A megyei kamara méltó a nagy elődökhöz

kamara

A versenyképesség elérését, illetve annak megtartását tartja a legfontosabbnak, különösen napjainkban, az egyre gyorsuló globális folyamatok erőterében. Dr. Síkfői Tamástól, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől kértünk interjút.

− A hazai kamarai rendszer a 19. század második felében, a dualizmus korában épült ki. Hogyan érzékeltetné a jogfolytonosságot?

− A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 1881-es alapítása óta a Dél-Dunántúl, és ezen belül Baranya megye legerősebb üzleti közössége. A kamara tagjai közösen dolgoznak a térség gazdaságáért, de saját üzletmenetükön túl elkötelezettek a megyei gazdaság, a helyi vállalkozások versenyképességének fejlesztéséért is. A kamara önkéntes tagjai napjainkban is példát mutatnak etikus működésükkel, humánpolitikájukkal, társadalmi felelősségvállalásukkal és személyes kamarai munkájukkal.

− Mindez naprakész partneri viszonyokat feltételez…

− Folyamatosan keressük a partnerséget minden olyan intézménnyel, önkormányzattal, gazdasági szervezettel, amelyek a megye fejlődését kívánják szolgálni. A kamarai tagok szervezetükben igen sok szakirányban tevékenykednek. A fejlesztési programok kidolgozásától, a vállalkozások piacra jutásától, az innovációs folyamatok fejlesztésétől kezdve a szakember-utánpótlásig, a duális szak- és felsőfokú képzésig számos szakterületeken aratnak sikereket vállalkozó társaik és Baranya megye érdekében. A Széchenyi Kártya rendszerrel kedvező finanszírozási forrást kínálunk a kkv-szektornak, és szakmai segítséget nyújtunk mind az európai uniós, mind a hazai források eléréséhez.

− Napjainkban milyen feladatokat tartanak a legfontosabbnak?

− Célul tűztük ki, hogy a megye vállalkozásaiból sokrétű üzleti közösséget kovácsolunk, amelyben a klaszterek és hálózatok révén a kkv-k fejlődését és versenyképességét is biztosítani tudjuk. A kamarai keretek felhasználásával megvédjük jogos érdekeinket. Folyamatosan dolgozunk mind az országos, mind a helyi gazdasági szabályozásnak a teljes nemzetgazdaság számára kedvező alakításán. Képzésekkel segítjük a vállalkozások piaci, műszaki és szabályozási ismereteinek fejlesztését. Mindebben a kamara végrehajtó szervezete, a kamarai hivatal nyújt szakértői támogatást, biztosítva a kamara közigazgatási és hatósági feladatainak ellátását is. Kamaránk az Európai Unió egyetlen vállalkozásfejlesztési rendszerének, az Enterprise Europe Networknek dél-dunántúli ügynöksége. Sok helyi vállalkozást segítettünk exportpiachoz és nemzetközi K+F, valamint innovációs együttműködéshez.

− Elmondható tehát, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara őrzi a kontinuitást?

− Munkánkkal valóban méltónak kívánunk lenni a nagy elődökhöz, a kamara korábbi meghatározó tagjaihoz, vezetőihez és alapítóihoz, többek között a Zsolnay, a Littke és Angster családok tagjaihoz. Erre szerződtünk országunk, szűkebb hazánk és saját vállalkozásaink fejlesztése érdekében.