A megyei iparkamara fontos partnere a vállalkozásoknak

Női konferencia kamara

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legfontosabb célja, hogy előmozdítsa a gazdaság fejlődését, óvja az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, érvényesítse a gazdaság szereplőinek érdekeit. Gaál Józseffel, a megyei iparkamara elnökével beszélgettünk.

− A megyei kamara – a gazdaság érdekeit képviselő szervezetként – milyen feladatokat lát el?

− A Kamara köztestületként működik, és általános gazdasági érdekképviseleti feladatokat lát el. Ilyen például egyfajta lobbitevékenység az adóterhek folyamatos csökkentése érdekében, de következetesen képviseljük azokat a megoldásokat is, amelyek lehetővé teszik a gazdasági élet kifehérítését, a hatályos törvényeknek megfelelő adózási fegyelem megszilárdítását.

− Milyen a megye munkaerő-piaci helyzete, illetve milyen segítséget tud nyújtani a kamara a szakképzésben?

− Folyamatosan növekszik a megyében a munkahelyek száma, egyre nagyobb szükség van szakképzett munkavállalókra. Ebben a Kamara annyit tud segíteni, hogy igyekszik támogatni a közmunkások átirányítását, az inaktív emberek bevonását szakképzési programok indításával a munkaerőpiacra. Bács-Kiskun megyében gondot jelentenek a területi egyenlőtlenségek, s ennek mérséklése érdekében megkezdtük egy olyan programcsomag kidolgozását, amelynek megvalósításába bevontuk a megyei önkormányzatot, az agrárkamarát, az országgyűlési képviselőket és Bács-Kiskun déli településeinek polgármestereit. Mondok két konkrét példát. Célkitűzésünk a megye észak-déli közúthálózatának folyamatos korszerűsítése, továbbá a déli települések önkormányzatainak segítése annak érdekében, hogy komoly, a vállalkozásokat vonzó infrastrukturális beruházásokat hajthassanak végre.  Így létrejöhetne egy, a mainál szélesebb beszállítói hálózat a kecskeméti iparterületek nagy cégeinek kiszolgálására.

− Miképpen jellemezné Bács-Kiskun megye gazdaságát?

− Az egyik fő jellemzője a már említett kétarcúság, ám az biztató, hogy a statisztikai adatok szerint a megyében az országos átlagnál dinamikusabban növekszik a gazdasági-ipari aktivitás. Ez elsősorban a kecskeméti autógyárnak és beszállítóinak köszönhető. A második Mercedes-gyár megépítésével ez a növekedés tovább gyorsulhat.

− A kamara milyen szolgáltatásokat kínál a tagjainak?

− Az Ipar 4.0 országos program megvalósításában a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékeny szerepet vállal, mindenekelőtt szakmai tanácsadással, illetve a különféle szakképzési programok ösztönzésével, koordinálásával. Tagjainkon keresztül naprakészen ismerjük a megyei vállalkozások igényeit, ezért is működik egyre jobban Bács-Kiskunban a duális szakképzési rendszer. Folyamatosan jelezni tudjuk a kormányzati döntéshozóknak, hogy mely szakmák iránt növekszik a munkaerő-piaci igény.

Végezetül megemlítem, a Kamara térítésmentes szolgáltatása, hogy tagjai számára pályázati tanácsadó fórumokat tart, továbbá évente több mint száz szakmai előadást szervez, például külpiaci információk nyújtásával. Ezek többsége szintén ingyenes.