik a mindennapi feladataikat. A megyei iparkamara naprakész, hiteles munkaerőpiaci információkkal rendelkezik, s hídszerepet tölt be a szakképző iskolák, a gazdaság és a vállalkozások között.

Idén is kiadták a pályaorientációs diáknaptárt, amely hasznos információ ahhoz, hogyan kell alaposan körbejárni a témát, mielőtt a család döntést hoz a továbbtanulással kapcsolatban. A pedagógusnaptárral pedig a nevelők munkáját segítik. Békés megyében változatlan a mesterképzés népszerűsége, immár második éve készülnek portrék a legújabb mesterekről.

– Mesterlevél 2018. címmel idén is bemutatjuk az új mestereket egy kiadványban, amelyet szintén használni tudunk a pályaorientációs tevékenységünkben, hiszen a közzétett életpályák példát mutatnak az elhivatott szakmai munka értékeire – mondta befejezésül Orosz Tivadar kamarai elnök.